Technisch lezen: een leesspecialist komt langs

Lezen is de belangrijkste basis voor school- en maatschappelijk succes (Mol, 2010).

De leesmotivatie is laag bij onze leerlingen in Nederland en teveel leerlingen verlaten laaggeletterd de basisschool.  Daar kun je verandering in brengen door gerichte acties te ondernemen.

Wat is de inhoud van deze scholing

We gaan uit van maatwerk en de vraag van de school. Het start met een gesprek met de directeur, intern begeleider en de leescoördinator (leeswerkgroep) om de beginsituatie van de school te bepalen betreffende het leesonderwijs en de leesresultaten.

Desgewenst kan de beginsituatie ook bepaald worden door middel van klassenbezoeken en een analyse van de leesresultaten. Op basis van deze beginsituatie bepalen we samen wat nodig is voor de school om een doorgaande leerlijn technisch lezen neer te zetten, de leesmotivatie en de leesresultaten te verhogen.

Waar kunnen we mogelijk mee aan de slag gaan:

  • Kennis van de leerlijn lezen
  • Kennis van de vakdidactiek
  • Werken vanuit doelen
  • Hoeveel tijd besteed je aan leesinstructies en vrij-lezen?
  • Hoe pas je dit toe in de groep?
  • Volgen van de leesontwikkeling
  • Hoe analyseer je de leesontwikkeling en welke interventies pas je toe?
  • Hoe geef je effectieve feedback?
  • Hoe stimuleer je de leesmotivatie?
  • Hoe borg je de doorgaande leerlijn lezen binnen de school?

Bovenstaande doelen zijn gebaseerd op de boeken Rijke taal van Erna van Koeven en Anneke Smits in combinatie met Technisch lezen in een doorlopende leerlijn van Marita Eskes.

Het traject waarin we aan bovenstaande doelen werken, kiezen we samen. Het traject kan bestaan uit teambijeenkomsten, klassenconsultaties, bouwbijeenkomsten, leesgroep bijeenkomsten en/of MT-bijeenkomsten.

Het resultaat van deze scholing:

Aan het eind van het traject staat er een doorgaande leerlijn lezen op school, is de leerkracht bewust bekwaam in het geven van leesonderwijs en zijn de leesresultaten verhoogd. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden voor het traject, zullen de resultaten verschillen.

Docent:

Alyt Landman

Ik ben Alyt Landman en heb ruime ervaring (35 jaar) in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider, directeur en programmamanager. In 2021 ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer en heb ik mijn bedrijf ‘Samen bekwamer’ opgericht.

Nog’ betekent ‘tot nu’. Het betekent voor mij dat er al veel is en dat er ruimte is voor ontwikkeling.

Ik bied mijn kennis en ervaring aan scholen aan met het doel om het onderwijs aan kinderen nog beter aan te laten sluiten, nog mooier te maken. Ik zie dat alle leerkrachten met grote inzet het beste onderwijs willen bieden en heel veel goed doen. Toch zijn er blinde vlekken, nog onvoldoende specifieke kennis, nog onvoldoende vaardigheden of nog onvoldoende kennis van wat je collega’s doen en weten.

Ik geloof in ontwikkelbaarheid van mensen en geloof dat iedereen een volgende stap kan zetten. Vanuit die overtuiging kom ik graag bij je op school om mee te denken, teamscholing te bieden en klassenbezoeken uit te voeren. Het gesprek dat ik met je voer gaat uit van wat je al kunt en welke volgende stap je kunt zetten, gericht op het doel.

We kennen elkaar nog niet maar ik kijk uit naar de kennismaking!

Ik heb belangstelling voor de scholing: de leesspecialist

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.