Executieve functies

Een IQ zonder executieve functies is, als een luchtballon zonder mand. (Semko heeft ook een ballonteam, vandaar de vergelijking).

Passend bij de leeftijd

Productmerken

  • Toon meer

Zoek op schoolvakken

  • Toon meer

Zoek op thema

  • Toon meer

Reactie-Inhibitie

Reactie-inhibitie is het vermogen om je gedrag te remmen. Het zal je niet verbazen dat bij kinderen met ADHD, inhibitie slecht ontwikkeld is. Deze “rem” zorgt ervoor dat je gedrag kunt inhouden, onsuccesvol gedrag kunt stoppen en je kunt verzetten tegen afleidende prikkels, zelfs als die leuker zijn. Je inhibitie heb je dus nodig om te kunnen leren, maar ook in de omgang met anderen heb je deze rem nodig. Kinderen met een gebrekkige inhibitie flappen er nog wel eens iets uit, of doen iets waar ze even later spijt van hebben.

Wat kan helpen is om in gesprek te gaan vandaar de gesprekskaarten. Spelletjes om de rem te oefenen. 

Werkgeheugen

Onder het werkgeheugen wordt de vaardigheid verstaan om informatie in het geheugen bij te houden wanneer er een complexe taak wordt uitgevoerd. Deze vaardigheid heeft de leerling al eerder aangeleerd, maar nu moet de leerling de geleerde vaardigheid kunnen toepassen in een andere situatie.

Emotieregulatie

Emotieregulatie is het adequaat omgaan met je emoties en het kunnen uiten van je emoties. Wanneer er sprake is van emotieregulatie problematiek heeft iemand last van een hoge gevoeligheid voor emoties, er zijn sterke emotionele reacties op stresssituaties en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding.

Planning en organisatie

Door gebrek aan overzicht kunnen zij hun taken moeilijk organiseren. Ze weten niet wanneer ze moeten beginnen en ook niet waarmee. Ze weten geen volgorde aan te brengen en hebben geen overzicht over de weg naar het doel.

Taakinitiatie

Taakinitiatie betekent niks meer dan beginnen zonder uitstel. En wel aan vervelende klusje of activiteiten. Het gaat echt om die taken waar je tegenop ziet.
Bij jonge kinderen gaat het bijvoorbeeld om het opruimen van speelgoed. Geen enkel kind zal zin hebben om zijn spel te stoppen om op te gaan ruimen. Degene die het toch doen hebben een goed ontwikkelde taakinitiatie. Ook het omkleden is een goed voorbeeld.
Taakinitiatie is de taken uitvoeren die gedaan moeten worden. En daarbij hoort ook, weten van jezelf wat je nodig hebt om het (wel) te doen.

Flexibiliteit

Voor nieuwe en onverwachte situaties is het van belang dat men flexibel kan handelen en denken. Het is het vermogen om een aanpak of reactie aan te passen en te kunnen veranderen als de situatie hierom vraagt. Is de leerling in staat om met veranderingen om te gaan en hier adequaat op te reageren? Wanneer leerlingen weinig flexibel zijn zien wij in de klas dat deze leerlingen met gedrag reageren dat wij als ongewenst bestempelen. Wanneer een leerling een onverwachte situatie als onveilig ervaart kan hij introvert of extravert gedrag vertonen. De leerling kan zijn verwachtingen niet loslaten en gaat van vaste routines en patronen uit. Zij vinden het lastig om zich te herstellen van (kleine) teleurstellingen. Tevens kan er sprake zijn van moeite met de wisseling van activiteiten en het toepassen van verschillende strategieën.

Metacognitie

Voor nieuwe en onverwachte situaties is het van belang dat men flexibel kan handelen en denken. Het is het vermogen om een aanpak of reactie aan te passen en te kunnen veranderen als de situatie hierom vraagt. Is de leerling in staat om met veranderingen om te gaan en hier adequaat op te reageren? Wanneer leerlingen weinig flexibel zijn zien wij in de klas dat deze leerlingen met gedrag reageren dat wij als ongewenst bestempelen. Wanneer een leerling een onverwachte situatie als onveilig ervaart kan hij introvert of extravert gedrag vertonen. De leerling kan zijn verwachtingen niet loslaten en gaat van vaste routines en patronen uit. Zij vinden het lastig om zich te herstellen van (kleine) teleurstellingen. Tevens kan er sprake zijn van moeite met de wisseling van activiteiten en het toepassen van verschillende strategieën.