Ik-sjoernaal – download

Beschrijving

It Ik-sjoernaal bestiet út fiif fleurige wurkblêden, dy’tst yn set digitaal downloade kinst.

Wannear brûkst it Ik-sjoernaal foar dyn learlingen?
   ° Doelen stelle
   ° Bernpetearen
   ° Oanfolling op it rapport
   ° Oanfolling op it portfolio
   ° Alderpetearen
Tema’s
   ° Mindset
   ° Rekkenjen
   ° Lêzen
   ° Rapport (skoalfakken)
   ° Wurkhâlding
Hoe follest it Ik-sjoernaal yn? 
Elke ‘taartpunt’ is ûnderferdield yn 10 fekjes. Elk nûmer hat in wearde: 1 (hiel min) o/m 10 (tige goed). De wearde 1 is yn de binnenste sirkel en nûmer 10 stiet oan de bûtenrâne. As alle ‘taartpunten’ ynkleure binne, ûntstiet der in soarte fan web, dêr’tst yn ien eachopslach op sjochst yn hokfoar kategory heger skoard is yn de ôfrûne tiid. Dat jout skoandere ynformaasje om fierder yn petear te gean mei dyn learling.
Tip: Folje dit yn oan it begjin fan it skoaljier en by einsluten oan de ein fan it skoaljier. Wat is der feroare?

It ik-sjoernaal heard by taalplan Frysk 2030.

Klik hjir foar al us Fryske produkten.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Ik-sjoernaal – download” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ik-sjoernaal – download

It Ik-sjoernaal bestiet út fiif fleurige wurkblêden, dy’tst yn set digitaal downloade kinst.

Wannear brûkst it Ik-sjoernaal foar dyn learlingen?
   ° Doelen stelle
   ° Bernpetearen
   ° Oanfolling op it rapport
   ° Oanfolling op it portfolio
   ° Alderpetearen
Tema’s
   ° Mindset
   ° Rekkenjen
   ° Lêzen
   ° Rapport (skoalfakken)
   ° Wurkhâlding

4.95

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.