Het voeren van oudergesprekken. Een scholing voor het team.

In ons werk hebben we als professionals te maken met ouders van kinderen. Cruciaal in het werken met kinderen is het voeren van gesprekken met ouders. Ouders willen graag op de hoogte blijven rondom de ontwikkeling en vorderingen van hun kind(eren). Om ouders te kunnen voorzien van informatie worden gesprekken gepland. Dit kan op verzoek van jou als professional, maar ook op verzoek van de ouders. De meeste gesprekken liggen vast en hebben het karakter van het verstrekken van informatie of voortgang. In andere gevallen komt het voor dat je als hulpverlener of onderwijsgevende vaker in gesprek moet. Vaak zijn dit de gesprekken waarin we informatie moeten geven over ‘tegenvallende’ leerresultaten of over het gedrag van het kind. Deze gesprekken verlopen niet altijd constructief. Verschillende factoren kunnen hierop van invloed zijn.

Ouders en professionals als partners

Ouders zijn belangrijke partners waar het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. Het is daarom van essentieel belang dat er een goede samenwerking is tussen ouders en professionals. Daar horen oudergesprekken bij. Gesprekken zijn effectief wanneer er ruimte is voor wederzijds vertrouwen en respect.

Gesprekken verlopen niet altijd naar wens en veroorzaken nogal eens stress. Vooral wanneer het gaat om het voeren van een ‘slechtnieuws’ gesprek.

Hierbij gaan we vaak over tot het verstrekken van informatie in plaats van het uitwisselen van informatie. We spreken dan al snel van een monoloog in plaats van een dialoog. Het gaat niet om de hoeveelheid gesprekken die je voert, maar de kwaliteit van deze gesprekken. Hiervoor is niet alleen de informatie van de professional nodig, maar ook het verhaal van en begrip van de ouders.

Houd in de gesprekken voor ogen dat er altijd verschil zit in perceptie, beleving en expertise. In een gesprek heb je beide een andere rol, maar wel hetzelfde belang. Wanneer de belangen verschillend zijn en het doel niet helder, dat ontstaat er wrijving. Je zit niet op dezelfde frequentie. Dit is vaak het begin van onvrede en kan uiteindelijk leiden tot vervelende situaties.

Voor wie:
Voor leerkrachten en teams:

 • Die willen samenwerken met ouders constructief en effectief
 • Die meer rendement uit de gesprekken willen halen.
 • Die verschillende gesprekstechnieken in willen kunnen zetten

Wat bieden wij aan: Deze teamscholing is drie dagdelen groot. (maatwerk is mogelijk). Theorie en praktijk wisselen elkaar met snelheid af. Daarnaast is aandacht voor casuïstiek. Voorbeelden uit de praktijk maken deze teamscholing herkenbaar en praktisch.

Wat in elk geval aan de orde zal komen.

 • Theorie en achtergrondinformatie oudergesprekken.
 • Beleid en protocollen
 • Ouders en professionals
 • Soorten gesprekken
 • Gesprekstechnieken
 • Gespreksinterventies
 • Grenzen aan een gesprek.

Vooraf aan elke bijeenkomst is er contact met de docent Marjan Bruning. Marjan speelt in op de behoefte van het team en op de vragen die er leven.

Docent:

Marjan Bruning. Leerkracht, intern begeleider, coach, NLP opgeleid en MSEN gedragsspecialist. Marjan heeft een eigen praktijk en geeft naast deze cursus: trainingen rondom gedrag in de klas en werkt als interim intern begeleider.

Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden  te bespreken.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen de teamscholing oudergesprekken, professioneel en betrokken

 • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen