Cursus: Onderwijs aan het jonge kind: leren of spelend ontwikkelen?

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten van de onderbouw.

Lesgeven aan jonge kinderen vraagt hele specifieke competenties. Meer dan ooit tevoren wordt benadrukt hoe belangrijk de taak van de leerkracht voor het jonge kind is. Je begeleidt de ontwikkeling door goed te kijken en te luisteren waardoor je een stevig fundament aanbrengt voor het verdere leren. Nieuwe inzichten in de breinontwikkeling laten ons weten hoe verbindingen worden gelegd. Houden we hier genoeg rekening mee in ons onderwijsaanbod?

Ook het bieden van een uitdagende leeromgeving en het ontwerpen van betekenisvolle situaties spelen een belangrijke rol.  Deze cursus gaat je meenemen naar de belangrijkste facetten binnen het kleuteronderwijs. Je gaat kritisch kijken naar je eigen aanbod. Er worden handvaten aangereikt die je direct mee kunt nemen in je onderwijspraktijk.

Gecontroleerd loslaten

Tijdens deze cursus gaan we bewust kijken naar de invloed die jij hebt op de gevoelige jaren van een kind. Gecontroleerd  loslaten bij kleuters. Hoe doe je dit in een onderwijssysteem waarin controle erg belangrijk is geworden? Controle kan als beknellend worden ervaren. Hoe ga je hiermee om? Jonge kinderen ontwikkelen zich heel verschillend.  Deze verschillen moeten we vieren. Maar hoe stem je een aanbod af in een groep met deze grote verschillen. Het is heel goed mogelijk om ontwikkelingsdoelen te bereiken vanuit vragen, ideeën en het spel van de kinderen. Je zult zien dat je de betrokkenheid in je groep wordt vergroot.

Wat bieden wij aan?

Tijdens vier bijeenkomsten gaan we vier belangrijke onderwerpen van het kleuteronderwijs behandelen.

Bijeenkomst 1. Spel en de rijke leeromgeving. We starten met de vraag welke rol het spel heeft in je eigen praktijk. Wat is jouw visie op leren bij jonge kinderen? Je krijgt inzicht in het belang van spel, de spelfasen en de kracht van de rijke leeromgeving. Hoe heb jij daar invloed op? Het didactisch handelen staat hierbij centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit toegelicht.

Bijeenkomst 2. Breinontwikkeling en de overgang van groep 2 naar groep 3. Hoe kunnen we het brein van jongen kinderen optimaal stimuleren. Houden we hier genoeg rekening mee in ons aanbod? En wat voor invloed heeft dit voor het lessen in groep 3? Vanuit meegenomen voorbeelden van uitdagende hoeken worden praktijkvoorbeelden gegeven over de wijze waarop groep 3 hierbij betrokken kan worden. Dit vormt een aanzet om te komen tot een plan om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepeler te laten verlopen. Hierbij wordt kritisch naar de doelen van eind groep 2 en het aanbod van groep 3 gekeken.

Bijeenkomst 3. Het beredeneerd leerstofaanbod. Vanuit je eigen ontwikkelingsvolgmodel kijk je kritisch naar je beredeneerd leerstofaanbod. Is deze lading dekkend richting het nieuwe inspectiekader. Hoe bereik jij je gestelde doelen? Hoe kun je je aanbod meer loslaten en bereik je meer om vanuit het spontane spel activiteiten aan te bieden.  Het doel hierbij is inzicht krijgen in de wijze waarop je de speelwerktijd kan organiseren waarbij meer ruimte is voor initiatieven van kinderen.  Ook als je op zoek bent naar een nieuw volgmodel is deze bijeenkomst interessant.

Bijeenkomst 4. De sociale ontwikkeling van het jonge kind. Je wordt je bewust van de invloed die de omgeving heeft op het welbevinden van een kind.  Het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal. Je leert gedrag in kaart te brengen en volgens het handelingsgericht werken een interventieplan op te stellen. Het belang van vroegtijdige signalering zal in deze bijeenkomst worden benadrukt. Je krijgt handvaten voor begeleiding via het spel.

Voor wie

  • Voor leerkrachten die starten met lesgeven in de onderbouw.
  • Voor leerkrachten die langer werken in het kleuteronderwijs en nieuwe inzichten op willen doen.
  • Voor leerkrachten in groep 3 of combinatiegroep 2/3 die meer kennis wil hebben van het kleuteronderwijs zodat er een doorgaande lijn wordt gestimuleerd.
  • Voor directeuren en intern begeleiders die meer affiniteit willen hebben met kleuteronderwijs.

Na deze cursus

Is je visie op kleuteronderwijs heb opgefrist met nieuwe inzichten en kennis. Je weet hoe de spelontwikkeling verloopt en hoe je deze kan stimuleren. Je hebt ontdekt hoe je een rijke leeromgeving kunt ontwerpen die past bij de onderwijsbehoeften van je groep. Het aanbod moet zo georganiseerd worden dat er een betekenisvolle context ontstaat. Je weet hoe het brein van het jonge kind werkt en hoe je deze optimaal kunt prikkelen. Je weet wat je mag verwachten van een kind in de kleuterfase.

Met deze kennis kun je in gesprek gaan met de leerkracht van groep 3 om een soepele overgang te organiseren. Je bent goed in staat kritisch naar je beredeneerd aanbod te kijken en daar waar nodig pas je dit aan. Jij gaat leren hoe je moet kijken naar het kind zijn omgeving. Hoe breng je gedrag in kaart en vanuit nieuwe vaardigheden bied jij de begeleiding die het kind nodig heeft.  Je leert kritisch na te denken over je eigen organisatie en planning. Deze vaardigheden kun je direct in je eigen onderwijspraktijk toepassen.

Het is een praktische cursus met veel momenten van gesprek en reflectie.

Docent

Klaske Homsma, zij is Specialist jonge kind MSEN. Klaske is werkzaam in de groepen 1 & 2 waarbij de directe verbinding met de praktijk haar continue inspireert het kleuteronderwijs optimaal te organiseren. Daarnaast coach en adviseert zij vanuit haar bedrijf leerkrachten en scholen over de kwaliteit van het kleuteronderwijs. Ook verzorgt Klaske scholingen met betrekking tot het jonge kind. Tevens biedt zij spelbegeleiding aan jonge kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment 
Locatie: In Koarnjum (vlakbij Leeuwarden) de Túnmanswente.

  • Bijeenkomst 1. Woensdag 25 september 2019. 15.00 tot 17.00
  • Bijeenkomst 2. Woensdag 9 oktober 2019. 15.00 tot 17.00
  • Bijeenkomst 3. Woensdag 6 november 2019. 15.00 tot 17.00
  • Bijeenkomst 4. Woensdag 27 november 2019. 15.00 tot 17.00
Investering

Jouw investering in deze training bedraagt
€ 325,-
Dit is inclusief reader.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig. 

Studie-investering: 21 uren, dit is inclusief contacturen. 

Certificering

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen. 

Aanmelden
Incompany

De cursus: onderwijs aan het jonge kind: leren of spelend ontwikkelen? kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code:
00400-97763. Na registratie worden 13 studie uren toegevoegd.

CRKBO logo