Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs

Je hebt een pabo-diploma en om wat voor reden dan ook ben je uit het onderwijs geraakt. Hoe kan je op een goede duurzame wijze terugkeren? Het onderwijs is veranderd. Er hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Van groot belang is, dat je je aansluit bij de kinderen en de werkwijze van de school. Daar is kennis voor nodig. Stap je onvoorbereid voor de klas, dan is er een kans dat wat je gehoopt had te vinden er niet is. Wij zien een relatief grote groep herintreders die het blanco weer gaan proberen en dan toch na een korte periode van werken weer stoppen.

Uitval willen we voorkomen door deze herintrederscursus aan te bieden. Een gedegen cursus van vier maanden, waarbij we praktijk en theorie aan elkaar gaan koppelen. We spelen in op actuele onderwerpen in het onderwijs.

Het is een combinatie van theorie en praktijk. Zaken die op elke school gebeuren zoals interne zorg, gedrag van kinderen en bijvoorbeeld rekenonderwijs. Daarnaast hebben we onderwerpen die gaan over vernieuwend onderwijs zoals systemisch werken, talentonderwijs en hoe krijg je een positieve sfeer in de klas.

Theorie is prachtig, maar op stage leer je hoe de theorie in de praktijk wordt omgezet. Wij gaan op zoek naar een goede stageschool. Ben je al aan het werk in het basisonderwijs dan is je werkplek ook je stageplek.

Wat bieden wij aan:

  • Vier maanden lang zijn er bijeenkomsten op onze eigen locatie. Deze zullen op middag of op avond plaats vinden.
  • Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp. Het zijn praktische thema’s en thema’s over vernieuwend onderwijs. Na elke les schrijf je een reflectieverslag.
  • Je gaat minimaal 1 dag per week stagelopen. Wij zoeken samen met jou een geschikte school.
  • Je krijgt een persoonlijke begeleider waarbij je terecht kan voor vragen.
  • Er zijn verschillende intervisie momenten in een kleine setting.
  • Een aantal bijeenkomsten zijn online.

Selectie en deelname

We starten deze herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs met een groep van maximaal 6 -10 mensen. We kiezen voor een kleine setting zodat er optimaal ruimte is voor begeleiding. Met alle deelnemers hebben we voor de start een gesprek.

Docent

Je wordt gekoppeld aan een vaste begeleider. Deze begeleider is je vraagbaak en je sparringpartner.

Elke onderwijsavond heeft een eigen thema met een eigen docent. Er zijn gastdocenten die verschillende avonden verzorgen.

Waar en Wanneer:

Cursus groep Joure gaat begin oktober 2022 weer van start. Mocht u belangstelling hebben dan u het aanmeldformulier hieronder invullen.

Locatie:
Cursus groep Joure vindt plaats in Joure in het kantoor van Semko.

De stageschool zoeken we in overleg met de student. Reisafstand willen we minimaliseren.

Studie-investering: 40 contacturen (les), stage minimaal 128 uren en studiebelastinguren 80. Totaal 248 uur.
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor eenieder die een pabo-diploma heeft.

Investering

De investering voor deze cursus bedraagt €1425 euro.

UWV

Onderwijsbureau Semko heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Heb je een WAO, Wajong, WAZ, WIA, ZW of WW-uitkering en het UWV acht het noodzakelijk voor jou om scholing te volgen voor ander werk, dan kan vergoeding plaatsvinden door het UWV. De herintrederscursus van onderwijsbureau Semko voldoet aan de – door het UWV vastgestelde – voorwaarden. Wil je hier meer over weten? Meld je dan bij jouw arbeidsdeskundige/adviseur van het UWV, hij of zij kan je er meer over vertellen.

Werkzaam

Ben je al werkzaam op een school en heb je een contract? Een school kan een tegemoetkoming krijgen om herintreders te begeleiden. Deze subsidie kan gebruikt worden om deze cursus te bekostigen. Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Certificering 

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname die u kunt laten zien bij een eerst volgende sollicitatie. De herintrederscursus leerkrachten basisonderwijs is ingeschreven in het lerarenportfolio. Na het volgen van deze cursus kunt u registeruren bijschrijven.

Mocht u vragen hebben, u kunt altijd mailen: info@semko.nl
Ook kunt u bellen met onderwijsbureau Semko: 06-2923 4861

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren en contact met u zoeken.

Ik wil mij graag aanmelden voor de herintrederscursus


Ik wil meedoen maar kan niet, wat nu?

Ik wil graag meedoen met deze cursus maar de data die nu op de site staan passen mij niet. Ik wil graag op de lijst zodat ik een mailing kan ontvangen zodat ik de volgende keer eventueel mee kan doen. Klik hier voor het formulier: ik wil graag op de lijst.


Wie zijn de mensen achter Semko? Klik hier om ze beter te leren kennen.