Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Je hebt een pabodiploma en om wat voor reden dan ook ben je uit het onderwijs geraakt. Hoe kan je nu op een goede duurzame wijze terugkeren? Het onderwijs is veranderd. Er hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Van groot belang is het dat je je aansluit bij de kinderen en de werkwijze van de school. Daar is kennis voor nodig. Stap je onvoorbereid voor de klas, dan is er een kans dat wat je gehoopt had te vinden er niet is. Wij zien een relatief grote groep herintreders die het blanco weer gaan proberen en dan toch na 1 of 2 jaar stoppen.

Uitval willen we voorkomen door deze herintrederscursus aan te bieden. Een gedegen cursus van vier maanden, waarbij we praktijk en theorie aan elkaar gaan koppelen. We spelen in op actuele onderwerpen in het onderwijs.

Het is een combinatie van algemene praktijk. Zaken die op elke school gebeuren zoals interne zorg, gedrag van kinderen en bijvoorbeeld rekenonderwijs. Daarnaast hebben we onderwerpen die gaan over vernieuwend onderwijs zoals systemisch werken, talentonderwijs en hoe krijg je een positieve sfeer in de klas.

Theorie is prachtig, maar op stage leer je hoe de theorie in de praktijk wordt omgezet. Wij gaan op zoek naar een goede stageschool.

Wat bieden wij aan:

  • Vier maanden lang is er elke dinsdagavond of donderdagavond les van 19.00 tot 21.30.
  • Elke avond krijgt een eigen thema. Het zijn praktische thema’s en thema’s over vernieuwend onderwijs. Na elke les schrijf je een reflectieverslag.
  • Je gaat minimaal 1 dag per week stagelopen. Wij zoeken samen met jou een geschikte school.
  • Je krijgt een persoonlijke begeleider waarbij je terecht kan voor vragen. Daarnaast bezoekt de begeleider je stageschool.
  • Er zijn twee intervisie momenten in een kleine setting.

Selectie en deelname

We starten deze herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs met een groep van 5 tot 7 mensen. We kiezen voor een kleine setting zodat er optimaal ruimte is voor begeleiding. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een startgesprek.

Docent

Je wordt gekoppeld aan een vaste begeleider. Deze begeleider is je vraagbaak en je sparringpartner.

Elke onderwijsavond heeft een eigen thema met een eigen docent. Er zijn docenten die verschillende avonden verzorgen.

Waar en Wanneer:

Op donderdag 2 september 2021 starten we met een nieuwe cursus. Mocht u belangstelling hebben stuur zo snel mogelijk een bericht via het formulier onder aan deze pagina.

Locatie: de thma-avonden vinden plaats in Joure of Sneek. De stageschool zoeken we in overleg met de student.

Studie-investering: 40 contact uren (les), stage minimaal 128 uren en studiebelastinguren 80. Totaal 248 uur.
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder die een pabo diploma heeft.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt €1400 euro.

UWV

Onderwijsbureau Semko heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Heb je een WAO, Wajong, WAZ, WIA, ZW of WW-uitkering en het UWV acht het noodzakelijk voor jou om scholing te volgen voor ander werk, dan kan vergoeding plaatsvinden door het UWV. De herintrederscursus van onderwijsbureau Semko voldoet aan de – door het UWV vastgestelde – voorwaarden. Wil je hier meer over weten? Meld je dan bij jouw arbeidsdeskundige/adviseur van het UWV, hij of zij kan je er meer over vertellen.

Werkzaam

Bent je al werkzaam op een school en heb je een contract. Een school kan een tegemoetkoming krijgen om herintreders te begeleiden. Deze subsidie kan gebruikt worden om deze cursus te bekostigen. Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Certificering 

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. De herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs is ingeschreven in het lerarenportfolio. Na het volgen van deze cursus kunt u registeruren bijschrijven.

Mocht u vragen hebben, u kunt altijd mailen: info@semko.nl

Ook kunt u bellen met onderwijsbureau Semko: 06-2923 4861

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren en contact met u zoeken.

Ik wil mij graag aanmelden voor de herintrederscursus


Deze lezing is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00401-03697. Na registratie worden 248 studie uren toegevoegd.


Ik wil meedoen maar kan niet, wat nu?

Ik wil graag meedoen met deze cursus maar de data die nu op de site staan passen mij niet. Ik wil graag op de lijst zodat ik een mailing kan ontvangen zodat ik de volgende keer eventueel mee kan doen. Klik hier voor het formulier: ik wil graag op de lijstWie zijn de mensen achter Semko? Klik hier om ze beter te leren kennen.