Hâns Romkema is werelddocent

In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Na mijn studie, heb ik gewoond en gewerkt op verschillende plekken in Afrika – Kenia, Somalië, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Angola, Burkina Faso, etc. – en in het Koerdische noorden van Irak.

Sinds 2005 woon ik weer in Fryslân – mijn jeugd heb ik er op verschillende plekken doorgebracht – en werk ik als freelance-consultant gespecialiseerd in conflicten, rebellengroepen, democratisering en politieke transitie in het Grote Meren gebied van Afrika. Gemiddeld vier keer per jaar bezoek ik een of meerdere landen in die regio. In de paar weken die ik er dan ben, praat ik met veel mensen uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van de overheden en met oppositiegroepen of rebellen. We bespreken dan de ingewikkelde, soms gewelddadige, problemen waar ze mee te maken hebben en proberen daarvoor oplossingen te bedenken.

Mijn hart gaat vooral uit naar de regio rond het Kivumeer – Oost-Congo, Rwanda en Burundi. Het is een prachtig gebied – vruchtbaar, voldoende regen, met meren, bergen, vulkanen en savannes – maar er zijn helaas ook veel problemen. Het merendeel van die problemen is terug te voeren op het slechte bestuur van de Democratische Republiek Congo.

Als werelddocent wil ik de kinderen laten zien dat Afrika een groot werelddeel is met heel veel variatie. Er is inderdaad veel armoede, er zijn conflicten en vaak laat het bestuur te wensen over, maar tegelijkertijd is er ook een enorme ontwikkeling gaande. Veel mensen profiteren van de vooruitgang, maar niet iedereen. De snelle ontwikkeling op veel plekken heeft ook een grote invloed op de natuur. Doordat er steeds meer mensen komen die meer te besteden hebben, komen er nieuwe wegen, wordt natuur omgevormd tot boerenland en dat is weer van invloed op het klimaat.

Ik zal de kinderen Afrika in al die diversiteit laten zien en er met hen over in gesprek gaan. De kinderen gaan onder anderen zelf een kaart van Afrika maken waar ze alles wat ze geleerd hebben – en ook wat ze al wisten – op kunnen laten zien. Ze krijgen muziek te horen uit verschillende delen van Afrika en als ze willen, mogen ze de leukste dansjes nadoen. Ook neem ik wat objecten mee die de kinderen vast interessant vinden.

Hâns Romkema
Hâns Romkema

Semko werelddocenten: klik op de afbeelding voor meer informatie.


Onderwijsbureau Semko heeft in zijn aanbod verschillende teamscholingen. Ze zijn zoveel mogelijk praktisch van aard met als een belangrijk doel bewustwording. Een teamscholing zijn vaak niet hele lange trajecten, het is aan de leerkrachten en het team om een verdiepingsslag te maken. Tijdens de teamtraining geven we hier alle mogelijke handvaten voor. Klik hier voor het gehele aanbod van teamscholingen.

Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven. Dit kan door cursussen te volgen. Klik hier voor het gehele cursus aanbod.


Semko en de werelddocenten

Een werelddocent is een leerkracht die passie heeft voor een onderwerp. De passie is groot en het plezier wat er bij komt kijken wil zich verspreiden. Dit kan door een dag lang een werelddocent les te laten geven op school. Elke docent heeft een lesschema wat is besproken met het team van begeleiders van Semko. Het lesschema is een leidraad voor de dag. Een werelddocent is ideaal om als invaller te fungeren. Handig bij ziekte of wanneer de reguliere leerkracht andere bezigheden heeft. De werelddocent maakt een bijzondere dag van waarbij plezier en leren hand in hand gaan.


Het is niet dagelijks maar soms hebben we de neiging om iets op papier te zetten. Dan gooien we het op de sociale media en is het na een paar dagen weg omdat het uit ieders tijdlijn weer is verdwenen. Omdat te voorkomen hebben we onderwijsbloggers opgezet. Het zijn verhalen van werelddocenten of leerkrachten die iets meemaken maar zijn ook informatie berichten.

Veel plezier met lezen.