Hooggevoeligheid

Een scholing voor het team

Hooggevoelige kinderen zijn snelle en creatieve denkers. Ze zijn intuïtief en zeer gevoelig voor non-verbale lichaamssignalen. Over het algemeen zijn zij cognitief goed ontwikkeld,  we zien dan ook geregeld de combinatie hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Ondanks bovengenoemde kwaliteiten loopt ruim de helft van deze kinderen vast in ons huidige onderwijssysteem. Uit onderzoek blijkt dat maar 10% van de leerkrachten bekend is met hooggevoeligheid. En dat terwijl er gemiddeld 5 hooggevoelige kinderen in iedere groep zitten en er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt.

Herkennen en erkennen:

Het introverte gevoelige kind heeft de neiging om de kat uit de boom te kijken. Ze vinden het vaak lastig om hulp te vragen of van zich te laten horen in de groep. Soms worden ze amper opgemerkt ondanks dat zij een enorm intens gevoelsleven hebben. Deze kinderen houden zich meestal keurig aan de afspraken en regels. Het extraverte hoogsitmulatieve kind laat juist enorm veel onrust zien als gevolg van overprikkeling. Zij zijn snel afgeleid en weinig taakgericht. Deze kinderen hebben moeite met regels en grenzen. Na het volgen van deze scholing ben je in staat onderscheid te maken tussen beide soorten gevoeligheden om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeften van deze kinderen.  

Om tot ontwikkeling te kunnen komen is het van belang om gezien en erkend te worden. Tijdens de bijeenkomsten behandelen we de onderliggende processen die gedrag veroorzaken. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de werking van het brein van het hooggevoelig kind. Inzicht en erkenning zorgt voor begrip en een gevoel van veiligheid bij het kind.

Interventies: zet het om in een kracht

Door in te zetten op de kwaliteiten van het hooggevoelige kind, leert hij gevoeligheid in te zetten als kracht om zo tot een optimale ontwikkeling te komen. We leren kinderen, en leerkrachten, kijken naar de voordelen van deze mooie eigenschap.

Voor wie:

De scholing: “Hooggevoeligheid in de groep” is bedoeld voor scholen die het verschil willen maken voor de groep hooggevoelige kinderen. Oog willen hebben voor de kwaliteiten van deze kinderen, gevoeligheid in leren zetten als kracht.

Wat bieden we aan:

Gedurende één of twee dagdelen gaan we in op theoretische achtergrondkennis vanuit wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast gaan we aan de slag met casussen vanuit de praktijk zodat het geleerde direct inzetbaar is in de schoolsituatie. Ook gaan we werken met materialen die ondersteunend zijn in de ontwikkeling van het hooggevoelige kind. De trajecten worden op maat aangeboden afgestemd op de wensen van iedere afzonderlijke school .

Aan het einde van het traject:

Is het team niet alleen in staat het hooggevoelige kind te herkennen in de groep, maar ook aan te sluiten bij zijn behoefte d.m.v. het toepassen van de juiste communicatietechnieken en interventies. En vooral ook het kind aan te moedigen zijn kwaliteiten in te zetten zodat hij tot een optimale ontwikkeling komt. Daarnaast bestaat een schoolteam doorgaans uit een aantal hooggevoelige leerkrachten. Hooggevoelige leerkrachten voelen feilloos aan wat er speelt binnen een groep kinderen of volwassenen, zij pakken sferen en non-verbale lichaamssignalen direct op. De niet hooggevoelige leerkracht is juist een kei in het relativeren en logisch beredeneren. Door als team bewust te zijn van ieders kwaliteiten vergroot het gevoel van autonomie en veiligheid. Dit draagt bij aan een positieve sfeer binnen het schoolteam en op de werkvloer.

Docent:
Nancy Koppers is specialist hooggevoeligheid bij onderwijsbureau Semko
Nancy Koppers

Nancy Koppers is expert ‘Hooggevoeligheid’. Als gedragsspecialist heeft zij als expertisepunt Hooggevoeligheid. In haar eigen praktijk begeleidt ze kinderen, ouders en professionals hoe om te gaan met dit onderwerp. Naast haar eigen praktijk is Nancy intern begeleider op een basisschool.

Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teamscholing hooggevoeligheid

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen

Deze teamscholing staat geregistreerd in het lerarenportfolio. De punten die bij deze scholing horen worden bijgeschreven wanneer de leerkrachten de scholing hebben doorlopen. Het registratienummer kan worden doorgegeven via de mail naar info@semko.nl


CRKBO logo