Wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle

Beschrijving

Wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle.

De poster, wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle, is printe op stevich kwaliteitspapier en is 60 sm by 40 sm

Binnen fiif wurkdagen nei bestelling kinne jo de poster útpakke en ophingje.

Wy hawwe ferskate ûnderwiissposters yn it Nederlânsk en Frysk. Dizze positive kwoaten hingest op yn ‘e klasse en op skoalle. Bern lêze it alle dagen mar ek besikers. It jout in byld hoe ’t it ûnderwiis ynrjochte is en hoe ’t der omgien wurdt mei learlingen. Us doel is om it ûnderwiis wat moaier te meitsjen. In poster is in beskieden stapke yn de goede rjochting.

Troch in Frysk poster op te hingjen wurdt it Frysk mear sichtber. Dat passet by taalplan Frysk 2030.

Klik hjir foar al us Fryske produkten.

Werom sichtberheid fan it Frysk yn de skoalle?

De measte skoallen yn Fryslân binne net hiel bot Frysktalich. Benammen de skoallen yn de stêden binne Nederlânsk. Dat hat te krijen mei de klam op Nederlânske stavering en wurdskat. Der binne ek in protte Hollânsktalige bern. Hoe litte jo sjen dat it Frysk ek in plak hat op skoalle. Dat kin mei posters. It is in utering yn it Frysk wat elkenien sjen kin. Fryske bern fiele dat harren taal ek wolkom is op skoalle. Datselde jildt ek foar masters en juffen. Somtiden witte se net iens fan inoar dat se Frysk prate. In poster ophingje is in lyts dinkje mar foar it Frysk in grutte stap.

Extra informatie

Fryske Poster

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle

Wy binne grutsk op alle bern fan ús skoalle.

De poster is gedrukt op stevig kwaliteitspapier en is 60cm bij 40cm

7.25

3 op voorraad

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.