Kindgesprekken, een scholing voor het team.

In ons werk in het onderwijs zijn we gewend om tegen de leerlingen te praten. En als we zien dat de leerresultaten tegenvallen of als we gedrag waarnemen waar we niet tevreden over zijn dan zijn we gewend om dit met de collega’s, de IB-er of de ouders te bespreken. We spreken dan over de leerling. We maken prachtige plannen, stellen doelen vast die binnen een bepaalde tijd behaald moeten worden en gaan druk aan de slag.

Maar hoe zou het zijn als we eens met het kind gaan praten? Als we eens serieus met hen in gesprek gaan? Veel leerlingen kunnen heel goed hun behoeften aangeven, kunnen jou als leerkracht vertellen wat ze nodig hebben om tot ander gedrag te komen of tot betere resultaten. Je zult versteld staan over de kennis die kinderen over zichzelf hebben. Hier kom je achter door in gesprek te gaan met kinderen.  Je zult ontdekken dat je leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken voor dat waar jullie tegen aan lopen.

Leerling wordt eigenaar en intrinsiek gemotiveerd

Een plan van aanpak wordt dan niet langer een papieren document waarin afspraken zijn vastgelegd tussen leerkracht, IB-er en ouders en waarmee de leerkracht heel hard aan het werk gaat, maar wordt juist ook voor de leerling een eigen plan waarbij hij of zij een actieve rol speelt. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, kent zijn doelen. En dat leidt tot meer motivatie en inzet bij de leerling, waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de leerling zelfvertrouwen ontwikkelt. En het zal duidelijk zijn dat de relatie tussen jou en je leerling ook verbetert.

Kindgesprekken over gedrag en over leervaardigheden

Kindgesprekken kun je inzetten bij gedragsproblemen, bij teruggetrokken gedrag of pestgedrag, bij een gebrek aan concentratie, bij al die voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. En je kunt kindgesprekken inzetten bij het vergroten van de leervaardigheden. Wat kun je samen met de leerling doen om te komen tot betere resultaten bij spelling of deelsommen?

Kindgesprekken en dan goed?

Om tot een goed gesprek te komen met een leerling, is het goed om te weten aan welke voorwaarden een leerlinggesprek moet voldoen, hoe je in oplossingen kunt gaan spreken met de leerling, welke vragen je kunt stellen en hoe je afspraken maakt naar aanleiding van het gesprek. We zetten hier NLP gesprekstechnieken in en vaardigheden uit het oplossingsgericht werken. Een sterke combinatie waarmee je snel tot de kern kunt komen tijdens een gesprek.

Het resultaat van kindgesprekken voor kinderen:
  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen voelen zich betrokken bij de lessen die je geeft
  • Kinderen zijn zich bewust van doelen en weten dat ze zelf een actieve rol hebben in het behalen van die doelen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
Wat is de inhoud van de teamscholing?
  • Theoretische kennis over kindgesprekken: wat verstaan we er onder en wanneer en hoe passen we ze toe
  • Het gebruik maken van NLP-technieken
  • Het inzetten van oplossingsgericht werken
  • Werken met schaalvragen en de wondervraag
  • We gaan praktisch aan de slag met verschillende gespreksvaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat het kind zelf eigenaar blijft van de besproken problemen. En vaardigheden waardoor jij als leerkracht de informatie krijgt die je graag wilt hebben.
Rudy van der Noord geeft de scholing kindgesprekken
Rudy van der Noord
Docent: 

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master. Rudy geeft naast de training oplossingsgerichte kindgesprekken de training: NLP in de basisschool de masterclass Systemisch werken, kinderen met faalangst in je klas en coöperatief leren, praktisch aan de slag.

Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teamscholing kindgesprekken

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen


Je bent leerkracht en je wilt een persoonlijk scholing in kindgesprekken. Klik dan op onze cursus.