Meta Kuiper geeft bijles in Workum, Koudum en Lemmer.
Meta kuiper

Ik ben Meta Kuiper en woon in Workum. Ik ben jaren leerkracht geweest en intern begeleider op verschillende basisscholen in Fryslân. Vanaf 2017 ben ik met pensioen. Ik geef bijles omdat ik het contact met de kinderen fantastisch vindt. Ik geniet ervan om samen met de kinderen aan het werk te zijn en het zelfvertrouwen te doen laten groeien. Eerst samen een band opbouwen en dan samen werken aan opdrachten. Hierbij ga ik uit van de hulpvraag van het kind, zodat het zelf gaat nadenken waar het ondersteuning bij nodig heeft.

Samenwerking is van groot belang

Hierbij is de samenwerking met ouders en school van essentieel belang. Samen met de leerling/ leerkracht en ouders kijken waar de eventuele hiaten zijn ontstaan, zodat we gericht kunnen begeleiden en er op deze manier een doorgaande lijn ontstaat. Kinderen mogen bij mij thuis komen. Ook geef ik bijles op school. Dit alles in overleg met kind ouders en school. Ik merk dat het ook fijn is als de bijles onder schooltijd gegeven mag worden. Zo ontstaan er korte lijnen met school.

Ik geef bijles en huiswerkbegeleiding in Workum, Koudum, Lemmer en dorpen erom heen.  


Een assistent in de groep voor een bepaalde periode kan voor rust en ritme zorgen.