Workshop: kindgesprekken

Workshop: oplossingsgerichte kindgesprekken is een workshop die wordt gegeven bij jou op school met een eigen samengestelde groep. Dit kan tijdens een vergadering of bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

In ons werk in het onderwijs zijn we gewend om tegen de leerlingen te praten. En als we zien dat de leerresultaten tegenvallen of als we gedrag waarnemen waar we niet tevreden over zijn dan zijn we gewend om dit met de collega’s, de IB-er of de ouders te bespreken. We spreken dan over de leerling. We maken prachtige plannen, stellen doelen vast die binnen een bepaalde tijd behaald moeten worden en gaan druk aan de slag.

Maar hoe zou het zijn als we eens met het kind gaan praten? Als we eens serieus met hen in gesprek gaan? Veel leerlingen kunnen heel goed hun behoeften aangeven, kunnen jou als leerkracht vertellen wat ze nodig hebben om tot ander gedrag te komen of tot betere resultaten. Je zult versteld staan over de kennis die kinderen over zichzelf hebben. Hier kom je achter door in gesprek te gaan met kinderen.  Je zult ontdekken dat je leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken voor dat waar jullie tegen aan lopen.

Praat met kinderen in plaats van over kinderen

Kindgesprekken kun je inzetten bij gedragsproblemen, bij teruggetrokken gedrag of pestgedrag, bij een gebrek aan concentratie, bij al die voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. En je kunt kindgesprekken inzetten bij het vergroten van de leervaardigheden. Wat kun je samen met de leerling doen om te komen tot betere resultaten bij spelling of deelsommen.

Tijdens deze workshop oplossingsgerichte kindgesprekken gaan we aan de slag met de theoretische kennis over kindgesprekken. wat verstaan we er onder en wanneer en hoe passen we ze toe
• Werken met schaalvragen en de wondervraag
• We gaan praktisch aan de slag met verschillende gespreksvaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat het kind zelf eigenaar blijft van de besproken problemen. En vaardigheden waardoor jij als leerkracht de informatie krijgt die je graag wilt hebben.

Docent: 

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken, NLP-master opgeleid.

Ouderavond

Deze workshop oplossingsgerichte kindgesprekken is ook heel geschikt voor een ouderavond


Ik heb belangstelling voor de workshop kindgesprekken

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.