Kindgesprekken

Kindgesprekken zijn waardevol, het geeft vertrouwen en rust. In ons werk in het onderwijs zijn we gewend om tegen de leerlingen te praten. En als we zien dat de leerresultaten tegenvallen of als we gedrag waarnemen waar we niet tevreden over zijn dan zijn we gewend om dit met de collega’s, de IB-er of de ouders te bespreken. We spreken dan over de leerling. We maken prachtige plannen, stellen doelen vast die binnen een bepaalde tijd behaald moeten worden en gaan druk aan de slag.

Maar hoe zou het zijn als we eens met het kind gaan praten? Als we eens serieus met hen in gesprek gaan? Veel leerlingen kunnen heel goed hun behoeften aangeven, kunnen jou als leerkracht vertellen wat ze nodig hebben om tot ander gedrag te komen of tot betere resultaten. Je zult versteld staan over de kennis die kinderen over zichzelf hebben. Hier kom je achter door in gesprek te gaan met kinderen.  Je zult ontdekken dat je leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken voor dat waar jullie tegen aan lopen.

Leerling wordt eigenaar en intrinsiek gemotiveerd

Een plan van aanpak wordt dan niet langer een papieren document waarin afspraken zijn vastgelegd tussen leerkracht, IB-er en ouders en waarmee de leerkracht heel hard aan het werk gaat, maar wordt juist ook voor de leerling een eigen plan waarbij hij of zij een actieve rol speelt. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, kent zijn doelen. En dat leidt tot meer motivatie en inzet bij de leerling, waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de leerling zelfvertrouwen ontwikkelt. En het zal duidelijk zijn dat de relatie tussen jou en je leerling ook verbetert.

Kindgesprekken over gedrag en over leervaardigheden

Kindgesprekken kun je inzetten bij gedragsproblemen, bij teruggetrokken gedrag of pestgedrag, bij een gebrek aan concentratie, bij al die voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. En je kunt kindgesprekken inzetten bij het vergroten van de leervaardigheden. Wat kun je samen met de leerling doen om te komen tot betere resultaten bij spelling of deelsommen?

Kindgesprekken en dan goed?

Om tot een goed gesprek te komen met een leerling, is het goed om te weten aan welke voorwaarden een leerlinggesprek moet voldoen, hoe je in oplossingen kunt gaan spreken met de leerling, welke vragen je kunt stellen en hoe je afspraken maakt naar aanleiding van het gesprek. We zetten hier NLP gesprekstechnieken in en vaardigheden uit het oplossingsgericht werken. Een sterke combinatie waarmee je snel tot de kern kunt komen tijdens een gesprek.

Het resultaat van kindgesprekken voor kinderen:
 • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
 • Kinderen voelen zich betrokken bij de lessen die je geeft
 • Kinderen zijn zich bewust van doelen en weten dat ze zelf een actieve rol hebben in het behalen van die doelen
 • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
Wat is de inhoud van de teamscholing?
 • Theoretische kennis over kindgesprekken: wat verstaan we er onder en wanneer en hoe passen we ze toe
 • Het gebruik maken van NLP-technieken
 • Het inzetten van oplossingsgericht werken
 • Werken met schaalvragen en de wondervraag
 • We gaan praktisch aan de slag met verschillende gespreksvaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat het kind zelf eigenaar blijft van de besproken problemen. En vaardigheden waardoor jij als leerkracht de informatie krijgt die je graag wilt hebben.
Docent: 

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master.

Rudy van der Noord en kindgesprekken
Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Materialen

Er zijn vele materialen die je kan inzetten om een kindgesprek te voeren. Semko heeft zelf ook materialen ontwikkeld. Klik hier om ze te bekijken.


Ik heb belangstelling voor de teamscholing kindgesprekken

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

3 reacties

 1. Een scholing waarbij aandacht is voor de richting die de school op wil.

  Er worden voorbeelden genoemd uit de eigen praktijk van de leider en hoe dit omgezet kan worden naar een goed kindgesprek. Er waren voldoende voorbeelden en materialen om met kinderen het gesprek aan te gaan, zowel in de onderbouw als bovenbouw.. Als afsluiting met collega’s sparren en uitproberen van materialen/formats, zodat je kunt kijken waar je tegenaan loopt. Ook hier neemt de leider voldoende tijd voor om mee te denken in oplossingen.

 2. De Farèlschool streeft ernaar om kinderen meer eigenaar te laten worden van hun leerproces. Maar hoe doe je dat? Door het houden van kindgesprekken geloven wij dat we kinderen kunnen aanspreken op hun intrinsieke motivatie. Om écht onder de knie te krijgen hoe de leerkracht een kindgesprek moet voeren, hebben wij de hulp ingeschakeld van Rudy van der Noord. Tijdens een studiedag heeft zij het team met inhoudelijke kennis, praktische voorbeelden en werkvormen de nodige kennis bijgebracht om een goede start te maken met kindgesprekken. Een aanrader voor iedere school die hiermee aan de slag wil gaan.

  Christiaan de Jong,
  Adjunct-Directeur Farèlschool Katwijk

 3. Naar aanleiding van uw vraag of alles naar wens was m.b.t. de workshop kindgesprekken door Rudy van der Noord, willen we u laten weten dat dit zeker het geval is.

  De inhoud en de vorm zijn door het team als positief ervaren en sloten goed aan op de behoeften vanuit het team. Naast nieuwe inzichten en eyeopeners voor zowel ervaren en minder ervaren collega’s, en praktische handvatten aan de hand van praktijkvoorbeelden is ook het enthousiasme weer gegroeid.

  Nogmaals dank hiervoor aan mevrouw van der Noord!

  Met vriendelijke groet,
  BS de Triangel
  Den Haag

  (de naam is uit het bericht gehaald)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.