Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs is een cursus waar persoonlijke begeleiding voorop staat. Je hebt een pabo-diploma en om wat voor reden dan ook ben je uit het onderwijs geraakt. Hoe kan je op een goede duurzame wijze terugkeren? Het onderwijs is veranderd. Er hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Van groot belang is, dat je je aansluit bij de kinderen en de werkwijze van de school. Daar is kennis voor nodig. Stap je onvoorbereid voor de klas, dan is er een kans dat wat je gehoopt had te vinden er niet is. Wij zien een relatief grote groep herintreders die het blanco weer gaan proberen en dan toch na een korte periode van werken weer stoppen.

Uitval willen we voorkomen door deze herintrederscursus aan te bieden. Een gedegen cursus van vier maanden, waarbij we praktijk en theorie aan elkaar gaan koppelen. We spelen in op actuele onderwerpen in het onderwijs.

Het is een combinatie van theorie en praktijk. Zaken die op elke school gebeuren zoals interne zorg, gedrag van kinderen en bijvoorbeeld rekenonderwijs. Daarnaast hebben we onderwerpen die gaan over vernieuwend onderwijs zoals systemisch werken, talentonderwijs en hoe krijg je een positieve sfeer in de klas.

Theorie is prachtig, maar op stage leer je hoe de theorie in de praktijk wordt omgezet. Wij gaan op zoek naar een goede stageschool. Ben je al aan het werk in het basisonderwijs dan is je werkplek ook je stageplek.

Wat bieden wij aan in deze herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs:

 • Vier maanden lang zijn er bijeenkomsten op onze eigen locatie. Deze zullen op middag of op avond plaats vinden.
 • Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp. Het zijn praktische thema’s en thema’s over vernieuwend onderwijs. Na elke les schrijf je een reflectieverslag.
 • Je gaat minimaal 1 dag per week stagelopen. Wij zoeken samen met jou een geschikte school.
 • Je krijgt een persoonlijke begeleider waarbij je terecht kan voor vragen.
 • Er zijn verschillende intervisie momenten in een kleine setting.
 • Een aantal bijeenkomsten zijn online.

Selectie en deelname

We starten deze herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs met een groep van maximaal 6 -10 mensen. We kiezen voor een kleine setting zodat er optimaal ruimte is voor begeleiding. Met alle deelnemers hebben we voor de start een (telefonisch) gesprek.

Docent

Je wordt gekoppeld aan een vaste begeleider. Deze begeleider is je vraagbaak en je sparringpartner.

Elke onderwijsmoment heeft een eigen thema met een eigen docent. Er zijn gastdocenten die verschillende middagen/ avonden verzorgen.

Waar en Wanneer:

Cursus groep Joure gaat midden januari 2023 weer van start. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u het aanmeldformulier hieronder invullen.

Locatie:
Cursus groep Joure vindt plaats in Joure in het kantoor van Semko.

De stageschool zoeken we in overleg met de student. Reisafstand willen we minimaliseren.

Studie-investering: 40 contacturen (les), stage minimaal 128 uren en studiebelastinguren 80. Totaal 248 uur.
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor eenieder die een pabo-diploma heeft.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt €1425 euro.
De studie kan eventueel vergoed worden door het UWV (zie kopje hieronder). Heb je geen uitkering, dan nog is er een mogelijkheid voor een vergoeding. Deze moet aangevraagd worden, er is kans dat het lukt.

UWV

Onderwijsbureau Semko heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Heb je een WAO, Wajong, WAZ, WIA, ZW of WW-uitkering en het UWV acht het noodzakelijk voor jou om scholing te volgen voor ander werk, dan kan vergoeding plaatsvinden door het UWV. De herintrederscursus van onderwijsbureau Semko voldoet aan de – door het UWV vastgestelde – voorwaarden. Wil je hier meer over weten? Meld je dan bij jouw arbeidsdeskundige/adviseur van het UWV, hij of zij kan je er meer over vertellen.

Werkzaam

Ben je al werkzaam op een school en heb je een (jaar)contract? Een school kan een tegemoetkoming krijgen om herintreders te begeleiden. Deze subsidie kan gebruikt worden om deze cursus te bekostigen. Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Certificering 

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname die u kunt laten zien bij een eerst volgende sollicitatie.

Mocht u vragen hebben, u kunt altijd mailen: info@semko.nl
Ook kunt u bellen met onderwijsbureau Semko: 06-2923 4861

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren en contact met u zoeken.

Ik wil mij graag aanmelden voor de herintrederscursus


Ik wil meedoen maar kan niet, wat nu?

Ik wil graag meedoen met deze cursus maar de data die nu op de site staan passen mij niet. Ik wil graag op de lijst zodat ik een mailing kan ontvangen zodat ik de volgende keer eventueel mee kan doen. Klik hier voor het formulier: ik wil graag op de lijst.


Wie zijn de mensen achter Semko? Klik hier om ze beter te leren kennen.

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

16 reacties

 1. De Herintrederscursus van Semko is een zeer verhelderende en praktisch bruikbare cursus, die mooie handvatten biedt om de didactische dynamiek in het onderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken. Deze cursus heeft een goed evenwicht tussen theorie en praktijk.

  De prachtige, met zorg gekozen onderwerpen en materialen door onze enthousiaste begeleiders, die met passie hun verhaal en onderwijservaring vertellen, maken dat ik zeer tevreden ben over deze cursus.

  Elke week kwam er een nieuw onderwerp aan bod met een heldere uitleg en benodigde diepgang. Daarnaast is er is altijd ruimte voor je vragen, zelfreflectie en problematiek die je praktisch en theoretisch in het onderwijs tegen kunt komen.

 2. Ik heb van september tot december 2021 de herintrederscursus van Semko gevolgd. We hadden een leuke groep met al wat oudere herintreders. Ik vond het geweldig! De avonden hadden elke keer een ander onderwerp en werden altijd met veel kennis en enthousiasme gegeven door Annelies, Meindert of door een gastdocent. Heel inspirerend en praktijkgericht. Ik heb in 1986 mijn diploma van de Pedagogische Academie gehaald maar er was toen geen werk in het onderwijs. Na vele jaren gewerkt te hebben in de sociaal maatschappelijke sector, raakte ik mijn baan kwijt. Na diverse tijdelijke banen heb ik besloten de herintrederscursus te doen. Ik wilde heel graag ervaren of ik een baan in het onderwijs nog wil en kan. De stage was ook erg leuk. Ik herkende veel van vroeger, maar er zijn ook veel zaken veranderd zoals onder meer het gebruik van digitale middelen en veel andere dingen. Ik kreeg in een korte periode veel nieuwe informatie aangereikt. De cursus biedt mij weer vertrouwen en mogelijkheden. Ik had deze cursus absoluut niet willen missen.

  Jildouw

 3. Net de herintrederscursus leerkracht basisonderwijs afgesloten bij Semko in Joure die half september was gestart. Wat vonden we het alle vier jammer dat het afgelopen was. Elke donderdagavond waren we present, niemand van ons kreeg neiging om te spijbelen, we deden er altijd van alles aan om er die cursusavond bij te zijn en als er iemand ziek was deed diegene online mee.
  Wij, dat zijn de mensen die ooit in de jaren ’80 onze bevoegdheid als leerkracht basisschool hebben gehaald en daarna, onder anderen door het overgrote lerarenoverschot van die tijd, andere wegen zijn gegaan en bij wie het toch is gaan kriebelen om weer terug naar de klas.
  Een opfriscursus is dan wel heel erg welkom. En nodig: het onderwijs heeft niet stilgestaan in de afgelopen tijden.

  Zo heeft het bord met het krijtje plaatsgemaakt voor het digibord en zijn veel lesmethodes online gegaan. Een ander groot verschil met vroeger is dat er nu veel meer aandacht is voor het leerproces van het individuele kind. Deze veranderingen hebben grote impact voor de dagelijkse gang van zaken in het klaslokaal en die krijgen allemaal ruimschoots aandacht in deze cursus.
  Het bijzondere aan de deze herintrederscursus, die zo’n drie maanden duurt, is dat je tegelijk stage loopt in een basisschool bij jou in de buurt. En dat is geweldig, want naast het overwinnen van de plankenkoorts na zoveel jaren, is het een fantastische buitenkans dat je voor de groep leservaring opdoet, zoveel als je wilt en kunt. Hierbij word je op verschillende manieren goed begeleid door Meindert en Annelies: je krijgt commentaar op de reflectieverslagen die je maakt over je eigen functioneren en je kunt je ervaring in jouw stageschool en -groep samen bespreken op de cursusavonden.

  Op die avonden geeft een speciale vakleerkracht informatie over een actueel aspect in het basisonderwijs, zoals creativiteit, muziek, leesonderwijs of positief lesgeven. Daarbij is er veel materiaal te zien en krijg je handige tips en trucks. Meindert en Annelies geven zelf ook cursussen over o.a. lees- en rekenonderwijs en over het digitale lesgeven.

  Bij al deze ervaren leerkrachten spat het enthousiasme voor het lesgeven eraf, zonder onrealistisch te zijn, zodat we allen steeds weer uitkijken naar die ene cursusavond in de week.
  Door deze avonden, maar ook door onze stage op een basisschool werden wij ook enthousiast en kregen we weer zelfvertrouwen om terug naar de klas. Het voelt of je je onderwijsbevoegdheid opnieuw hebt gehaald maar dan voor het onderwijs van 2022!

 4. Een echte aanrader deze cursus voor herintreders!!!

  Nadat ruim 20 jaar een eigen horecazaak te hebben gerund, hebben we (mijn man en ik) er voor gekozen om het roer om te gooien, en een nieuwe weg in te slaan.
  Ik heb in 1998 mijn Pabo diploma behaald en heb ruim 8 jaar in het onderwijs gewerkt, hoofdzakelijk in een kleutergroep.
  Het was voor mij dan ook wel een logische stap om weer terug te keren in het onderwijs. Maar ja dat ging niet zo gemakkelijk als ik had gedacht. Natuurlijk is er veel veranderd in het onderwijs, maar met mijn Pabo diploma en mijn werkervaring, moest het toch niet zo moeilijk zijn om terug te keren, dacht ik…..
  Na een sollicitatie en een aanmelding als invalkracht, kwam ik er al snel achter dat het toch niet zo eenvoudig was als ik dacht, en werd mij zeker een cursus o.i.d. aangeraden, en zo kwam ik uit bij Semko.

  In maart zijn we begonnen, eerst online en later konden we gelukkig de cursus ook live met elkaar beleven.
  Meindert en Annelies zijn erg gedreven en vooral enthousiaste mensen die met veel plezier hun kennis en ervaring kunnen overbrengen.
  Elke les was erg inspirerend en leerzaam. Ook de gastdocenten die over verschillende onderwerpen ons les gaven, waren erg inspirerend.

  De vele tips en les ideeën die we kregen, konden we gebruiken en toepassen op onze stageschool. Semko regelt in goed overleg met jou een fijne plek waar je stage loopt.
  Elke week schrijf je een eigen reflectie verslag van jouw ervaringen. Hier krijg je dan weer een leuke feedback op. Deze verslagen maakten mij net zoals de rest van deze cursus weer erg enthousiast om weer aan de slag te gaan in het onderwijs.

  Ook heb ik zeker door deze cursus, meer bagage gekregen waardoor ik ook weer met meer zelfvertrouwen voor de klas durf te staan. Mijn hart ligt nog steeds bij de kleuters, en na de zomervakantie ga ik eerst voor 1 dag aan de slag bij een kleutergroep. Heb er enorm veel zin in en ik weet zeker dat dit naar meer zal smaken.

  Meindert en Annelies, bedankt voor deze inspirerende leuke cursus!!!

 5. Ik heb ruim 33 jaar gewerkt in de financiële en dienstverlenende sector. Ik werd boventallig verklaard en kwam daarna in de WW. Ik wilde weer het basisonderwijs in. In het verleden heb ik een opleiding voor kleuterleidster en een applicatiecursus voor bevoegd onderwijzer gedaan.

  Ik heb eerst een test gedaan om er achter te komen of ik nog wel geschikt ben voor het onderwijs. Uit de test kwam naar voren dat ik geschikt ben voor het onderwijs én de zorg. Daarna heb ik 2 middagen meegelopen op een weekendschool. Ik wilde weten of ik nog een klik heb met jonge kinderen. Het waren prachtige middagen en die klik was er nog.

  Hoe moet ik nu verder………..We zijn heel wat jaren verder. Het basisonderwijs is natuurlijk veranderd en ik heb geen recente werkervaring. Op internet heb ik gezocht naar een geschikte opfriscursus. Je hebt heel wat instellingen met prachtige aanbiedingen. De keuze was moeilijk.

  Toen kreeg ik een bericht van het UWV dat ik mogelijk in aanmerking kan komen om de ‘Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs’ te volgen bij Onderwijsbureau Semko. Natuurlijk heb ik eerst op internet gekeken of het wel iets voor mij is. Na het lezen over de inhoud van de cursus was ik helemaal om. Dit is wat ik zocht! En de cursus voldoet aan de, door het UWV vastgestelde, voorwaarden. Dan moet het wel goed zijn dacht ik.

  De begeleiders/docenten Annelies en Meindert en de gastdocenten zijn ervaren mensen uit het onderwijs. De lessen zijn inspirerend, enthousiast, creatief, vernieuwend en praktisch. Dit alles met een vleugje humor. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: Executieve functies, Technisch lezen, ICT in het onderwijs, Creatief denken, Interne begeleiding, Intervisie.

  De lessen zijn goed te volgen, ook als je er heel lang tussen uit bent geweest. Daarnaast loop je stage op een basisschool. Je stageplaats wordt geregeld door Semko. De theorie kan je dus meteen toepassen in de praktijk. Deze cursus is een aanrader voor iedereen die weer het basisonderwijs in wil.

 6. “Wat een aanrader is deze herintrederscursus van Onderwijsbureau Semko!”

  Na mijn afstuderen aan de Pabo in 1996 ben ik een hele ander weg ingeslagen. De banen in het onderwijs lagen in die tijd niet voor het oprapen en ben in de financiële sector aan het werk gegaan. Dit is me altijd erg goed bevallen maar het onderwijs is wel in mijn achterhoofd blijven hangen. Maar ja, als je ergens met plezier aan het werk bent dan maak je de beslissing om over te stappen niet snel. Toen ik echter afgelopen jaar boventallig werd verklaard bij mijn oude werkgever en op zoek moest naar een andere baan, ben ik me weer gaan verdiepen in een overstap naar het onderwijs.

  Ben op het internet aan het speuren geweest naar mogelijkheden om weer in te stromen in het onderwijs en kwam vrij snel terecht bij de Herintrederscursus van Onderwijsbureau Semko. Toen ik de recensies las van eerdere cursisten dacht ik gelijk “ Dit is het, dit heb ik nodig om voor mezelf te ontdekken of het onderwijs nog steeds iets voor me is”

  In maart zijn we, in eerste instantie, begonnen met online lessen via Teams omdat we door Corona niet bij elkaar mochten komen. Erg jammer natuurlijk maar het ging prima op deze manier.
  Gelukkig konden we na verloop van tijd toch nog klassikaal les volgen. Erg fijn om je medecursisten “in het echt” te zien en ervaringen uit te wisselen.
  De lessen waren erg inspirerend en Meindert en Annelies hebben ontzettend veel ervaring en passie voor het onderwijs. Dat merk je aan alles. De gastlessen werden ook gegeven door zeer ervaren gastsprekers en er was genoeg ruimte om vragen te stellen.

  Fijn is ook dat er een stageschool voor je wordt gezocht.
  Ik mocht stage lopen op een dorpsschooltje in groep 3/4 bij een leerkracht met erg veel ervaring in het onderwijs. Ik heb zelf nog een 2e stageplek erbij gezocht in het speciaal onderwijs om ervaring op te doen. Door de cursus en de stage heb ik het gevoel voor het onderwijs weer grotendeels teruggekregen en ondanks dat ik het allemaal nog erg spannend vind en ook nog wel onzeker ben wil ik er voor gaan! Ik weet dat als ik een steuntje in de rug nodig heb of ergens over twijfel ik bij Meindert en Annelies terecht kan.

  Mocht je nog twijfelen over een terugkeer in het onderwijs dan raad ik je deze cursus zeker aan!

 7. Al langere tijd overwoog ik om als leerkracht terug te keren naar het primair onderwijs. Toen ik vorig jaar mijn baan kwijtraakte, besloot ik daadwerkelijk op zoek te gaan naar een onderwijsbureau dat mij daarbij zou kunnen helpen.

  Dat bleek niet mee te vallen. Vele onderwijsbureaus bieden weliswaar cursussen aan voor zij-instromers en herintreders, maar deze cursussen zijn feitelijk toegesneden op zij-instromers en niet op herintreders; tot de laatste categorie behoor ikzelf.

  Uiteindelijk kwam ik bij onderwijsbureau Semko in Joure (Friesland) terecht (zelf woon ik in Noord-Holland). Het bureau biedt herintreders een op maat gesneden cursus aan waarbij o.a. ICT, technisch lezen, DI-model, orde houden en interne begeleiding aan de orde worden gesteld.
  Annelies en Meindert zijn de begeleiders, die vanwege hun ervaring en uitstekende kennis van het onderwijs, prachtige verhalen, praktische tips en humor je meenemen in alle veranderingen binnen onderwijsland. Tevens hadden zij voor een aantal specifieke onderwerpen (waaronder kindgesprekken, sensorische informatieverwerking) gastdocenten ingeschakeld. De positieve en gemoedelijke sfeer waarin dit alles plaatsvond, sprak mij erg aan. Ik reed met veel plezier de Afsluitdijk over om de deels op locatie gegeven cursusavonden bij te wonen. Na afloop van elke bijeenkomst werd een huiswerkopdracht meegegeven voor het behandelde onderwerp, waarbij een reflectieverslag moest worden geschreven, een voor mij lastige maar wel zinvolle exercitie.

  Vanaf augustus ga ik voor drie dagen per week aan de slag op een basisschool in Amsterdam waar ik tijdens de cursus heb stage gelopen. Dankzij de cursus voel ik mij zoveel beter toegerust dan een half jaar geleden en voel ik mij zekerder. Ik zie de toekomst in het onderwijs nu met vertrouwen tegemoet.

  Ik kan dit onderwijsbureau van harte aanbevelen.

 8. Wanneer na veel jaren ‘uit het les geven te zijn geweest’ opnieuw onderwijs aan kinderen wilt geven, dan is de cursus van Semko een absolute aanrader. Het is een mooi programma wat zorgt dat je je onderwijstalenten weer naar boven haalt. Je krijgt de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland aangereikt, een stageschool en persoonlijke begeleiding.

  De inleiders van de diverse thema’s zijn super, de cursusmentoren van Semko heel professioneel, behulpzaam en er heerst een gezellige sfeer.
  De compacte opzet is goed te doen, minimaal 1 dag stage per week, 1 avond in de week les (soms digitaal in verband met coronamaatregelen) en dan nog wat huiswerk. Mijn advies is om met regelmaat er aan te werken. Het cursusmateriaal is duidelijk.

  Het geheel is een verrijking in kennis en kunde. Daarnaast vormt het een mooie aanvulling op je persoonlijke portfolio om je nieuwe weg in te kunnen slaan.

 9. Door omstandigheden al vele jaren niet meer actief in het onderwijs.
  Begin vorig jaar werd ik getriggerd door een vacature in onze dorpskrant, waar een invaljuffrouw werd gevraagd voor groep 1/2. (Volgens mijn jongste dochter was dat wel wat voor mij.)
  Ik had veel twijfels, kan ik dit nog? Het is een hele stap om weer voor de klas te gaan staan. Kan/mag ik nog iets betekenen in het onderwijs?
  Het is een andere tijd, alles is veranderd, een digitale wereld, vernieuwde kennis etc.
  Gelukkig ontdekte ik deze herintrederscursus. Ik had gelijk een goed gevoel bij de gesprekken met Meindert en Annelies.

  De herintrederscursus is echt een aanrader.
  Een keer in de week, in een kleine groep, een cursusavond met verschillende onderwerpen zoals; ICT in het onderwijs, kindgesprekken, mindmappen, positieve sfeer in de klas etc.
  Er werd door Meindert en Annelies en gastsprekers op een fijne, positieve, stimulerende manier kennis en ervaringen gedeeld, die je goed kunt toepassen/gebruiken op de stageschool/ in je groep. En er was genoeg aandacht voor de cursisten.
  Je loopt minimaal een dag in de week stage. Er was een fijne stageplek geregeld.( groep 1/2 )
  Daar werd ik door een leuke juffrouw goed begeleid en er was ruimte voor eigen inbreng en
  ideeën.

  Mijn ervaringen met de cursus/stageplek zijn erg positief, mijn twijfels namen af en er kwam vertrouwen voor in de plaats.
  Ik zou deze cursus echt aanraden voor diegene die wil onderzoeken of je nog iets in het onderwijs wil betekenen.

  Op de stageschool werd ik al gevraagd om in te vallen. Ik heb al invalwerk gedaan en het voelde goed en vertrouwd aan. Ik ben er klaar voor om nog meer invalwerk te doen.

 10. Na mijn afstuderen aan de PABO in 1988, ben ik een hele andere weg ingeslagen. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte ik in 2018 de overstap naar het onderwijs. Mijn eerste ervaring als leerkracht deed ik op in cluster4 basisonderwijs.
  Alle levenservaring en gevolgde opleidingen konden echter het gebrek aan ervaring in het onderwijs niet compenseren.

  Het gevolg was dat ik anderhalf jaar later het onderwijs weer verliet.
  Toch bleef het kriebelen maar de durf om de uitdaging weer aan te gaan, was er niet.
  Wat een uitkomst dat ik de mogelijkheid kon aangrijpen om de herintrederscursus bij Semko te volgen.
  De kennis, kunde en het enthousiasme van Annelies en Meindert is geweldig.
  Mooi is ook dat ze ook de expertise van anderen in huis halen en zo een breed en professioneel pakket bieden.

  De cursusavonden, reflectie en stage waren voor mij de perfecte combinatie om te ontdekken of ik toch weer voor het onderwijs kan en wil kiezen.
  Ik heb inmiddels mijn keus gemaakt.

  Twijfel jij ook of mis je voor je gevoel voldoende basis om terug te keren of te starten in het onderwijs dan is de herintrederscursus van Semko echt een aanrader!

 11. Wat een uitkomst is deze herintrederscursus leerkracht van Semko voor mij! Na 30 jaar niet in het onderwijs gewerkt te hebben was het aanmelden voor een invallerspool een te grote stap. Nieuwe methodes, het werken met een digibord, maar ook de didactiek, een leuke sfeer in de klas, hoe ga je dat fixen? Al een tijdje was ik op zoek naar mogelijkheden om toch de stap (terug) te maken totdat ik via via hoorde dat er in Joure een onderwijsbureau zit dat in dit gat gesprongen is.

  En met wat een enthousiasme! Je kunt geen beter voorbeeld voorgeschoteld krijgen dan in het klasje van Annelies en Meindert. Deze mensen weten op een heel boeiende, professionele wijze op al je vragen, twijfels en onzekerheden een antwoord te geven en meer. Er is veel aandacht voor de cursisten, tijdens de lessen, maar ook online. Allemaal zijn we op andere scholen geplaatst en door middel van reflectieverslagen delen we onze stage-ervaringen, aan de hand van opdrachten, met hen. En wat je terugkrijgt is stimulerend, uitdagend en op maat.

  Annelies en Meindert geven de meeste lessen zelf, maar ook kwamen er verschillende gastdocenten voorbij, o.a. over kind gesprekken, passend onderwijs en creativiteit in je lessen. Allemaal harstikke interessant en bruikbaar. Maar bovenal was er bij iedereen dat enthousiasme voor het lerende en het zich ontwikkelende kind. Aanstekelijk en een mooi voorbeeld, want als jij enthousiast bent, worden je leerlingen dat naar alle waarschijnlijkheid ook en vanuit die houding kan er geleerd worden.

  Na 4 maanden cursus en stage voel ik me al weer redelijk thuis in het onderwijs. Ik ben klaar om in te gaan vallen.

  Het zal pittig zijn en hartstikke spannend, maar met het vertrouwen en de steun van Annelies en Meindert in mijn rug, heb ik er vooral heel veel zin in!
  Dankjulliewel!

 12. Hieronder verschillende reacties op alles wat we doen.
  Janet heeft de herintrederscursus gevolgd.

  Een echte aanrader voor iedereen, die weer voor de klas wil!

  Ik speelde al een tijdje met de gedachte om na 25 jaar weer voor de klas te gaan staan, maar alle veranderingen binnen het onderwijs weerhielden mij hiervan. Tot iemand mij attendeerde op de herintreders cursus van Semko. Ik besloot mij hiervoor in te schrijven en het werd een groot succes! Je wordt door de cursus weer helemaal opgefrist, er komt van alles aan bod. De drie belangrijkste onderwerpen voor mij waren: ICT in het onderwijs, interne begeleiding en plannen schrijven en het DI-model. Verder kwamen er nog vele andere onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld: muziek, technisch lezen, rekenen, schrijfontwikkelingen, etc. Ook ga je tijdens de cursus stagelopen op een school, waar je het geleerde in de praktijk weer kunt toepassen. Na de cursus was ik zeer gemotiveerd om weer als leerkracht aan het werk te gaan. Momenteel ben ik vijf dagen per week werkzaam in groep 1/2a op de Swetten in Drachten.

  Ik zou een ieder, die nog twijfelt deze cursus zeker aanraden. Naast erg leerzaam, was het ook erg gezellig.
  Janet Veenstra – Haalstra

 13. Eindelijk een cursus voor herintreders. Mooi dat jullie een dergelijke cursus hebben ontwikkeld, dacht ik toen Meindert vroeg of het niks voor mij zou zijn. Sinds ik mijn baan in het bankwezen ben kwijtgeraakt, dool ik wat rond op de arbeidsmarkt. Om maar niet van een uitkering afhankelijk te hoeven zijn, ben ik ook gaan invallen. Ik had tenslotte ooit een PAdiploma gehaald. Ik had echter steeds het gevoel dat ik achter mijzelf aanliep. Hoe hard ik ook werkte, ik had het gevoel dat ik de achterstand die ik had van digibord, directe instructiemodel, tot het managen van een groep en alle andere zaken, nooit meer zou inlopen. Ik was dan ook op een punt aangekomen dat ik een baan binnen het onderwijs echt niet meer wilde. Ik miste een basis die ik niet kon vinden.

  Uiteindelijk heb ik me toch aangemeld, onder het motto: baat het niet, het schaadt in ieder geval ook niet. En ik heb er geen moment spijt van gehad.

  Wat zijn Annelies en Meindert goede cursusleiders. Wat een rijke ervaring in en een schat aan kennis van het onderwijs hebben ze. Eens per 2 weken ga je naar de cursusavond. Deze wordt door Meindert en/of Annelies verzorgd of door een gastdocent. Stuk voor stuk mensen met veel expertise in hun vakgebied en daarnaast ook vaak met heel veel ervaring in het onderwijs. Naast het feit dat je veel leert, waren de avonden erg boeiend, verassend en gezellig. Veel direct toepasbare theorie. Het belangrijkste was dat Annelies en Meindert en de gastdocenten natuurlijk ook, een veilige omgeving weten te creëren, waarbinnen iedereen vragen kon stellen, je twijfels kon uiten en je ervaringen kon delen. Uiteraard was er ook altijd gelegenheid vo0r een persoonlijk gesprek. Hetzij telefonisch, na of voor de cursusavond, via mail of whatsapp.

  Naast het volgen van de cursusavonden wordt er van je verwacht dat je een reflectieverslag maakt van de cursusavond. Het maken van reflectieverslagen werkte voor mij erg verhelderend, doordat ik mijn gevoel, en mijn gedachten op papier ging zetten. Je gaat ook minimaal 1 x per week naar je stageschool.

  Het fijne aan de stage vond ik dat je daar vrij bent om te kiezen wat je wilt. Wil je eerst achter in de klas zitten? Prima! Wat sneller voor de groep? Het is allemaal goed. Ik liep stage op een dorpsschool in groep 1/2. Ik zei op een gegeven moment tegen de leerkracht: “ga mij maar drillen.” Ik loop altijd hier en daar tegenaan. Ze heeft mij goed geobserveerd, me een spiegel voorgehouden en bruikbare tips gegeven. Steeds op een juiste manier benoemen waar ik tegen aan liep en hoe dat kwam. Ik durfde me kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen. De laatste weken van het schooljaar kon ik naast de stageschool ook op een andere school als leerkracht aan het werk voor een instroomgroep voor kleuters. Ik merkte dat ik veel zekerder was, de stress eigenlijk weg was en ik het lesgeven gewoon leuk vond. Het was natuurlijk wel erg jammer dat door Corona de duur van de stage een stuk korter was. Maar dat was voor iedereen een stukje overmacht.

  Door Corona werden de cursusavonden vanaf april online door Meindert en Annelies verzorgd. Ook op deze avonden werd er enorm veel kennis gedeeld en bleef het veilige gevoel, binnen de groep, bestaan. De interactie was natuurlijk minder en dat werd door iedereen gemist. Gelukkig was er nog een laatste cursusavond, waarop iedereen elkaar weer even kon zien. De cursus en stage hebben mij veel inzicht en vooral ook de rust gegeven, om een weloverwogen keuze te maken of ik daadwerkelijk als leerkracht (weer) voor de klas wil.

  Anneke Sijtsma

 14. Ondanks dat ik een PABO diploma had, durfde ik niet goed te solliciteren naar een baan in het onderwijs. Ik vond dat ik te weinig ervaring had en bovendien was er intussen heel veel veranderd was in het onderwijs. Toen ik mijn PABO diploma haalde, deed de computer net zijn intrede in het onderwijs.

  Ik heb ruim 20 jaar cursussen gegeven aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Ik heb dus wel ervaring opgedaan met lesgeven, maar dan alleen in kleine groepjes of individueel.

  Met het volgen van de herintrederscursus wilde ik erachter komen of ik wilde werken in het basisonderwijs en ook wilde ik kijken of ik het kon.

  Bij de cursus hoort een stage van minimaal 1 dag in de week op een school. Op mijn stageschool kreeg ik de kans om te kijken, lessen te geven, vele vragen te stellen en feedback van de leerkracht te krijgen. Deze dagen waren heel leerzaam. Ik heb genoten van het contact met de kinderen en de samenwerking met de leerkracht.
  Erg jammer was, dat door de corona, de scholen dicht waren en ik minder dagen kon stagelopen. Aan nieuwe cursisten van de herintrederscursus zou ik aanbevelen, wanneer het mogelijk is, om meer dagen stage te lopen.

  De cursusavonden vond ik heel interessant, zij werden met veel enthousiasme door Meindert, Annelies en de gastdocenten gegeven. De onderwerpen kon ik toepassen in mijn stage. Het maakte mij ook nieuwsgierig om hier meer over op te zoeken en te onderzoeken. Ook was er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met de medecursisten. En dat was heel prettig en leerzaam.
  Door de corona, moesten de laatste lessen online plaatsvinden. Dit was jammer, want er was minder interactie dan wanneer je echt bij elkaar zit. En ook in deze periode was er geen stage, dus ik kon het geleerde niet in de praktijk toepassen.

  Ik vond het fijn om op deze manier weer kennis te maken met het basisonderwijs, ervaren hoe het is om lessen te geven en te ontdekken hoe de ICT wordt ingezet in het onderwijs.

  Deze cursus met bijbehorende stage heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik weer voor de klas kan als leerkracht in het basisonderwijs.

  Ik zou deze cursus zeker aanbevelen aan mensen die al langer uit het onderwijs zijn of na het behalen van het PABO diploma niet in het onderwijs zijn gaan werken. Deze cursus biedt de kans om op een laagdrempelige manier te proeven aan het onderwijs.

  Vriendelijke groet,
  Sjoukje

 15. De cursus wordt gegeven in een kleine groep van 7 à 8 mensen waardoor we op elkaar betrokken zijn en er geen deelgroepjes ontstaan. We hebben verschillende achtergronden maar hebben met elkaar gemeen dat we nauwelijks of niet gewerkt hebben in het onderwijs na ons afstuderen (lang geleden). Voor mij geldt dat ik wegens een overschot aan leraren zo’n 30 à 35 jaar geleden heb besloten om een baan buiten het onderwijs aan te nemen. Mijn (beperkte) ervaring met het vak is dus van lang geleden. Nu er een tekort is aan onderwijzers overweeg ik om weer een baan in het onderwijs te zoeken. Maar hoe pak je dat aan en vind ik het wel nog steeds zo leuk als vroeger? Ben ik het lesgeven niet verleerd en sluit mijn kennis en ervaring nog wel aan bij het huidige basisonderwijs? Er is zoveel veranderd. Hoe overbrug ik mijn opleiding en ervaring van destijds met de huidige tijd?

  Door het volgen van de cursus maak ik kennis met de nieuwe ontwikkelingen. De lessen zijn thematisch van opzet en daarnaast lopen we 1 of meer dagen per week stage (of werken al in het onderwijs).
  De lessen worden met enthousiasme door verschillende mensen gegeven. Een deel is theoretisch en gaat onder andere over de huidige organisatie van het onderwijs maar verder zijn ze grotendeels praktisch van aard en geven lesideeën die in de (stage)school gelijk toepasbaar zijn. Tijdens de cursus kunnen we vragen stellen en onze ervaringen delen.

  Door de stage ervaar ik weer hoe het voelt om juf te zijn en wat daar allemaal bij komt kijken. Er is inderdaad veel veranderd. Zo is het schoolbord veranderd in een digibord en naast de boeken en schriften werken kinderen ook op IPad of tablet. Er zijn andere methodes ontstaan en verplichte leerlingvolgsystemen waarin de voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden. Daarnaast wordt er gewerkt met groepsplannen. Sinds de invoering van Passend onderwijs stromen kinderen minder snel door naar het speciaal onderwijs. Doel is om alle kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en op de reguliere basisschool les te geven. Een mooi streven maar hierdoor zijn er meer kinderen op school met speciale behoeften, zowel op didactisch als op pedagogisch gebied. Voor deze kinderen wordt er ook een (verplicht) plan op maat gemaakt.

  Denk je erover om weer in het basisonderwijs te gaan werken maar mis je de aansluiting met de onderwijspraktijk van vandaag en/ of twijfel je nog? Dan is het volgen van deze cursus een aanrader.

 16. Ik raakte werkloos en wilde kost wat kost uit de uitkering blijven.

  Eerst pakte ik al het werk aan wat ik kon krijgen, om vervolgens te bedenken dat ik terug kon naar het vak waar ik in het verleden voor gestudeerd had; het basisonderwijs.

  Ik nam contact op met verschillende onderwijs bureaus om voor het invallen in aanmerking te kunnen komen, waaronder Semko in Joure en Slim. Via Slim kon ik direct aan de slag, Semko adviseerde mij om geduld te hebben en vertelde dat er een herintreders cursus in de planning stond.

  Ik had niet genoeg geduld om te wachten op de cursus en ging direct via Slim aan de slag, maar bleef contact houden met Semko om op die manier toch de cursus te kunnen doen. Als invaller kwam ik veelal terecht in scholen in Leeuwarden; grote scholen met grote klassen.

  Mijn ervaring in het onderwijs was van lang geleden (voor het computer tijdperk) en het was nu best schokkend; niet alleen omdat ik geen kennis had van de computer systemen, maar ook de leerlingen bleken heel anders dan in mijn herinnering (veel mondiger, veel te grote klassen (30+), plus het passend onderwijs). Ik begon de moed bijna op te geven en dacht dat ik het werk echt niet meer leuk vond. Gelukkig sleepte Meindert Tjerkstra van Semko mij door de lastige periodes heen, ik had contact met hem via de mail en de app en hij adviseerde me waar nodig en sprak me moed in, ook door me hier en daar gewoon gelijk te geven in mijn ideeën en gedachten.

  In 2019 kon ik dan eindelijk met de cursus beginnen, ik had toen een inval baan in groep 1/2 in Workum voor bijna een heel schooljaar. Heel eerlijk gezegd denk ik dat ik zonder deze cursus niet meer in het onderwijs zou werken, want ik gaf de moed steeds meer op, want ook in Workum ging het niet zoals ik het graag wilde.

  Over de cursus heb ik niets dan lof; veel informatie, zowel over alle belangrijke vakken als het onderwijs systeem, heel erg enthousiaste docenten met heel veel tips en trucs, plus de herkenning bij medecursisten. Elke avond reed ik na de cursus vol energie weer naar huis!

  Ik voel me nu een stuk zekerder voor de klas, heb veel meer begrip voor de “lastige leerling”, en weet nu beter wat ik wel en niet wil in dit vak (ik stop met invallen en ga nu voor een vaste plek, waarbij Semko mij gaat helpen). De benadering is heel persoonlijk, een “doe maar gewoon”- mentaliteit en veel begrip voor de onzekerheden van herintreders. Dit begrip vind je niet altijd bij je nieuwe collega’s (of sommige bureaus).

  Ik kan iedereen die weer in het onderwijs aan de slag wil deze cursus van harte aanbevelen. Het valt niet mee om na langere tijd opnieuw in het onderwijs aan de slag te gaan, vele haken ook af. Binnen het onderwijs is er weinig tijd (en/of zin) om de herintreder goed op te vangen, terwijl het broodnodig is gezien het tekort aan leerkrachten en de (te) volle klassen. Zonder deze cursus en zonder Semko had ik ongetwijfeld ook niet meer in het onderwijs willen werken, terwijl het een bijzonder en mooi vak is.

  Zelfs in corona-tijd hadden we veel plezier aan de lessen, hoewel samenkomen altijd fijner is.
  Ik ben er van overtuigd dat iedere cursist baat heeft bij deze cursus.

  Saskia Douma

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.