Cursus: Beeldend werken: tekenen, schilderen en boetseren

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot 8, intern begeleiders en directeuren.

Leren is meer dan alles wat er in een hoofd gebeurt.
Tekenen, schilderen en boetseren zijn vakken die hoofd, hart en handen (denken, voelen en willen) aanspreken.
Wat doet beeldend werken met een kind?
Welke signalen laat een kind zien?
Hoe herken je deze signalen?
Wat zegt dit over de persoonlijkheid van een kind?
Hoe zet je beeldend werken in, zodat een kind mag groeien?

U ziet een heleboel over mij

Als therapeut krijg je vaak na de eerste schilder-, teken- of boetseeropdracht de vraag: “Daaruit ziet u zeker een heleboel over mij, hè?” Inderdaad ziet een therapeut wel het één en ander over degene die geschilderd, getekend of geboetseerd heeft, maar toch op een andere wijze dan meestal gedacht wordt. Hij is daarbij zoekende, tastende naar de waarheid van déze mens, die daar bezig is. En een mens is in wezen zo veelzijdig, dat snelle, simplistische oordelen altijd tekort schieten.

(Uit “Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie, van Mimi Avelingh)

Wat bieden wij aan:

Deze cursus is 1 zaterdag. We gaan we aan de slag met tekenen, schilderen en boetseren.Waarom is creativiteit nodig  en wat kunnen we ermee bereiken? Er is theorie en er is praktijk. In het theoretische deel neemt de docent je mee in de eigen ervaringen en het delen van opgedane kennis. Tijdens de praktische fase gaat u zelf aan de slag en zal de docent aanwijzingen geven hoe je een product kunt analyseren en signalen kunt herkennen.

Voor wie:
  • Leerkrachten die creativiteit hoog op de agenda zetten.
  • Leerkrachten die een eerste aanzet willen maken om producten van kinderen te analyseren en signalen op te pakken.
  • Leerkrachten die geloven dat er meer is dan rekenen en lezen.
  • Leerkrachten die praktisch aan de slag willen.
Aan het einde van deze cursus:

Je bent bewust aan de slag met beeldend werken geweest. Als leerkracht  heb je zelf ervaren hoe het is om te werken met deze materialen. Als leerkracht  heb je kennis gekregen hoe je in de groep beeldend kunt werken, hoe je naar het werk van kinderen kunt kijken en welke signalen ze geven.

Docent:

Ella Slump, heeft een praktijk beeldende therapie. Ella geeft teamscholing en cursussen over expressie en beeldend werken. Ella heeft een achtergrond in het onderwijs. Ze heeft lesgegeven op een vrije school en in het speciaal onderwijs. Ella werkt als vrijwilliger in een hospice.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment 1.
Locatie: Sneek
Zaterdag 2 november 2019, van 09.30 tot 15.30.

Cursusmoment 2.
Locatie: Sneek
Zaterdag 11 april 2020, van 09.30 tot 15.30.

U krijgt een goede lunch en er is genoeg koffie en thee.

Studie-investering: 6 uren, dit is inclusief contacturen.
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig.

Investering

Uw investering in deze training is € 135,-
€ 25,- Materiaalkosten.

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00600-97465. Na registratie worden 12 studie uren toegevoegd.