Workshop voor kinderen: we maken een praatboek

Een praatboek is een boek dat gaat over het leven van een ouder iemand, a.d.h.v. gebeurtenissen, ervaringen en principes uit het leven van de oudere.  Doordat het boek voornamelijk uit afbeeldingen en korte kreten bestaat, biedt het stof tot praten. Een praatboek nodigt uit om met de oudere in gesprek te gaan. Bij het praatboek hoort ook een beschrijving van de afbeeldingen. Puntsgewijs of in verhaalvorm. De kinderen gaan aan de slag met hun eigen (familie) geschiedenis, taal, spelling en creativiteit.

Praktische info: geschikt voor kinderen vanaf groep 6. Het is een zesdelige lessenserie van ongeveer een uur tot anderhalf uur per les.

Workshopleider: Johan Wagenaar


Workshop: we maken een levensplank

Het levensplankje is gebaseerd op het leesplankje (Aap, noot, Mies) van Hoogeveen en is een plankje dat gaat over het leven van een ouder iemand, a.d.h.v. gebeurtenissen, ervaringen en principes uit het leven van de oudere. Bijvoorbeeld opa of oma.  Doordat het plankje uit afbeeldingen met het bijbehorende woord bestaat, biedt het stof tot praten.  Het levensplankje nodigt uit om met de oudere in gesprek te gaan.

Tijdens de lessenserie gaan de kinderen aan de slag met grootmoederstijd. Ze gaan verhalen lezen en filmpjes zien. Daarnaast mogen ze iemand interviewen. Uit het interview komen woorden en bij deze woorden worden afbeeldingen gezocht.

Praktische informatie: geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Het is een vijfdelige lessenserie van ongeveer een uur tot anderhalf uur per les.
Materiaal: het houten leesplankje wordt verzorgd door de workshopleider.

Workshopleider: Johan Wagenaar


Workshop: historische route

Tijdens deze workshop maken de kinderen hun eigen historische route voor smartphone en tablet over hun eigen woonomgeving. De route kan worden aangeboden aan vvv-kantoren, musea, dorpshistorici, enz. De route is altijd aan te passen / bij te stellen. Een hele dynamische workshop waarbij de geschiedenis van het eigen dorp/ stad/ wijk geleerd wordt. Er zijn zoveel monumentale plekjes maar je moet ze wel zien.

De kinderen gaan werken met een app waarin ze foto’s en teksten kunnen plaatsen. Er ontstaat dan een route die de kinderen kunnen lopen.

Praktische informatie: geschikt voor kinderen vanaf groep 6. Het is een zesdelige lessenserie van ongeveer een uur tot anderhalf uur per les.

Workshopleider: Johan Wagenaar