Onderwijsmateriaal Semko

Tige tank juf/master (Frysk)

Prachtich om dizze kaarten jaan oan juf of master om tank te sizzen foar it skoaljier.


Bedankt juf/ meester (NL)

Leuk om deze kaarten te geven aan juf/ meester als bedankje voor het afgelopen schooljaar.

Vul hieronder uw naam  in. Druk vervolgens op verzenden. In de kleur blauw komt er een link met het PDF. Druk hierop en het downloaden zal beginnen.


Semko folder 2020-2021

Onze folder met al onze cursussen en de planning.

Wij wensen u veel leesplezier.

Vul hieronder uw naam  in. Druk vervolgens op verzenden. In de kleur blauw komt er een link met de folder. Druk hierop en het downloaden zal beginnen.


Onderwijsbureau Semko heeft een netwerk van mensen.