Tige tank juf/master (Frysk)

Prachtich om dizze kaarten jaan oan juf of master om tank te sizzen foar it skoaljier.

Tige tank juf/ master (Frysk)

Fergees dellade

Hjir graach nei tastjoere:


Bedankt juf/ meester (NL)

Leuk om deze kaarten te geven aan juf/ meester als bedankje voor het afgelopen schooljaar.

Druk hieronder op free download. Vul uw mailadres in en u krijgt een link naar de download toegestuurd. Klik op openen en klaar.

Bedankt juf/ meester (NL)

Gratis download

Hier graag naar toesturen:


Onderwijsbureau Semko heeft een netwerk van mensen. Wie zijn wij?