Traumasensitief onderwijs

“Traumasensitief onderwijs is gericht op het vergroten van de veerkracht van alle kinderen. Het helpt alle kinderen om beter om te gaan met stress, waardoor ze beter toekomen aan schoolse taken.”  (Coppens e.a. 2021).

Ingrijpende gebeurtenissen maken we allemaal mee. Wat de impact hiervan is, is mede afhankelijk van de veerkracht van de persoon die het overkomt. In elke klas zijn er kinderen die iets hebben meegemaakt wat een trauma is of wat er tegen aan schuurt.  

Omdat traumasensitief onderwijs gericht is op het vergroten van de veerkracht van leerlingen, geeft dit leerlingen de mogelijkheid om (beter) om te kunnen gaan met lastige situaties in hun persoonlijke leven en op school. Hierdoor zijn ze beter in staat zich te richten op de schoolse taken.

Leerkrachten die traumasensitief lesgeven zijn zich bewust van de invloed van ingrijpende gebeurtenissen op leerlingen en stemmen hun onderwijs af op de begeleidingsbehoefte bij de leerlingen, terwijl ze hoge verwachtingen houden.

Traumasensitief lesgeven is geen toolbox met praktische middelen, maar een manier van werken en een cultuur in school!

Wat bieden wij aan:

Deze training is gebaseerd op het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en is opgebouwd rondom 8 modules:

  • Module 1: Verschillende soorten trauma
  • Module 2: Trauma: oorzaken en reacties
  • Module 3: Begrijpen van de effecten van trauma
  • Module 4: De basis van traumasensitief lesgeven
  • Module 5: Bieden van steun en veiligheid
  • Module 6: Helpen met zelfregulatie
  • Module 7: Samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen & voor jezelf zorgen
  • Module 8: Integreren en implementeren

Deze cursus is geschikt voor een ieder die in het onderwijs werkt.

Waar en Wanneer:

Opzet van deze training. Vier cursusavonden van 19.00 tot 21.00 met een terugkomavond die de groep samen met de docent gaat plannen. Deze terugkomavond gaat plaatsvinden in januari.

Bijeenkomst 1: dinsdagavond 20 september 2022, 19.00 – 21.00 uur.
Bijeenkomst 2: dinsdagavond 04 oktober 2022, 19.00 – 21.00 uur.
Bijeenkomst 3: dinsdagavond 25 oktober 2022, 19.00 – 21.00 uur.
Bijeenkomst 4: dinsdagavond 08 november 2022, 19.00 – 21.00.

Locatie:
Leeuwarden, adres volgt.

Investering

Uw investering in deze training is € 450,- (Dit is inclusief BTW)

Na deze training:

Je kan trauma’s herkennen en je kan daar adequater mee omgaan. Trauma’s kunnen we niet zomaar even oplossen maar er mee leren omgaan wel. Het voorkomt escalaties en dat brengt rust in de groep.
Na deze teamscholing ben je in staat om veiliger klimaat te scheppen in de klas.

Docent:

Marieke Groen is trainer Traumasensitief onderwijs. Daarnaast werkt zij als Intern begeleider. ‘Verbinding’ is de kern van onderwijs. Passie, enthousiasme humor en empathie kenmerken haar trainingsstijl, waarbij verbinding het sleutelwoord is. Met ervaring in zowel het regulier, speciaal áls praktijkonderwijs weet Marieke hoe het reilt en zeilt in de verschillende takken van sport, waardoor de verbinding met de leerlingpopulatie op uw school makkelijk te maken is.

Marieke Groen
Marieke Groen

Ik wil mij graag aanmelden voor de cursus traumasensitief onderwijs