Technisch lezen

Een scholing voor het team

Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen. Eerst wordt er geoefend met eenlettergrepige woorden. Dat wordt geleidelijk aan uitgebreid naar meerlettergrepige woorden. Spellen is in feite het omgekeerde van technisch lezen. Hierbij moet een klank worden omgezet in een letter.

Plezier in lezen, dat is van belang!

Op school wordt technisch lezen vaak getoetst met de drie minuten toets (DMT). Wanneer het technisch lezen bij een kind stokt is dat zeer frustrerend. Deze frustratie is elke dag merkbaar omdat er zeer veel gelezen wordt op school. Het kan zelf zo zijn dat wanneer het leesproces klassikaal gezien stokt er orde problemen ontstaan. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en meer zaakvakken zijn gewoon niet leuk als je niet vlot kan lezen. Leesscores gaan significant omhoog als er wordt ingezet op technisch lezen. Een methode aanschaffen is een optie maar er zijn ook vele verschillende oefeningen die het leesonderwijs een enorme boost kunnen geven. Tijd en de juiste technieken zullen voor ontwikkeling zorgen. Alle leerlingen kunnen met de juiste aandacht leren lezen op het niveau wat bij hun past.

Snel lezen is prachtig maar goed lezen is nog mooier. 

Wat bieden wij aan:

Leerkrachten willen niet handelingsverlegen zijn. Ze willen vele verschillende technieken in kunnen zetten. Tijdens het scholingstraject laten we leerkrachten de technieken zelf ervaren. Zo kunnen de leerkrachten de voor en nadelen van de technieken beoordelen.

Er aan trekken is niet de manier

Belangrijk is leesplezier. Tijdens het traject bieden we vele mogelijkheden aan om het leesplezier in de klas te vergroten. Wanneer kinderen graag lezen heeft dit zijn invloed op vele verschillende vakken. Denk aan begrijpend lezen, rekenen enzovoorts. Het doel is om het beste uit de kinderen te halen maar continu er aan trekken, huiswerk mee geven en extra instructietafel is zeker niet de manier. Zorg ervoor dat lezen leuk wordt gevonden. 

Voor wie:

• scholen die verschillende technieken willen inzetten om het technisch lezen te verbeteren.
• leerkrachten die leesplezier hoog in het vaandel hebben staan
• scholen die willen dat lezen in de groep leuk wordt en waarbij iedereen ontwikkeling laat zien.

Docent: 

Annelies Brouwer en of Meindert Tjerkstra

Investering:

€650,- ex BTW
Reiskosten in Fryslân €0.19 cent per kilometer, buiten Fryslân €0.25 cent per kilometer.

Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de scholing technisch lezen


Deze teamscholing staat geregistreerd in het lerarenportfolio. De punten die bij deze scholing horen worden bijgeschreven wanneer de leerkrachten de scholing hebben doorlopen. Het registratienummer kan worden doorgegeven via de mail naar info@semko.nl


Je bent leerkracht en je wilt een persoonlijk scholing in technisch lezen. Klik dan op onze cursus Technisch lezen.

Wist u dat onderwijsbureau Semko in Joure is gestart. Het is uitgegroeid tot een netwerk van onderwijsmensen.