Waarom is het zo leuk om met doelen te werken. Doelen die haalbaar zijn en waar iedereen voor nodig is. Het kan met de datamuur.

Kinderen houden namelijk ook van die houvast en werken het prettigst als ze weten welke route ze moeten volgen om bij een specifiek doel te komen.  De datamuur is een mooie manier om dit te visualiseren. Op een datamuur worden namelijk de doelen gevisualiseerd waar de leerlingen in een specifieke periode aan werken. Dit kunnen zowel (meta)cognitieve doelen als sociale doelen op groepsniveau zijn, maar ook de individuele doelen kunnen hier aangekoppeld worden.

Waarom het onderwerp datamuur bij een congres over gedrag. Het werken met doelen zorgt voor een verbroederende sfeer. Stel we gaan aan de slag met automatiseren. In week 1 meet je de beginsituatie het resultaat transformeer je naar een staafdiagram. Dan ga je oefenen. Het zal hoe dan ook beter gaan. Al is met maar 1 of 2 sommetjes. De staafdiagram gaat omhoog. Elke stijging is iets wat gevierd kan worden. Doelen kunnen aangepast worden en zo krijgen met elkaar vat op leren.

Tijdens deze workshop leer je de beginselen van de datamuur.

Docent: Klaske Meester is werkzaam als leerkracht en als kindbegeleider op een basisschool. Klaske heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van een datamuur.

Terug naar Onderwijsdag Semko