Kinderen met faalangst in je klas

Dit is een cursus.

Een op de tien kinderen heeft last van faalangst. Hoe speel je als leerkracht in op de eerste signalen die een kind geeft van zijn gevoelens van onmacht. Door ‘Ik kan dat niet!” te zeggen steekt een kind een grote vlag in de lucht om duidelijk te maken dat we even moeten stilstaan en eens goed moeten kijken en luisteren naar wat het te zeggen heeft. Is er sprake van onzekerheid of speelt hier faalangst? Onzekerheid is niet erg, maar faalangst blokkeert, beperkt de nieuwsgierigheid. Het kind wordt bang om nieuwe dingen te leren.

Faalangst blokkeert

Die angst komt op school tot uiting maar zeker ook thuis. Voor ouders is het vaak pijnlijk om te zien hoe hun kind hieronder lijdt. En als leerkracht voel je je regelmatig onmachtig om op een goede manier contact te krijgen met het faalangstige kind. Het is van belang dat ouders en leerkrachten de signalen van faalangst tijdig opvangen en er goed op reageren.

Faalangst kan optreden in situaties waarin een taak moet worden volbracht, die beoordeeld wordt. De spanning zorgt ervoor dat relatief veel kinderen slechter presteren dan van hen verwacht mag worden. Uiteraard worden te beoordelen prestaties het meest op school gevraagd. Die heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het opsporen en begeleiden van faalangst bij haar leerlingen.

Help het zelf-zijn te vergroten

Als je weet hoe je leerlingen met faalangst in je klas kunt herkennen en kunt ondersteunen bied je de leerlingen de kans om te leren omgaan met hun faalangst waardoor de kinderen kunnen groeien. Je helpt de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd om hun zelf-zijn te vergroten waardoor er ruimte ontstaat voor groei, voor nieuwe ontwikkelingen.

Voor wie:

Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, ouders en professionals die meer willen weten over faalangst.

Een ieder:

  • die een bijdrage willen leveren om faalangst te voorkomen en die zelfvertrouwen bij leerlingen willen kweken.
  • die leerlingen willen wapenen voor de toekomst.
  • die het belang inzien van een goed pedagogisch klimaat.
Wat bieden wij aan:

Een waardevolle training bestaande uit twee bijeenkomsten, waarin aandacht is voor de theorie, maar vooral ook voor de praktische invulling.

Na deze training kunt je direct aan de slag gaan om faalangst in je klas te helpen voorkomen en je kunt gericht kinderen begeleiden die faalangst hebben.

  • Je krijgt handvatten om kinderen meer zelfvertrouwen te geven.
  • Je gaat werken met een oplossingsgerichte aanpak bij actuele situaties in je groep.
  • Je leert kinderen zich bewust te worden van hun lichaamstaal.
  • Je gaat je eigen taalgebruik inzetten om een ander pedagogisch klimaat te creëren.
  • Je biedt een veilige plek binnen je groep aan leerlingen met faalangst.
  • Je leert kinderen assertiever te zijn zodat ze beter voor zichzelf opkomen.
  • Je leert hoe je ouders adviezen kunt geven in het omgaan met hun faalangstige kind.

Een kind dat zich veilig en gezien voelt in de klas kan zijn kwaliteiten beter laten zien. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere prestaties.

Rudy van der Noord is docent NLP en docent Systemisch werken bij onderwijsbureau Semko.
Rudy van der Noord
Docent

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken, NLP-master. Rudy geeft naast de training kinderen met faalangst in je klas ook de trainingen: oplossingsgerichte kindgesprekkenNLP in de basisschool de masterclass Systemisch werken en coöperatief leren, praktisch aan de slag.

Waar en Wanneer

Locatie in Sneek
Bijeenkomst 1: vrijdag 8 april 2022
Bijeenkomst 2: vrijdag 22 april 2022

Investering

Jouw investering in deze training bedraagt
€ 99,- (dit is inclusief BTW)
Dit is inclusief reader.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig.

Studie-investering: 6 uren, dit is inclusief contacturen. 

Voor vragen. U kunt altijd mailen naar info@semko.nl of u kunt appen.


Ik wil mij graag aanmelden voor de cursus: faalangst


Incompany

Deze cursus: faalangst in je klas kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00300-98498. Na registratie worden 6 studie uren toegevoegd.