Ken je eigen plek – een systemische aanpak bij het herverdelen van groepen leerlingen

Workshop voor leerkrachten: kinderen met faalangst

Ken je eigen plek is een workshop/scholing die wordt gegeven bij jou op school met een eigen samengestelde groep. Dit kan tijdens een vergadering of bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

We kennen het allemaal in het onderwijs: groepen leerlingen zitten al een aantal jaren bij elkaar en moeten dan om uiteenlopende redenen opnieuw worden samengesteld.

Meestal gaan de collega’s puzzelen en op die manier bepalen welke kinderen in welke groep terecht komen. En dan volgt de bekendmaking. Helaas kennen we dat vervolg allemaal maar al te goed. Teleurgestelde kinderen, boze ouders die op de stoep staan omdat ze het beste voor hun kind willen.

Het kan ook anders. Je kunt met een systemische aanpak aan de slag gaan. Dat betekent dat je gebruik maakt van de wijsheid die in de kinderen zelf zit, gebruik maakt van het diep innerlijk weten dat in ieder kind verborgen zit.

De winst van deze manier van werken? Kinderen bepalen hoofdzakelijk zelf in welke groep ze terecht komen, zijn daardoor eigenaar van dit proces. Dat leidt ertoe dat ze zich sneller verbonden voelen in hun nieuwe groep. En als een kind zich verbonden voelt, kan het zich meer ontspannen waardoor het optimaal tot leren komt. Voor leerkrachten betekent het dat ze minimale inspanning hoeven te leveren voor het vormen van de nieuwe groepen. Zij mogen vertrouwen op het proces dat zich voor hun ogen afspeelt.

Ken je eigen plek. De leerlingen weten zelf wat het beste is.

Rudy van der Noord, met haar kennis van systemisch werken, begeleidt de leerkrachten om de kinderen daar te brengen waar ze horen. Rondlopend, kijkend en voelend komt er een groepsindeling die helemaal passend is voor de kinderen en de leerkrachten. Een praktische aanpak, die we ieder kind en iedere leerkracht gunnen die voor het lastige gegeven komt te staan dat  groepen opnieuw moeten worden ingedeeld.

Workshop/ scholing: de duur

Deze workshop heeft een centrale theoretische start waarin de werkwijze van het systemisch denken wordt uitgelegd. Vervolgens is er de mogelijkheid om in te zoomen op de groepen waar de meeste uitdaging wordt verwacht. Het is mogelijk om een vervolg bijeenkomst te plannen mocht dat nodig zijn.

Deze workshop wordt ook ingezet voor 1 of 2 groepen op een school.


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over: ken je eigen plek

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen