In de voetsporen van Mozes

Veel scholen vinden het lastig om de dagelijkse praktijk en de Christelijke identiteit van de school zinvol met elkaar te verbinden. Hoe maak je de oude woorden van de Bijbel actueel voor de situatie waarin je je nu bevindt? Vanuit deze vraag ben ik begonnen om inhoud te geven aan een  teamscholing. In deze scholing werk ik aan de hand van het verhaal van Mozes. Mozes werd door God aangewezen om het volk Israël uit slavernij in Egypte te bevrijden en naar het beloofde land te leiden. Onderweg zijn er veel uitdagingen die overwonnen moeten worden, zaken die geleerd moeten worden over persoonlijk leiderschap, koersvastheid en het loslaten van het oude, niet meer relevante gedachtengoed.

Als team ben je onderweg naar een volgend doel, onderweg naar het beste onderwijs voor je leerlingen. Je bent op weg gegaan of je gaat op weg, maar heeft iedereen zich aangesloten? Of zijn er teamleden die liever in het vertrouwde Egypte gebleven waren? Teamleden die steeds wanneer ze de kans krijgen zich uitspreken hoe goed ze het hadden in het land dat jullie net verlaten hebben of net willen verlaten. Lastig voor het team, want wanneer iemand vast houdt aan het oude, is er geen ruimte voor iets nieuws. Als dit geen plaats krijgt binnen het team, wordt het heel lastig om samen onderweg te gaan. Maar hoe maak je dit als team bespreekbaar zonder je doel uit het oog te verliezen? Wat hebben deze mensen nodig om zich aan te sluiten en hoe kunnen andere teamleden hen daarbij ondersteunen?

Tijdens de teamscholing staan we stil bij de route die jullie inmiddels hebben afgelegd. Waar bevinden jullie je nu? Welke route hebben jullie afgelegd en wat hebben jullie tijdens de reis meegemaakt? Alle ervaringen hebben invloed op het pad dat je als team te volgen hebt. Het tweede deel van de dag is gericht op de toekomst. Wat hebben jullie inmiddels geleerd wat jullie mee kunnen nemen op het verdere pad, wat hebben jullie achter te laten?
Samen gaan we op zoek naar de toepasbaarheid van de wijsheden uit het verhaal van Mozes. In deze verhalen komen vele nog steeds actuele thema’s aan de orde, zoals welkom heten en welkom zijn, persoonlijk leiderschap, het omgaan met tegenslagen, je roeping leven, leven met het doel voor ogen.

Voor wie?

Onderwijsteams met een Christelijke identiteit die zich in de aanpak van veranderingsprocessen willen laten inspireren door en de verbinding willen leggen met elkaar en de identiteit. De scholing is op diverse niveaus te verzorgen: schoolteam; managementteam; directieberaad.

Aanpak

Ik werk vanuit het verhaal van Mozes, ten dienste van het proces van het team, binnen de actualiteit van het team. Geen standaard programma, maar een programma toegespitst op dat wat leeft in het team. Tijdens de dag ga je op zoek naar de verbinding met jezelf, met elkaar en met de organisatie. Ik werk aan de hand van verschillende oefeningen uit NLP, TA, Systemisch werk en secure based leiderschap. Samen leren in een veilige omgeving, waarin je volop de gelegenheid krijgt om jezelf uit te dagen tot een volgende stap. De dag bestaat vooral uit individuele en groepsopdrachten en er is volop tijd voor reflectie.

Opbrengsten

In deze scholing heeft het team actief gewerkt rondom een thema dat voor het team actueel is. Het team krijgt inzicht in de drijfveren binnen het team, de kwaliteiten en talenten, je leert je teamgenoten op een andere, diepere manier kennen en bent door het gesprek met elkaar meer bewust van jouw plek en de plek van de ander in het team.
Als team ben je je bewust van de plek waarop je als team nu staat en welke uitdagingen er in de komende tijd op je pad komen. Als team heb je een beeld van de blokkades op de ontwikkeling en voel je je toegerust om samen deze blokkades aan te pakken.

Door de verbinding met het oude verhaal krijgt ook de invulling van de identiteit van de school meer verdieping en inhoud.

Wie ben ik?

Ik ben Johannes Douma. Mijn hart ligt in het onderwijs. In de loop van de jaren heb ik volop ervaring opgedaan in leidinggevende functies in het voortgezet en het primair onderwijs. Daarnaast ben ik coach en trainer, met als specialismen systemisch werken en Secure based teamcoachen. In mijn werk maak ik daarnaast gebruik van NLP en Transactionele Analyse.

Ik houd van verhalen en zoek naar mogelijkheden om deze verhalen betekenis te geven in het hier en nu, met als doel mensen een stapje verder te brengen. Ieder mens heeft het in zich om zich verder te ontwikkelen, maar vaak wordt hij belemmerd door zaken die in het verleden speelden, waardoor het potentieel niet meer ten volle benut kan worden. Door het verleden een plaats te geven komt er energie en ruimte vrij en ligt er een nieuwe toekomst open.

Ik heb belangstelling voor de teamscholing: in de voetsporen van Mozes.

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.