Een specialist van Semko komt in de klas of op de BSO (buitenschoolse opvang) een workshop doen met de kinderen. We hebben een netwerk met veel expertise.  We kunnen workshops verzorgen voor verschillende groepen in ateliervorm. Een combinatie van workshops is mogelijk.

Wij bieden ten alle tijden maatwerk aan. Vooraf is er contact over de workshop, de groep en het doel.


Workshop: rekenen, taal, spelling enz. 

Workshops: drama, muziek en andere creatieve vormen

Workshops voor wereldoriëntatie

Worshops anders leren

Worshops knutselen/ expressie