Teambuilding: met elkaar op reis

Jullie staan met elkaar te wachten, jullie gaan met elkaar op reis. De directie weet in grote lijnen wat hen te wachten staat, de rest van het personeel niet. In de verte komt een bus aanrijden. Een opvallende oldtimer bus. De bus stopt voor jullie. Terwijl de deuren open gaan, lopen muzikanten naar buiten. Jullie worden welkom geheten door Gijs van Rhijn en Albert Bouwman. In de bus doen we een oefening om het ijs te breken en iedereen het gevoel te geven alsof we op schoolreisje gaan.

We rijden een stuk van maximaal een half uur om aan te komen op onze eerste bestemming. De bestemming past qua sfeer bij de bus. Afhankelijk van de vraag van jullie, doen we hier verschillende oefeningen. Albert leidt deze oefeningen in vanuit de filosofie. Voorbeelden van oefeningen zijn rollenspelen om de identiteit van de school uit te drukken, waarden van de betrokkenen inzichtelijk te maken, inzichtelijk maken dat er veel overeenkomsten zijn tussen personeelsleden wat hen verbindt, de identiteit van school uitdrukken in muziek of in symbolen, etc. 

Muziek, lunch en oefeningen

De oefeningen worden afgewisseld met optredens van de muzikanten en op locatie lunchen we met elkaar. Vervolgens stappen we weer in de bus om naar een tweede locatie te rijden die net als de eerste wordt uitgezocht op een sfeer die past bij de rest van de dag. Daar doen we nog een oefening en een filosofische reflectie. Er worden hapjes en drankjes aangeboden en we sluiten de dag af met muziek. Tot slot stappen we voor een laatste keer in de bus en brengen we jullie terug op locatie.

Er zijn veel lovende reacties op de dag. Een mooie reactie: Deze busreis bracht ons op bijzondere plekken. Al reizend, ontmoetend en spelenderwijs kwamen onze kernwaarden tot leven. Bij een van de dagen stond het personeel zelfs met elkaar te dansen tijdens een optreden van de muzikanten. Omdat de dag vooral wordt ingestoken op sfeer en zoveel afwisseling biedt, bekruipt iedereen vaak het gevoel om op schoolreis te zijn. Veel afnemers noemen de dag een cadeau omdat verbinding zo sterk gevoeld wordt.

met elkaar op reis
Boven Albert en onder Gijs met elkaar op reis

Gijs van Rhijn
Gijs is kleinkunstenaar, workshopleider, presentator en muzikant. In alles wat hij doet, is hij op zoek naar onzekerheden, eigenaardigheden en het onderliggende gevoel van zichzelf en de mensen met wie hij werkt. Centraal staan herkenbare en persoonlijke verhalen. Hij treedt gretig, onderzoekend en observerend de wereld tegemoet waardoor hij het alledaagse bijzonder probeert te maken. Gijs studeerde schoolmuziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en volgde daarna de theateropleiding Selma Susanna in Amsterdam. Hij maakte de cabaretvoorstellingen Lokroep (2010-2012) en Fendt (2012-2014). In 2011 was hij de gelukkige winnaar van het Leids Cabaret Festival. Momenteel speelt Gijs samen met Japke Hartog en Ronald Jonker de muzikale kindervoorstellingen ‘Peter en de wolf’ en ‘De wolf en de zeven geitjes’. Gijs begeleidt workshops (o.a. Buitenkunst) en muziek- en theaterprojecten (o.a. voor het Prins Claus Conservatorium, Noorderpoort college en het Noord Nederlands Orkest), organiseert en rijdt bijzondere busritten, is regelmatig tafelheer bij RTV Noord en ontwikkelt samen met zijn partner Mayke Zandstra een plek voor cultuur- en natuurbeleving op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen.

Albert Bouwman
Albert is docent filosofie aan het Stellingwerf College in Oosterwolde. Daar begeleidt hij havo en vwo door hun examen filosofie. Hij laat zijn leerlingen vooral inzien wat het is om een onderwerp vanuit allerlei perspectieven te.  Naast docent werkt hij samen met een andere filosoof om actuele zaken vanuit de filosofie te belichten en die samen met een publiek te bespreken. Onder de naam Denkersgilde voeren ze op prikkelende wijze het gesprek.

Ook is Albert redacteur voor Ying Media, een uitgever die huis-aan-huis bladen verspreid. Albert schrijft artikelen voor de bladen waar de mensen uit de regio worden geïnterviewd. Vanuit zijn opleiding filosofie die hij in Tilburg en in Groningen heeft gevolgd, heeft hij de vertaalslag gemaakt om filosofie op meer wijzen zinvol te maken dan alleen doceren. Vanuit deze gedachte is het idee voor Bijzondere Busrit in samenwerking met Gijs ontstaan om zo filosofie te combineren met nadenken over vraagstukken die voor scholen belangrijk zijn.


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teambuilding met elkaar op reis.

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen

Klik op de afbeelding voor meer informatie.


Een goede teamsfeer is van belang De met elkaar op reis scholing zorgt voor verbinding. Samen met elkaar lachen zorgt ervoor dat je ook samen met elkaar kan huilen. Dit is niet letterlijk bedoeld maar bij tegenwind is het van belang dat je elkaar kan steunen. Dit doe je wanneer je iemand kent. Een goed team is er voor elkaar. Onze teamscholingen hebben over het algemeen altijd een sfeerbevorderend effect. Wij bieden alleen teamscholingen aan die we zelf ook zouden willen ondergaan. Humor en plezier zijn belangrijke elementen in al onze teamscholingen.