Professionele ontwikkeling; het meetmoment

Waar sta ik als professional en waar zou ik in kunnen groeien? Dat is de kernvraag bij een meetmoment. Meetmoment is een ander woord voor een assessment. Groei is het doel van het meetmomentkijken en de feedback wordt altijd gegeven vanuit het waarderende kader.

Wat voor beroep je ook hebt, het kan altijd beter. In het onderwijs is dat zeker van belang omdat je als leerkracht het beste onderwijs wilt voor de kinderen. En… goed onderwijs start bij de man/vrouw voor de groep!

Zelf bepalen waar je staat is best moeilijk. Je ziet jezelf namelijk niet lesgeven. Een groeimoment creëren kan zorgen voor feedback, reflectie en voor richting. We kijken waar je al goed in bent, wat je sterke punten zijn en dat geeft rust. Daarnaast kijken we wat je nog verder kunt ontwikkelen. Want het gaat uiteindelijk om groeien.

Tijdens het meetmoment worden drie bekwaamheden onderzocht:

  1. Vakinhoudelijk bekwaam
  2. Vakdidactisch bekwaam
  3. Pedagogisch bekwaam.

Hoe ziet de voorbereiding eruit?

Vooraf is er altijd contact tussen de deelnemer en de onderzoekster. Je kan dan vragen stellen. De deelnemer ontvangt een email met daarin uitleg van de dag en de linkjes naar de verschillende testen en 360 graden feedback.

Hoe ziet de onderzoeksdag eruit?

Een volledig assessment duurt een dag. Vooraf vult de leerkracht digitaal, thuis, een interessevragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst in. De leerkracht vraagt tevens een aantal collega’s om 360° feedback te geven op het functioneren van de leerkracht.

Op de dag zelf starten we met een lesobservatie. (1,5 uur) Na een korte pauze maakt de leerkracht de capaciteitentest. Hier krijgt de leraar 40 minuten tijd voor. In die tijd bekijkt de assessor de aangeleverde documenten zoals een curriculum vitea maar ook de groepsadministratie. Aansluitend is er een interview. Tijdens die gesprek kan de leerkracht gemaakte keuze toelichten. Tot slot is er een nagesprek met de leerkracht en, indien van toepassing, een nagesprek de direct leidinggevende /opdrachtgever

Assessment rapportage

Van de verzamelde data van de deelnemer op de bekwaamheden wordt een rapport gegenereerd. Er wordt gerapporteerd in de vorm van teksten en scorebalken met gearceerde benchmarks per bekwaamheid. De digitale rapporten worden toegezonden aan de deelnemer, de opdrachtgever, indien aanwezig en de direct leidinggevende, indien gewenst. Daarnaast ontvangt de deelnemer een gebonden exemplaar van het rapport.

De scores worden uitgedrukt op de niveaus start-, basis- en vakbekwaam, conform de cao Primair Onderwijs. De vergelijkingsgroep in het rapport (de benchmark) drukt het niveau ‘’basisbekwaam’’ uit.

De assessor is Alie Rienks

Waarom wilt u mij als assessor?

Als gecertificeerd assessor heb ik al tientallen assessments afgenomen. Dit naar volle tevredenheid van de deelnemers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Het groeimoment wordt aangevlogen vanuit het waarderende kader. De nadruk ligt vooral op wat je al kan om van daaruit verder te ontwikkelen.

Naast mijn jarenlange ervaring en expertise ben ik in staat om samen met de deelnemer op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Om een assessment objectief af te kunnen nemen heb ik een meerdaagse training gevolgd.

Het door mij gebruikte instrument is door de PO-Raad opgenomen in de lijst met observatie-instrumenten in de handreiking “Wijzer over Zien en Kijken”. Het observatie-instrument is een stevige bouwsteen in het professionaliseringsbeleid.

Naast objectief ben ik open, vriendelijk, spontaan en toegankelijk. Het is belangrijk dat de deelnemer zich op zijn/haar gemak voelt bij mij. Dat begint met ‘weten waar je aan toe bent’. We maken kennis met elkaar en ik informeer de deelnemer over de inhoud en het verloop van het assessment. Daardoor zal deze beter kunnen laten zien wat hij/zij aan competenties en talenten in zich heeft om zo optimaal te presteren tijdens de afname. Dat geeft het beste uitgangspunt voor het bepalen van de ontwikkelpunten van de deelnemer wat zal leiden tot groei. 


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over Assessments voor Leerkrachten in het Primair Onderwijs met psychodiagnostiek

  • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen