Succesvol implementeren

Als schoolteam ben je onderweg. Er is een koers uitgezet voor de komende jaren in beleidsplannen en schoolplannen. Iedere nieuwe ontwikkeling brengt vertrouwde dingen met zich mee, maar daarnaast bevind je je telkens in onbekend, nog niet door dit team ontgonnen gebied. Voor de één betekent dit een uitdaging, voor de ander brengt dat veel onzekerheid met zich mee. Wat betekent dit voor jou en voor je team? Tijd om met elkaar stil te staan en je te bezinnen op heden, verleden en toekomst.

Heeft het team een geschiedenis waarin veel successen behaald en gevierd zijn, dan is de kans op een geslaagd nieuw traject groot. Zijn de resultaten in het verleden tegen gevallen, dan heeft dit op bewust en onbewust niveau invloed op de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe koers. De kans op een nieuwe mislukking zit als het ware ingebakken. Daarom is het goed om met elkaar hierbij stil te staan. Hoe zagen de trajecten er tot nu uit? Welke successen hebben jullie behaald en waar zijn jullie om wat voor reden dan ook teleurgesteld? Er is pas ruimte voor nieuwe dingen, wanneer je het oude afgerond en een plaats gegeven hebt.

Tijdens deze teamscholing kijken we naar de huidige plek in het team. Waar sta je en hoe ben je daar terecht gekomen? Wat neem je mee uit het verleden en waar heb je afscheid van te nemen, omdat het niet meer ter zake doet?
We doen dit o.a. aan de hand van de levenslijn van het team.

Werken vanuit de levenslijn (Welke route hebben we als team en als individu afgelegd?)
Het team en ieder teamlid heeft een eigen levenslijn binnen de organisatie. Op een bepaald moment ben je lid geworden van de organisatie. Heb je je welkom gevoeld op deze school / in dit team? Net als ieder teamlid heb je te maken gehad met hoogtepunten en met teleurstellingen. Door dit in kaart te brengen ontstaat een levenslijn van de organisatie. Deze levenslijn geeft een inkijk in de reis die het team tot op heden afgelegd heeft. De levenslijn heeft ook vandaag invloed op het functioneren van het team en de leden van het team. In een veilige omgeving onderzoeken we met elkaar de levenslijn van het team om samen successen te vieren en afscheid te nemen van dat wat niet meer relevant is. 


Nadat we het verleden een plek gegeven hebben, kunnen we als team verder. We gebruiken de ervaringen uit het verleden om onze toekomst vorm te geven. We staan stil bij je persoonlijke beweegredenen, je eigen (levens) doelen, het doel van de onderwijsontwikkeling. Waar zijn we met z’n allen onderweg naar toe?

Aanpak

Ik werk ten dienste van het proces van het team, binnen de actualiteit van het team. Geen standaard programma, maar een programma toegespitst op dat wat leeft in het team. Tijdens de dag gaan we op zoek naar de verbinding met onszelf, elkaar en de organisatie. Ik werk aan de hand van verschillende oefeningen uit NLP, TA, Systemisch werk en secure based leiderschap. Samen leren van en met elkaar in een veilige omgeving, waarin je volop de gelegenheid krijgt om jezelf uit te dagen tot een volgende stap. De dag bestaat vooral uit groeps- en individuele opdrachten en er is voldoende tijd voor reflectie.

Opbrengsten

In deze scholing heeft het team actief gewerkt rondom een thema dat voor het team actueel is. Het team krijgt inzicht in de drijfveren binnen het team, de kwaliteiten en talenten, je leert je teamgenoten op een andere, diepere manier kennen en bent door het gesprek met elkaar meer bewust van jouw plek en de plek van de ander in het team.
Als team ben je je bewust van de plek waarop je als team nu staat en welke uitdagingen er in de komende tijd op je pad komen. Als team heb je een beeld van de blokkades op de ontwikkeling en voel je je toegerust om samen deze blokkades aan te pakken.

Voor wie?

Onderwijsteams die willen investeren in de eigen ontwikkeling als team en in een duurzame en geïntegreerde aanpak van veranderingsprocessen. De scholing is op diverse niveaus te verzorgen: schoolteam; managementteam; directieberaad.

Wie ben ik?

Ik ben Johannes Douma. Mijn hart ligt in het onderwijs. In de loop van de jaren heb ik volop ervaring opgedaan in leidinggevende functies in het voortgezet en het primair onderwijs. Daarnaast ben ik coach en trainer, met als specialismen systemisch werken en Secure based teamcoachen. In mijn werk maak ik daarnaast gebruik van NLP en Transactionele Analyse.

Ik houd van verhalen en zoek naar mogelijkheden om deze verhalen betekenis te geven in het hier en nu, met als doel mensen een stapje verder te brengen. Ieder mens heeft het in zich om zich verder te ontwikkelen, maar wordt belemmerd door zaken die in het verleden speelden, waardoor het potentieel niet ten volle benut wordt. Door het verleden een plaats te geven komt er energie en ruimte vrij en ligt er een nieuwe toekomst open.

Ik heb belangstelling voor de teamscholing succesvol implementeren

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.