Directe Instructie, doelgericht lesgeven

Eindeloos toetsen…of gewoon goed lesgeven?

Directe instructie is de beste manier om betrokkenheid van je leerlingen te verbeteren, de leeropbrengsten te verhogen en gedragsproblemen te voorkomen.

Volgens Marzano is de sleutel tot succes bij de leerling: de leerkracht. De leerprestaties van de leerlingen verbeter je niet door eindeloos te toetsen, maar door goed les te geven.

Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 

Wat heb je eraan?

Je maakt je les effectiever en je zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Hiervoor ga je heldere leerdoelen stellen voor alle leerlingen. Met behulp van een activerende instructie die volledig gericht is op het behalen van dit leerdoel wordt het mogelijk dat alle leerlingen dit leerdoel gaan behalen. Door de doelen klein en voor iedereen haalbaar te maken zullen ook de leerlingen met een eigen leerlijn mee kunnen doen. Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben worden er binnen het leerdoel extra uitdagende leerdoelen gesteld.

Een DI-les ziet er als volgt uit:

Formuleren van het lesdoel: Het lesdoel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door middel van het doel voor te lezen of op het bord te schrijven.

Activeren van voorkennis: De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.

Gedegen instructie: Onderwijzen (instructie geven) van het begrip/lesinhoud en onderwijzen d.m.v. modellen, van de vaardigheid die je voor het behalen van het lesdoel nodig hebt. Belang van de lesinhoud wordt toegelicht.

Begeleid inoefenen: In deze fase nemen de leerlingen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.

Controleren van begrip: er wordt door middel van vragen stellen, actief gecontroleerd of het voor de leerlingen duidelijk is wat het onderwerp van de les is en of ze in staat zijn om individueel of in tweetallen aan het lesdoel te werken.

Lesafsluiting: De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 

Zelfstandige verwerking/Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij na de lesafsluiting blijkt dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. De andere leerlingen gaan zelfstandig aan het werk.

Doel van deze teamscholing:

Je leert in deze teamscholing zelf DI-lessen te ontwerpen met behulp van de volgende vragen:

 • Kijk naar de leerlijn van dit vak voor dit leerjaar, en bepaal aan welk leerdoel je wilt werken met deze les.
 • Formuleer een meetbaar, concreet doel.
 • Zoek een opdracht voor de zelfstandige verwerking, die aansluit op het lesdoel.
 • Beschrijf in enkele zinnen hoe je het leerdoel gaat onderwijzen.
 • Noteer vragen waarmee je kunt controleren of de kinderen het begrepen hebben.
 • Werk uit hoe je de vaardigheid onderwijst. 
 • Bedenk een reden om het belang van het lesdoel uit te leggen.
 • Zoek een voorbeeld voor bij de begeleide in oefening, en een voorbeeld op hoog niveau voor bij de lesafsluiting.
 • Bedenk een activiteit om de voorkennis te activeren. Dit kun je doorgaans beter aan het einde van de voorbereiding bedenken, omdat je dan goed nagedacht hebt over de inhoud van de les.
 • Bepaal wat de lastigste gedeelten van de les zijn, en hoe je die kunt versterken.
 • Check nogmaals de opdrachten van de zelfstandige verwerking, of je alle varianten gebruikt tijdens het onderwijzen van de vaardigheid.

Opbouw van de teamtraining:

De docent komt een teamtraining verzorgen van een middag (drie uur). Tijdens deze middag krijg je uitleg over het DI model en de manier van lesgeven. Aan het einde van de middag ben je in staat om les te geven via de DI manier.

De lessen worden de volgende dag gegeven waarbij de docent komt observeren. Tijdens de observatie staat de DI manier van lesgeven centraal. De docent geeft opbouwende feedback. Na afloop is er een evaluatiegesprek. Het is maatwerk wat het aantal observaties betreft.

Docent:

Rianne Malschaert is een ervaren DI-Trainer. Zij is in staat op een interactieve manier deze training te geven. De observaties en de gesprekken erna zijn opbouwend en respectvol.

Rianne Malschaert en directe instructie
Incompany

Deze schoolbegeleiding wordt incompany, dus binnen je eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan jullie situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Ik heb belangstelling voor het directe instructiemodel en zou graag een scholing op maat willen aanvragen.Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.