Evelien Veldman

Mijn naam is Evelien Veldman. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Oudehaske. Ik ben logopedist, dyslexiespecialist en in opleiding voor orthopedagoog.

Mijn passie in mijn werk is leerlingen helpen. Met name de leerontwikkeling van leerlingen vind ik interessant. De spraak/taalontwikkeling, de lees- en spellingontwikkeling, de rekenontwikkeling, de sociale ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat elke leerling zich mag kunnen ontwikkelen op school en dat er wordt gekeken naar alle factoren rondom een kind zodat hij zich kán ontwikkelen.

Wanneer een leerling niet mee kan komen om welke reden en school deze extra ondersteuning niet kan bieden, wil ik graag de persoon zijn die dat wel kan. Door het geven van bijlessen wil ik deze leerlingen een extra kans bieden zichzelf te kunnen bewijzen. Ik luister naar het kind, probeer hem te laten ervaren dat hij goed is in wat hij kan en dat we kunnen werken aan hetgeen wat hij nog moeilijk vindt. Overleg met ouders en de school vind ik erg belangrijk. Behalve het geven van de bijlessen, kan ik ook actief meedenken in de klas. Ik heb ervaring met kleuters, peuters, schoolgaande leerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs.


Evelien Veldman geeft bijles in Oudehaske en omstreken.