Gecontroleerd loslaten bij kleuters. Hoe doe je dit? Hoe ga je hiermee om? Jonge kinderen ontwikkelen zich heel verschillend.  Deze verschillen moeten we vieren. Hoe stem je een aanbod af in een groep met deze grote verschillen? Lesgeven aan jonge kinderen vraagt specifieke competenties. Meer dan ooit tevoren wordt benadrukt hoe belangrijk de taak van de leerkracht is.

Tijdens deze workshop word je je bewust van welke functie het spel heeft in je eigen praktijk. Je krijgt inzicht in het belang van spel en de wijze waarop kinderen via het spel kunnen worden begeleid. De kracht van de rijke leeromgeving en de rol van de leerkracht staat hierbij centraal.

De nadruk ligt met name op het inrichten van een goed doordachte speel leeromgeving die aan de behoefte tot handelen en exploreren tegemoetkomt. Vanuit de gedachte “gebruik je lijf om je hoofd te ontwikkelen” worden vaardigheden ontwikkeld om een omgeving te creëren die kinderen aanspreekt en uitdaagt waarbij zij een beroep kunnen doen op al hun ontwikkelingsmogelijkheden.

De leerkracht die dit juist ondersteunt opent nieuwe handelingsmogelijkheden en creëert ‘zones van de naaste ontwikkeling’ waardoor je je kleuteronderwijs krachtiger kunt organiseren.

Deze workshop wordt gegeven door Klaske Homsma. Zij is Specialist jonge kind MSEN. Klaske is werkzaam in de groepen 1 & 2 waarbij de directe verbinding met de praktijk haar continue inspireert het kleuteronderwijs optimaal te organiseren. Daarnaast coach en adviseert zij vanuit haar bedrijf leerkrachten en scholen over de kwaliteit van het kleuteronderwijs. Ook verzorgt Klaske scholingen met betrekking tot het jonge kind. Tevens biedt zij spelbegeleiding aan jonge kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 

Klik hier om terug te gaan naar de Semko Onderwijsdag te Aldeboarn.