Batie van Domburg (66)

Mijn onderwijservaringen heb ik vooral opgedaan in het speciaal basisonderwijs in onze mooie provincie Fryslân. Eerst als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider en later ook als directeur. In al die jaren is er natuurlijk veel veranderd. En hoe gaat het dan altijd? Je past je aan, je verandert mee, je neemt soms initiatief, bent kritisch en loyaal tegelijk. Kinderen moeten altijd op ons kunnen rekenen, vinden we. Dus stellen we hoge, soms te hoge, eisen aan onszelf.

Ik vind het begeleiden en individueel ondersteunen van leraren erg leuk. Wat me boeit is het vinden van balans tussen werk en privé, het ontwikkelen van talenten en onze gesprekken met kinderen, ouders en collega’s. Maar ook zaken als het effectief ‘managen’ van je groep, het handig opstellen van les- of dagprogramma’s of het omgaan met gedragsproblemen.

Voor mij is de leraar de spil waar het onderwijs om draait. Ik help je daarom graag om goed af te stemmen met je omgeving. Ik ben er dan als vraagbaak of als kritische luisteraar. Rustig en geduldig. En als je wilt ben ik er ook om je zelfvertrouwen te hervinden of om je doelen met me te delen.


Batie van Domburg is coach bij Onderwijsbureau Semko. Batie is coach van leerkrachten.