Spelling, praktisch en met plezier

Effectief spellingsonderwijs is een scholing voor een team of samengestelde groep.
Spelling is in de basis het omzetten van gesproken taal naar schriftelijke taal. Het omzetten van klanken naar letters. Het leren spellen begint al in de onderbouw van de basisschool, waar veel aandacht wordt besteed aan het fonologisch en fonemisch bewustzijn van de leerlingen. Leerlingen oefenen met het opdelen van woorden in losse klanken en de plaatsbepaling van een klank in een woord (Waar hoor je de /r/ in /roos/?).

Vanaf groep 3 wordt er structureel aandacht besteed aan het spellen van woorden. Dit wordt gedaan aan de hand van drie instructieprincipes:

 • Het toepassen van spellingsregels
 • Het inoefenen van weetwoorden
 • Het aanleren van analogieredeneringen.

Op school worden lessen spelling vaak gegeven met een specifieke spellingscategorie als doel. Leerlingen oefenen korte tijd intensief aan een spellingsregel, die na verloop van tijd weer wegzakt. De regels beklijven niet en leerlingen kiezen er dan vaak voor om terug te vallen op hun gehoor, wat ik hoor schrijf ik op. Er is geen sprake van een spellinggeweten.

Door bewuste keuzes te maken in het aanbod van het spellingsonderwijs, krijgen leerlingen weer plezier in spellen. Ze krijgen alleen instructie op de categorieën die ze onvoldoende beheersen. Ze gaan woorden van bepaalde categorieën sneller herkennen, ook bij andere vakken. Taal is immers overal.

Wat bieden wij aan:

Als leerkracht wil je dat alle leerlingen goed leren spellen. In de Semko Cursus krijg je praktische kennis met de laatste stand van zaken op het gebied van Spelling. Hierbij wordt gekeken naar de wetenschappelijke literatuur met een praktische vertaalslag naar de praktijk, afgestemd op het werken in de klas.

Welke aanpak werkt in het spellingsonderwijs? Hoe ziet de leerlijn spelling eruit? In deze masterclass leer je hoe leerlingen goed leren spellen. De nieuwste inzichten worden met je gedeeld en je leert kritisch te kijken naar bestaande methodes. De methode kan als bronnenboek gebruikt worden om spelling aan te leren, niet alles hoeft gemaakt te worden. De verwerking van spelling kan ook coöperatief. Daarnaast wordt het belang van schrijfonderwijs besproken.

Voor wie:

Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, leescoördinator en professionals die meer willen weten over spelling in het basisonderwijs 

Voor eenieder die:

 • Effectief spellingsonderwijs wil geven.
 • Nieuwsgierig is naar de leerlijn spelling
 • Graag gebruik maakt van coöperatief leren
 • Bewuste keuzes maakt in hun spellingsaanbod, om zo goed mogelijk te kunnen differentiëren.

Wat krijgt u:

 • Aan het einde van deze cursus bent u in staat om effectieve instructie te geven bij nieuwe spellingscategorieën.
 • U hebt theoretische kennis opgedaan over de leerlijn spelling en kunt u bewuste keuzes maken in uw onderwijsaanbod.
 • U kunt coöperatieve werkvormen inzetten om de spellingscategorieën te onderhouden.

Docent:

Effectief spellingsonderwijs

Tycho Hornstra is taalspecialist. Hij heeft veel ervaring in het geven van scholingen over dit onderwerp. Daarnaast is hij werkzaam als interim intern begeleider en coacht startende leerkrachten.

Incompany

De schoolbegeleiding effectief spellingsonderwijs wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden  te bespreken.


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de teamscholing spelling cursus, praktisch

 • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen