Cursus kindgesprekken

De cursus kindgesprekken is bedoeld voor leerkrachten van groep 3 tot 8, intern begeleiders en directeuren.

In ons werk in het onderwijs zijn we gewend om tegen de leerlingen te praten. En als we zien dat de leerresultaten tegenvallen of als we gedrag waarnemen waar we niet tevreden over zijn dan zijn we gewend om dit met de collega’s, de IB-er of de ouders te bespreken. We spreken dan over de leerling. We maken prachtige plannen, stellen doelen vast die binnen een bepaalde tijd behaald moeten worden en gaan druk aan de slag.

Kinderen weten wat ze nodig hebben

Maar hoe zou het zijn als we eens met het kind gaan praten? Als we eens serieus met hen in gesprek gaan? Veel leerlingen kunnen heel goed hun behoeften aangeven, kunnen jou als leerkracht vertellen wat ze nodig hebben om tot ander gedrag te komen of tot betere resultaten. Je zult versteld staan over de kennis die kinderen over zichzelf en hun kunnen hebben als je met hen in gesprek gaat. En je zult ontdekken dat je leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken voor dat waar jullie tegen aan lopen.

Plan van aanpak

Een plan van aanpak wordt dan langer niet een papieren document waarin afspraken zijn gemaakt tussen leerkracht, IB-er en ouders en waarmee de leerkracht heel hard aan het werk gaat, maar wordt juist ook voor de leerling een eigen plan waarbij hij of zij een actieve rol speelt. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, kent zijn doelen. En dat leidt tot meer motivatie en inzet bij de leerling, waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de leerling zelfvertrouwen ontwikkelt. En het zal duidelijk zijn dat de relatie tussen jou en je leerling ook verbetert.

Zet kindgesprekken in bij gedrag en bij leervaardigheden

Kindgesprekken kun je inzetten bij gedragsproblemen, bij teruggetrokken gedrag of pestgedrag, bij een gebrek aan concentratie, bij al die voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen. En je kunt kindgesprekken inzetten bij het vergroten van de leervaardigheden. Wat kun je samen met de leerling doen om te komen tot betere resultaten bij spelling of deelsommen.

Om tot een goed gesprek te komen met een leerling, is het goed om te weten aan welke voorwaarden leerlinggesprekken moet voldoen, hoe je in oplossingen kunt gaan spreken met de leerling, welke vragen je kunt stellen en hoe je afspraken maakt naar aanleiding van het gesprek. We zetten hier NLP gesprekstechnieken in en vaardigheden uit het oplossingsgericht werken. Een sterke combinatie waarmee je snel tot de kern kunt komen tijdens een gesprek.

Het resultaat van de cursus kindgesprekken voor kinderen:

  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen voelen zich betrokken bij de lessen die je geeft
  • Kinderen zijn zich bewust van doelen en weten dat ze zelf een actieve rol hebben in het behalen van die doelen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Wat is de inhoud van de cursus kindgesprekken?

  • Theoretische kennis over kindgesprekken: wat verstaan we er onder en wanneer en hoe passen we ze toe
  • Het gebruik maken van NLP-technieken
  • Het inzetten van oplossingsgericht werken
  • Werken met schaalvragen en de wondervraag
  • We gaan praktisch aan de slag met verschillende gespreksvaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat het kind zelf eigenaar blijft van de besproken problemen. En vaardigheden waardoor jij als leerkracht de informatie krijgt die je graag wilt hebben.

Werk je in het basis- of voortgezet onderwijs? Wil je graag leerlinggesprekken gaan voeren, is je nieuwsgierigheid gewekt? Dan ben je van harte welkom bij de cursus kindgesprekken waarin we voor een klein gedeelte gaan kijken naar de onderliggende theorie en vooral bezig gaan met de praktische toepasbaarheid.

Docent

Rudy van der Noord, onderwijzeres, kindercoach, trainer oplossingsgericht werken en NLP-master opgeleid. Rudy geeft naast de cursus kindgesprekken de training: NLP in de basisschool de masterclass Systemisch werken, kinderen met faalangst in je klas en coöperatief leren, praktisch aan de slag.

Waar en Wanneer:

Cursusmoment
Locatie: Sneek
Donderdag 2 april 2020 van 19.30 tot 21.15 uur.
Donderdag 16 april 2020 van 19.30 tot 21.15 uur.

Investering

Jouw investering in deze training bedraagt
€ 99,-
Dit is inclusief reader.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Studieniveau: deze cursus is toegankelijk voor een ieder, er is geen vooropleiding nodig. 

Studie-investering: 8 uren, dit is inclusief contacturen. 

Klik op het woord aanmelden om u in te schrijven voor de cursus. U vult het contactformulier in en wij zullen binnen een dag een bevestiging van aanmelding sturen.

Aanmelden
Incompany

De cursus: leerlinggesprekken kan ook incompany, dus binnen uw eigen school of bestuur en met een eigen samengestelde deelnemersgroep, aangeboden worden. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training worden aangepast aan uw situatie. Klik hier om de optie: incompany training te bekijken.


Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenportfolio met de code: 00400-96871. Na registratie worden 8 studie uren toegevoegd.


CRKBO_Instelling