Technisch lezen

Deze cursus is bedoeld voor taal/ lees coördinatoren en leerkrachten vanaf groep 3 tot en met 8.

Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Eerst wordt er geoefend met eenlettergrepige woorden. Dat wordt geleidelijk aan uitgebreid naar meerlettergrepige woorden. Spellen is in feite het omgekeerde van technisch lezen. Hierbij moet een klank worden omgezet in een letter.

Plezier in lezen, dat is van belang!

Op school wordt technisch lezen vaak getoetst met de drie minuten toets (DMT). Wanneer het technisch lezen bij een kind stokt is dat zeer frustrerend. Deze frustratie is elke dag merkbaar omdat er zeer veel gelezen wordt op school. Het kan zelf zo zijn dat wanneer het leesproces klassikaal gezien stokt er orde problemen ontstaan. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en meer zaakvakken zijn gewoon niet leuk als je niet vlot kan lezen. Leesscores gaan significant omhoog als er wordt ingezet op technisch lezen. Een methode aanschaffen is een optie maar er zijn ook vele verschillende oefeningen die het leesonderwijs een enorme boost kunnen geven. Tijd en de juiste technieken zullen voor ontwikkeling zorgen. Alle leerlingen kunnen met de juiste aandacht leren lezen op het niveau wat bij hun past.

Snel lezen is prachtig maar goed lezen is nog mooier. 

Wat bieden wij aan:

Als leerkracht wil je niet handelingsverlegen zijn. Je wilt vele verschillende technieken in kunnen zetten. De Semko cursus zal er voor zorgen dat je praktische kennis opdoet die je direct in kunt zetten. Alle technieken ga je zelf ervaren. Je zal dan begrijpen wat de voor en nadelen zijn van elke techniek. Naast de praktische kennis krijg je ook tools om het leesplezier in je klas te vergroten.

Ook staan wij stil hoe wij de leesontwikkeling kunnen bevorderen door het inzetten van motoriek. Wat is de invloed van onze beide hersenhelften op het leren lezen? Hoe maken wij gebruik van het geheugen?  En hoe kunnen wij dit stimuleren? Wij geven praktische oefeningen die gelijk de volgende dag met de klas kunnen worden gedaan.

Er aan trekken is niet de manier

Belangrijk is leesplezier. Tijdens de cursus bieden we vele mogelijkheden aan om het leesplezier in de klas te vergroten. Wanneer kinderen graag lezen heeft dit zijn invloed op vele verschillende vakken. Denk aan begrijpend lezen, rekenen enzovoorts. Het doel is om het beste uit de kinderen te halen maar continu er aan trekken, huiswerk mee geven en extra instructietafel is zeker niet de manier. Zorg ervoor dat lezen leuk wordt gevonden. 

Voor wie:
  • Voor leerkrachten die verschillende technieken willen beheersen om het technisch lezen te verbeteren.
  • Voor leerkrachten die nieuwsgierig zijn naar de invloed van bewegen op het bevorderen van de leesontwikkeling.
  • Voor leerkrachten die leesplezier hoog in het vaandel hebben staan maar die tevens ook goede scores willen halen op de DMT.
  • Voor leerkrachten die willen voorkomen dat er handelingsplannen geschreven moeten worden, zet dankzij deze cursus verschillende technieken in die gegarandeerd zorgen voor ontwikkeling.
  • Voor leerkrachten die willen dat lezen in de groep leuk wordt en waarbij iedereen ontwikkeling laat zien.

Er zijn twee bijeenkomsten

Onze cursus bestaat uit twee bijeenkomsten.
Tijdens beide bijeenkomst krijgt u theorie en praktische technieken die u direct de volgende dag kunt gebruiken in uw lessen.
Aan het einde van elke bijeenkomst krijgt u een samenvatting van het geleerde.

Wat krijgt u:

• Aan het einde van deze cursus bent u in staat om verschillende leestechnieken in te zetten in uw klas.
• U hebt theoretische kennis opgedaan en u kan beargumenteren waarom u een techniek gebruikt.
• U bent in staat om de techniek uit te leggen aan een collega.

Docent:

Annelies Brouwer is Mindmapspecialist. Ze heeft veel ervaring in het geven van scholingen over dit onderwerp. Annelies is naast Mindmapspecialist werkzaam als interim intern begeleider en geeft scholing over de onderwerpen; ‘Datamuur’ en ‘Technisch lezen’. Annelies coacht startende intern begeleiders.

Meindert Tjerkstra geeft verschillende cursussen en teamscholingen zoals meervoudige intelligentieEngels in de basisschool en flitskaarten. Vooral taal, ICT en klasse/ onderwijsmanagement heeft zijn interesse. Meindert heeft ervaring in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider en directeur.  

Waar en Wanneer:

Cursus 1. Locatie in Drachten
Donderdag 7 november 2019 van 19.30 tot 21.15
Donderdag 21 november 2019 van 19.30 tot 21.15

Cursus 2. Locatie in Leeuwarden
Dinsdag 31 maart 2020 van 15.00 tot 17.00.
Dinsdag 14 april 2020 van 15.00 tot 17.00.

Inschrijven kan tot 4 dagen voor de eerste bijeenkomst.

Studie-investering: 6 uren, dit is inclusief contacturen. 
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig.

Investering

Uw investering in deze training is € 155,- (Dit is inclusief BTW)
€ 25,- Materiaalkosten.

Mocht u vragen hebben u kunt altijd mailen met Annelies: a.brouwer@semko.nl

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen.

Aanmelden
Certificering

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus staat ingeschreven in het lerarenportfolio. Na het volgen van deze cursus kunt u 6 registeruren bijschrijven.

Incompany

Deze cursus kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00700-97511. Deze cursus staat voor negen uren.


CRKBO_Instelling