Systemisch werk in het onderwijs

KIJK EENS MET ANDERE OGEN NAAR EEN KIND

De appel valt niet ver van de boom……
Hij heeft een aardje naar zijn vaartje……
Het is me met de paplepel ingegoten……
Bekende uitdrukkingen in ons taalgebruik. Maar hoe waar zijn ze en in hoeverre hebben we daar in ons werk op school mee te maken?

Met dat aspect gaan we aan de slag tijdens de teamscholing. We laten ons inspireren door het gedachtengoed van systemisch werk. We leren om met een systemische blik naar kinderen te kijken. Systemisch werk ziet een kind niet als een op zichzelf staand individu maar als onderdeel van een gezin, een familie, een groter geheel. En ziet een school als een systeem, een groep waartoe je behoort. De mensen binnen de verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Een kind wordt dus beïnvloed door het gezin, door de leerkracht en door klasgenoten. Komt een kind met fijne gevoelens van huis naar de klas dan is dat van invloed. Maar is er één leerling binnen een groep die zich niet prettig voelt, dan heeft dat effect op het hele systeem waarmee zij/hij te maken heeft.

Een eigen plek

Tijdens de scholing leer je interventies die je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je leerlingen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

Systemisch werk is een prachtig hulpmiddel voor leerkrachten om gedegen les te geven.

Het resultaat van die interventies:
  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen krijgen het gevoel dat iedereen erbij hoort
  • Het kind wordt zich bewust van zijn gevoelens
  • Daar waar dat gebeurt verandert het gedrag, er komt rust binnen je groep
  • Er ontstaat meer begrip voor elkaar
  • Het concentratievermogen wordt vergroot
  • Conflictpatronen veranderen en pestgedrag verdwijnt
  • En daar waar dat gebeurt komt een kind beter tot leren, wordt de motivatie vergroot, verbeteren de resultaten, gaat het kind met meer plezier naar school
  • En als dat gebeurt ervaar jij als leerkracht dat het werken in je groep je minder energie kost en meer werkplezier oplevert

Systemisch werk: duur van de scholing 

Een scholing systemisch werk start altijd met een gesprek tussen de directie en Rudy. Vanuit dit gesprek worden vervolgacties opgesteld en wordt maatwerk geleverd.

Deze teamscholing kan een bewustwording zijn wat al bereikt kan worden na 1 dag. Het kan ook een langer traject zijn waarbij Rudy meerdere momenten op school aanwezig is. Dit kunnen teamgerelateerde momenten zijn of individuele coaching. Maatwerk is altijd mogelijk.

Kennismaken met systemisch werken is ook mogelijk. Dan organiseren we een workshop van een uur tot anderhalf uur. Bij het aanmeldingsformulier kunt u aangeven wat voor type scholing u graag wil aanvragen.

Docent: 

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master. Rudy heeft vele cursussen en opleidingen gevolgd over systemisch werken. Daarnaast heeft ze al vele scholen mogen begeleiden.

Rudy van der Noord en systemisch werken
Rudy van der Noord
Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Ik heb belangstelling voor de teamscholing systemisch werken.

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.