Engels op de basisschool cursus

De Engelse taal is van groot belang. Steeds meer banen zijn internationaal, op hoge scholen is de voertaal al meestal Engels. En wat te denken van de Social Media. Hoe kan je kinderen op de basisschool het Engels zo aanbieden zodat ze daadwerkelijk aan het einde van groep 8 Engels op goed niveau kunnen lezen, schrijven en spreken.

Visie op taalverwerving

Een taal aanleren is makkelijk wanneer je weet welke stappen je moet ondernemen. In deze cursus ga je een visie ontwikkelen op taalverwerving. Daarnaast gaat u anders kijken naar de bestaande methoden die omloop zijn. Taal verwerf je niet door invuloefeningen te doen. Wanneer je een taal wilt leren moet je een taal gebruiken op een leuke en praktische manier. Het moet betekenisvol zijn.

Wat bieden wij aan

U wordt bewust gemaakt hoe kinderen Engels leren. Hier hoort theorie bij wat afgewisseld wordt met praktische voorbeelden. Tijdens deze cursus krijgt je handvatten om Engels op een leuke en effectieve manier aan te bieden. Je krijgt een reader mee naar huis met daarin beschreven alle voorbeelden die zijn genoemd tijdens de cursus.

Na deze cursus kan je Engels als vak vormgeven. Daarnaast kan je een doorgaande lijn beschrijven voor de hele school.

U krijgt een reader

In de reader staan betekenisvolle voorbeelden van lessen, manieren en methoden die u kunt toepassen in de klas en in de school. Uit de reader kan je werkwijzen halen die bij je past. Het is geen vastomlijnd recept dat uitgevoerd moet worden.

Tijdens de cursusavond komen vele manieren naar voren om het Engels te stimuleren in de klas. Daarnaast gaan we aan de slag met kinderen die een talenknobbel hebben. Zij hebben een talent wat we bewust tot ontwikkeling laten komen.

Voor wie:

Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, taalcoördinator, ouders en professionals die meer willen weten over Engels in de basisschool.

Voor een ieder:

  • Die als doel stelt dat kinderen aan het einde van de basisschool Engels kunnen lezen, schrijven en spreken.
  • Die uit het gestelde kader springt en anders wil kijken naar het leren van een taal.
Concreet:

Deze cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens deze twee bijeenkomsten legt de docent uit wat de theorie is achter taalverwerving. U gaat praktisch aan de slag en krijgt voorbeelden te over om uit te voeren in de praktijk.

Bijeenkomst 1. Theorie en praktijk
Bijeenkomst 2. Verdieping theorie en praktijk en uitwisselen van ervaringen.

Docent:

Meindert Tjerkstra is specialist Taal. Hij geeft cursussen en teamscholingen zoals ‘Technisch lezen’, ‘Engels in de basisschool’ en ‘Flitskaarten’. ICT en alle mogelijkheden die daarbij horen hebben zijn interesse. Meindert heeft ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en directeur.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment 1
Donderdag 14 en 28 januari 2021 19.30 – 21.15 uur
Locatie: Joure

Studie-investering: 10 uren, dit is inclusief contacturen.
Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor eenieder, er is geen vooropleiding nodig.

Investering
Uw investering in deze training is € 175,-
€ 25,- Materiaalkosten.

Certificering

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Aanmelden

Ik wil mij graag aanmelden voor de cursus Engels op de basisschool


Ik wil meedoen maar kan niet, wat nu?

Ik wil graag meedoen met deze cursus maar de data die nu op de site staan passen mij niet. Ik wil graag op de lijst zodat ik een mailing kan ontvangen zodat ik de volgende keer eventueel mee kan doen. Klik hier voor het formulier: ik wil graag op de lijst


Incompany

Deze cursus kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00700-97490. Na registratie worden 16 studie uren toegevoegd.