Rianne Malschaert
Rianne Malschaert

Rianne Malschaert heeft een ruime en vooral brede ervaring in het primair en voortgezet onderwijs.Verder heeft ze 3 jaar op een pedagogische academie gewerkt. Ze was locatiedirecteur van drie locaties bij Bartimeus onderwijs.

Rianne Malschaert is opgeleid door Prof van der Grift om te werken met het ICALT instrument. Naast haar ervaring in het onderwijs is zij geruime tijd onderwijsadviseur. Teamtrainingen en directeuren opleiden met coachende vaardigheden met behulp van het ICALT instrument behoren tot haar specialisaties. Ze geeft een geaccrediteerde coach-opleiding voor pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf. 

Rianne geeft de teamscholing: directe instructie.