Masterclass: Systemisch werk in het basisonderwijs

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot 8, intern begeleiders en directeuren.

Ken je kinderen, ken je zelf

De appel valt niet ver van de boom……
Hij heeft een aardje naar zijn vaartje……
Het is me met de paplepel ingegoten……
Bekende uitdrukkingen in ons taalgebruik. Maar hoe waar zijn ze en in hoeverre hebben we daar in ons werk op school mee te maken?

Met dat aspect gaan we aan de slag tijdens deze trainingsdagen. We laten ons inspireren door het gedachtegoed van systemisch werk. We leren om met een systemische blik naar kinderen te kijken. Systemisch werk ziet een kind niet als een op zichzelfstaand individu maar als onderdeel van een gezin, een familie, een groter geheel. En ziet een school als een systeem, een groep waartoe je behoort. De mensen binnen de verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Een kind wordt dus beïnvloed door het gezin, door de leerkracht en door klasgenoten. Komt een kind met fijne gevoelens van huis naar de klas dan is dat van invloed. Maar is er één leerling binnen een groep die zich niet prettig voelt, dan heeft dat effect op het hele systeem waarmee zij/hij te maken heeft.

Systemisch werk in het basisonderwijs: zeer waardevol

En jij als leerkracht hebt ook te maken met verschillende systemen: het gezin waarin je bent opgegroeid, de relaties die je hebt met diverse mensen, zoals collega’s, ouders en leerlingen. Als jij je als leerkracht goed voelt kun je daarmee leerlingen positief beïnvloeden. Zit je minder goed in je vel dan zijn er leerlingen die daarop reageren. Er spelen dus allerlei dynamieken die elkaar beïnvloeden door de gevoelens die je ervaart. Door daar met een systemische blik naar te gaan kijken kun je leren om met deze gevoelens binnen je groep aan het werk te gaan, zodat de groepsdynamiek verandert. Met andere woorden je kijkt naar wat er echt nodig is om in een gevoel van veiligheid te kunnen leren.

Je leert welke gemakkelijk in te passen interventies je kunt doen om iedereen het gevoel te geven dat zij/hij erbij hoort. Hoe je lastige gevoelens kunt benaderen en een plek kunt geven. En je leert hoe je je leerlingen het gevoel kunt geven dat ze een eigen plek mogen innemen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt.

Het resultaat van die interventies?:
  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen krijgen het gevoel dat iedereen erbij hoort
  • Het kind wordt zich bewust van zijn gevoelens
  • Daar waar dat gebeurt verandert het gedrag, er komt rust binnen je groep
  • Er ontstaat meer begrip voor elkaar
  • Het concentratievermogen wordt vergroot
  • Conflictpatronen veranderen en pestgedrag verdwijnt
  • En daar waar dat gebeurt komt een kind beter tot leren, wordt de motivatie vergroot, verbeteren de resultaten, gaat het kind met meer plezier naar school
  • En als dat gebeurt ervaar jij als leerkracht dat het werken in je groep je minder energie kost en meer werkplezier oplevert
Je bent nieuwsgierig

Ben je nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden om de sfeer in je groep te beïnvloeden, om het leervermogen van je leerlingen te vergroten? Dan ben je van harte welkom bij deze training waarin we voor een klein gedeelte gaan kijken naar de onderliggende theorie en vooral bezig gaan met de praktische toepasbaarheid.

Wat bieden wij aan?

Twee waardevolle studiedagen over systemisch werk in het basisonderwijs, waarin we voor een klein gedeelte gaan kijken naar de onderliggende theorie. Dagen waarop we vooral bezig gaan met de praktische toepasbaarheid, zodat je geïnspireerd naar huis gaat met een scala aan mogelijkheden om meteen in je groep aan de slag te gaan, zodat je er het hele schooljaar plezier van zult hebben.

Rudy van der Noord

Docent:

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master opgeleid. Rudy geeft naast de masterclass Systemisch werk in het basisonderwijs, de training: NLP in de basisschooloplossingsgerichte kindgesprekkenkinderen met faalangst in je klas en coöperatief leren, praktisch aan de slag.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment 1

Locatie: Pand 40, Graaf Adolfstraat 35 te Sneek
Bijeenkomst 1: vrijdag 13 september 2019 van 09.30 tot 15.30 uur.
Bijeenkomst 2: vrijdag 4 oktober 2019 van 09.30 tot 15.30 uur.

Cursusmoment 2

Locatie: Pand 40, Graaf Adolfstraat 35 te Sneek
Bijeenkomst 1: zaterdag 9 november 2019 van 09.30 tot 15.30 uur.
Bijeenkomst 2: zaterdag 23 november 2019 van 09.30 tot 15.30 uur.

Inschrijven kan tot 4 dagen voor de eerste bijeenkomst. 

Investering

Jouw investering in de training systemisch werk in de basisschool bedraagt
€ 395,-
Dit is inclusief reader.
Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau:

deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig.

Studie-investering:

14 uren, dit is inclusief contacturen. 

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus systemisch werk in de basisschool. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen. 

Aanmelden
Incompany

De Masterclass: systemisch werk in het basisonderwijs kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00800-96869. Na registratie worden 16 studie uren toegevoegd.


CRKBO_Instelling


Masterclass: Systemisch werk in het basisonderwijs staat in het lerarenportfolio van het ministerie van onderwijs.