Jan Oudeboon is Jan Oudeboon is coach en onderwijsadviseur bij Onderwijsbureau Semko en onderwijsadviseur bij Onderwijsbureau Semko
Jan Oudeboon

Ik ben Jan Oudeboon en werk enige jaren als zelfstandig onderwijsadviseur. Inmiddels werk ik meer dan veertig jaar in het onderwijs. Lange tijd was ik leraar in het primair onderwijs, directeur van diverse scholen, directeur onderwijs van een stichting, directeur-bestuurder van een koepel, inspecteur van het onderwijs, gastdocent onderwijskunde in het HBO, hoofd van de Auditopleiding BMA en stafmedewerker onderwijs en kwaliteit bij een stichting. Naast mijn werk studeerde ik in Groningen (Pedagogische wetenschappen) en in Nijmegen (Master of Educational Superintendency).

De noodzaak tot veranderen van onderwijs wordt vaak gemotiveerd door de veranderingen die zich in de maatschappij voltrekken en waar schoolteams dan vervolgens op in moeten springen. Daarnaast kan onderwijsverandering voortkomen uit ontevredenheid van betrokkenen. Het bepalen wat nou precies kwalitatief goed onderwijs is, is erg ingewikkeld. Het is afhankelijk van o.a. visie, doelen, processen, effecten en middelen. Echte verbetering van het onderwijs begint, volgens mij, in de praktijk, in de klas. Ik help leraren, die dat willen, om beter in hun werk te worden  Ik vind namelijk dat elke leerling recht heeft op een aardige en vakbekwame leraar èn op een fijne jeugd met veel vrienden.


Semko werelddocenten: klik op de afbeelding voor meer informatie.


Onderwijsbureau Semko heeft in zijn aanbod verschillende teamscholingen. Ze zijn zoveel mogelijk praktisch van aard met als een belangrijk doel bewustwording. Een teamscholing zijn vaak niet hele lange trajecten, het is aan de leerkrachten en het team om een verdiepingsslag te maken. Tijdens de teamtraining geven we hier alle mogelijke handvaten voor. Klik hier voor het gehele aanbod van teamscholingen.

Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven. Dit kan door cursussen te volgen. Klik hier voor het gehele cursus aanbod.