Engels op de basisschool

Een scholing voor het team

De Engelse taal is van groot belang. Het is de taal van de handel in de westerse wereld. Steeds meer banen zijn internationaal, op hoge scholen is de voertaal al meestal Engels. En wat te denken van de Social Media. Hoe kan je kinderen op de basisschool het Engels zo aanbieden zodat ze daadwerkelijk aan het einde van groep 8 Engels op goed niveau kunnen lezen, schrijven en spreken.

Visie op taalverwerving

Een taal aanleren is makkelijk wanneer je weet welke stappen je moet ondernemen. Tijdens deze teamscholing gaan we een visie ontwikkelen op taalverwerving. Het team kan benoemen hoe je een taal verwerft. Het team ontwikkeld een mening over methoden en manieren. Engels aanbieden door middel van invuloefeningen werkt niet. Wanneer je een taal wilt leren moet je een taal gebruiken op een leuke en praktische manier. Het moet betekenisvol zijn. Met het woord betekenisvol gaan we verder in deze teamscholing.

Wat bieden wij aan

Tijdens deze teamscholing wordt theorie afgewisseld met praktijk. Vooraf krijgt je een reader vol met handvatten om Engels op een leuke en effectieve manier aan te bieden. Alle leerkrachten kunnen na afloop het vak Engels op een andere manier geven dan de standaard methode les.

Eigenheid en creativiteit van leerkracht wordt gewaardeerd

In de reader staan betekenisvolle voorbeelden van lessen, manieren en methoden die de leerkrachten kunnen toepassen in de klas. Het is een handleiding maar niet een stappenplan dat stipt uitgevoerd hoeft te worden. De eigenheid en creativiteit van de leerkracht wordt als inbreng zeer gewaardeerd.

Tijdens de teamscholing komen vele manieren naar voren om het Engels te stimuleren in een klas. Daarnaast gaan we aan de slag met kinderen die een talenknobbel hebben. Zij hebben een talent wat we bewust tot ontwikkeling laten komen.

Voor wie:

Voor scholen

  • Die als doel stellen dat kinderen aan het einde van de basisschool Engels kunnen lezen, schrijven en spreken.
  • Die uit het gestelde kader willen springen en anders willen kijken naar een leren van een taal.
Concreet:

Deze teamscholing bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens deze twee bijeenkomsten legt de docent uit wat de theorie is achter taalverwerving. U gaat praktisch aan de slag en krijgt voorbeelden te over om uit te voeren in de praktijk. Er is ten alle tijden maatwerk mogelijk.

Bijeenkomst 1. Theorie en praktijk
Bijeenkomst 2. Verdieping theorie en praktijk en uitwisselen van ervaringen.

Elke bijeenkomst is ongeveer anderhalf uur.

Docent:
Meindert Tjerkstra werkt bij Semko
Meindert Tjerkstra

Meindert Tjerkstra is specialist Taal. Hij geeft cursussen en teamscholingen zoals ‘Technisch lezen’, ‘Engels in de basisschool’ en ‘Flitskaarten’. ICT en alle mogelijkheden die daarbij horen hebben zijn interesse. Meindert heeft ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en directeur.

Certificering
Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teamscholing Engels

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen


Deze teamscholing staat geregistreerd in het lerarenportfolio. De punten die bij deze scholing horen worden bijgeschreven wanneer de leerkrachten de scholing hebben doorlopen. Het registratienummer kan worden doorgegeven via de mail naar info@semko.nl