Klaske Homsma
Klaske Homsma

Ik ben Klaske Homsma. Als kind vond ik het heerlijk om buiten te spelen. Wonend op een oude state, bij het bos. Met veel fantasie bedacht ik de meest wonderlijke verhalen en speelde deze na. Ik denk dat hier mijn liefde voor het vak als kleuterjuf is ontstaan. In de magische denkwereld van het jonge kind kan ik mijn creativiteit helemaal kwijt.

Na een aantal jaren in het kleuteronderwijs merkte ik dat mijn hart uitging naar de meer kwetsbare kinderen, kleuters waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend gaat.  Ik wilde meer uit het onderwijs halen.  Mijn Master gericht op het Jonge kind bleek een fantastisch vertrekpunt te zijn waarin ik de verdieping vond die ik zocht.

Balans tussen eis en kind

Ik heb op verschillende scholen gewerkt waarbij ik als coördinator veel plezier haalde om als team de kwaliteit van het kleuteronderwijs te verbeteren. Ook binnen het kernteam ‘jonge kind’ haalde ik veel voldoening uit het werken aan de kwaliteitszorg van het kleuteronderwijs. Ik vind het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de eisen die worden gesteld aan het onderwijs waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin het jonge kind tot zijn recht komt. Hierbij begeleid ik leerkrachten in hun vragen en zoektocht naar een duidelijke lijn en heldere visie in het kleuteronderwijs zodat de leerkracht optimaal in zijn kracht komt te staan.

Steeds meer schoolorganisaties zien het belang in van een stevige basis in de onderbouw. Ik ben van mening dat wij veel meer kansen kunnen benutten in ons dagelijkse praktijk. Daarom ben ik gestart met een eigen praktijk waarbij ik leerkrachten coach, begeleidingstrajecten uitvoer en advies uitbreng omtrent de kwaliteit van het kleuteronderwijs. Tevens verzorg ik spelbegeleiding aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In de kleutergroep waar ik werk inspireert de directe verbinding met de praktijk mij continue het kleuteronderwijs optimaal te organiseren.

Leren vanuit de ervaring en beleving

Ik vind het belangrijk om in ons prachtig vak onze kennis met elkaar te delen, uit te wisselen en daar waar nodig elkaar te ondersteunen. Jonge kinderen leren anders. Het onderwijs is zoveel mooier wanneer we dit kinderen vanuit ervaring en beleving kunnen aanbieden. Het spel als krachtig instrument vormt hierbij de rode draad in het onderwijs. Bij Semko krijg ik de gelegenheid om scholingen te verzorgen met betrekking tot het jonge kind.


Voor onderwijsbureau Semko geeft Klaske Homsma de volgende cursus: onderwijs aan het jonge kind: spelen of lerend ontwikkelen?


Wist u dat wij teamscholing geven over het onderwerp faalangst? Iets wat al op jonge leeftijd kan ontstaan. Hoe signaleer je het en wat doe je er aan?