systemisch kijken en begeleiden voor iedereen die met kinderen werkt

Tweedaagse masterclass: met andere ogen kijken naar het gedrag van een kind

Voor jou als kindercoach, kindertherapeut, gezinswerker, leerkracht in
basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs, onderwijsassistent, begeleider bij de BSO en ook voor jou als ouder: een tweedaagse training die je leert om op een diepere laag te kijken naar de dynamiek binnen gezinnen en groepen en hoe je met eenvoudige oefeningen interventies kunt inzetten die impact hebben.

Ken je kinderen, ken je zelf

De appel valt niet ver van de boom……
Hij heeft een aardje naar zijn vaartje……
Het is me met de paplepel ingegoten……

Bekende uitdrukkingen in ons taalgebruik. Maar hoe waar zijn ze en in hoeverre hebben we daar in ons werk op school mee te maken?

Met dat aspect gaan we aan de slag tijdens deze trainingsdagen. We laten ons inspireren door het gedachtegoed van Bert Hellinger. We leren om met een systemische blik naar kinderen te kijken. Systemisch werk ziet een kind niet als een op zichzelf staand individu maar als onderdeel van een gezin, een familie, een groter geheel. De mensen binnen de verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Een kind wordt dus o.a. beïnvloed door het gezin, door de begeleiding van de kinderopvang, door de leerkracht en door klasgenoten. Komt een kind met fijne gevoelens van huis naar kinderopvang of school dan is dat van invloed. Maar is er één kind binnen een groep dat zich niet prettig voelt, dan heeft dat effect op het hele systeem waarmee zij/hij te maken heeft.

Door met deze kennis naar het gedrag van kinderen te kijken helpt het jou als leerkracht, ouder, hulpverlener, kindercoach, begeleider van groepen om een diep inzicht te verkrijgen in achterliggende drijfveren, waardoor gedrag verandert, rust wordt ervaren en de liefde in een kind, gezin, groep en klas kan stromen.

Je leert welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je kinderen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

Het resultaat van deze tweedaagse?:

  • je ontwikkelt een nieuwe manier van kijken, doordat je kennismaakt met het systemisch gedachtegoed
  • je leert over de drie natuurwetten:  iedereen hoort erbij, iedereen heeft zijn plek en er is balans tussen geven en nemen. Met deze kennis kun je een op een werken met kinderen en hun gezin en kun je op een nieuwe manier werken met groepen.
  • er ontstaat meer begrip voor ouders en hun kinderen
  • kinderen voelen zich gehoord, gezien, gekend en dat geeft een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Daar waar dat gebeurt verandert het gedrag, ontstaat er rust bij het kind, binnen het gezin of binnen je groep . Daar waar jij op een eenvoudige manier de systemische principes kunt toepassen kan een kind zich optimaal ontwikkelen waardoor het zelfvertrouwen van kinderen toeneemt
  • als jij werkzaam bent in het onderwijs of op een andere plek waarin kinderen in groepen bij elkaar zijn zal je merken dat het werken binnen die groep jou minder energie kost, dat je meer verbinding hebt en dat je meer werkplezier ervaart
  • je ontdekt hoe jij je plek inneemt binnen de organisatie waarin je werkt, binnen gezinnen die je begeleidt

Wat bieden deze twee praktische dagen jou?

Systemische begeleiding helpt hulpverleners, kindercoaches, leerkrachten en oudera om diepere inzichten te verkrijgen in de achterliggende drijfveren van het kind. Het systemisch bewustzijn wordt verkend waardoor er op een diepere laag gewerkt kan worden, waardoor kinderen en hun ouders op effectieve manieren kunnen worden begeleid. Gedrag wordt gezien als een vraag om gehoord te worden, niet als een vraag om opgelost te worden. Als de vraag wordt gehoord is het gedrag niet meer nodig. Het helpt ons om anders om te gaan met gedrag dat nu nog wordt gelabeld als ADHD, ADD, concentratieproblemen etc.

Deze opleiding is voor iedereen die zich wil gaan bekwamen in systemisch werken bij kind- en gezinsgebonden vraagstukken. We gaan ervaren wat de basisprincipes van systemisch werken met ons doen, hoe we die herkennen in ons leven van alle dag. Kortom: we gaan op een effectieve manier naar de kern van problemen en door die te herkennen en er op een systemische manier mee aan de slag te gaan ontstaat er rust en balans – met behulp van praktisch toepasbare technieken.

Systemisch werk in het basisonderwijs
Rudy van der Noord

Docent:

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master. Rudy geeft naast de masterclass Systemisch werk in het basisonderwijs, de training: NLP in de basisschooloplossingsgerichte kindgesprekkenkinderen met faalangst in je klas en coöperatief leren, praktisch aan de slag.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment 
Deze cursus heeft twee bijeenkomsten.
Bijeenkomst 1: zaterdag 14 mei 2022
Bijeenkomst 2: zaterdag 11 juni 2022

Locatie: Harlingen, William Boothstraat 2.

Inschrijven kan tot 4 dagen voor de eerste bijeenkomst. 

Investering

Jouw investering in deze basistraining kennismaken met systemisch werken bedraagt
€ 345,-
Dit is inclusief reader.
Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau:
Deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig.

Studie-investering:

14 uren, dit is inclusief contacturen. 


Aanmelden

Ik wil mij graag aanmelden voor de cursus systemisch werken


Ik wil meedoen maar kan niet, wat nu?

Ik wil graag meedoen met deze cursus maar de data die nu op de site staan passen mij niet. Ik wil graag op de lijst zodat ik een mailing kan ontvangen zodat ik de volgende keer eventueel mee kan doen. Klik hier voor het formulier: ik wil graag op de lijst.


Vervolgcursus

Volg ook het vervolgdeel van deze cursus. Na elke tweedaagse wil de groep verder. Er is een band ontstaan en vertrouwen. Dit is een goede voedingsbodem om verder te gaan met systemisch werken.


Incompany

De Masterclass: systemisch werk in het basisonderwijs kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Systemisch werken in de praktijk. De onderwijshoepel.