Workshop voor leerkrachten: dramalessen in de basisschool

Dramalessen in de basisschool is een workshop die wordt gegeven bij jou op school met een eigen samengestelde groep. Dit kan tijdens een vergadering of bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

Workshop: dramalessen. Vaak is drama een vak apart. Toch is dit niet nodig, het kan uitstekend ingezet worden bij allerlei andere vakken. Wanneer je de rekenles start met een drama activiteit heb je gegarandeerd betrokken leerlingen. Drama maakt je lessen interessanter en dynamischer!

Dramalessen zijn persoonlijkheidsvormend

Dankzij dramalessen krijgen kinderen inzicht in een verhaal. Ze begrijpen het beter en kunnen zich verplaatsen in een ander. Het vak is als het ware persoonlijkheidsvormend. Het helpt kinderen om sociaal emotioneel vaardig te worden. Je stimuleert de verbale en non verbale expressiemogelijkheden. Alle kinderen hebben hier baat bij. Ze gaan drempels over op een hele speelse manier. Het de sfeer in de klas ten goede.

Nut van deze workshop: dramalessen

  • Kinderen leren een spel spelen op basis van informatie over rollen, situaties en verhaalelementen
  • Kinderen leren bij spel bewust gebruik te maken van stem, taal, houding, beweging en mimiek
  • Kinderen leren hun aandacht te richten op de rol, de uit te beelden situatie, de medespelers, het speelvlak en de toeschouwers
  • Kinderen leren iets te presenteren en hierop te reflecteren
  • Kinderen leren gebruik te maken van middelen als decor, rekwisieten, kleding en schmink
  • Kinderen leren relaties te leggen tussen spel en de maatschappelijke actualiteit
  • Kinderen leren relaties te leggen tussen eigen spel en dat van anderen
  • Kinderen leren te reflecteren op theater als kunstvorm.

Docent:

Janny van Reenen. Janny is jaren werkzaam geweest in het speciaal onderwijs. Ze heeft vele dramalessen gegeven voor verschillende leeftijden. Ze heeft haar diploma behaald bij de nascholing drama van het Kunstencentrum in Groningen. Janny geeft ook workshops aan kinderen. Daarnaast is Janny stemacteur.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de workshop drama in de klas

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen


Van gelukkige leerkrachten leer je het meest. Waar worden leerkrachten gelukkig van? Klik hier om naar onze cursussen te gaan. Ook worden leerkrachten gelukkig van goede teamscholingen.


Klik op de afbeelding voor meer informatie