Begeleiding, van kinderen met leerproblemen.
De kernvisiemethode wordt nu vergoed.

De kernvisie methode is onlangs wetenschappelijk getoetst en het blijkt dat deze methode zeer effectief is.

Kinderen die niet goed mee kunnen komen in de klas. Zij worden dagelijks geconfronteerd met hun leerproblemen. Je wilt het kind zo goed mogelijk hulp bieden. Ondanks het harde werken, wil het maar niet lukken. Eigenlijk begrijp je het niet, want het kind is slim en weet van alles over dinosaurussen, astronomie of de Middeleeuwen. Eenvoudige woorden of sommen lukken niet zo goed, het kind krijgt het niet geautomatiseerd. Onrust of zich moeilijk kunnen concentreren kunnen symptomen zijn.

Wat kan er aan de hand zijn?

Het kind leert op een andere manier dan de meeste kinderen en slaat informatie anders op. Kinderen met een leerprobleem hebben over het algemeen iets gemeen. Deze kinderen werken met een woordbeeld. Zij hebben de voorkeur om met hun rechter hersenhelft te werken. Het zijn kinderen die visueel en kinetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld.  Dit zorgt ervoor dat ze vastlopen in hun leerproces. Het onderwijs is vooral auditief ingesteld, de manier van leren sluit niet aan.

Hoe kan ik uw kind helpen?

Door gebruik te maken van hun talent, het visueel-zijn, leer ik het kind om informatie anders op te slaan zodat het de leerstof kan beheersen. Er wordt gewerkt met de kernvisiemethode.

Een andere mogelijke oorzaak voor leerproblemen, is het missen van een gedeelte binnen de leerstof. Door ziekte of afwezigheid, of even niet bij de les zijn, mist het kind soms een essentieel deel in de leerstof. Door hier naar te kijken, het hier op te pakken en (opnieuw) uitleg te geven, kan het kind het daarna weer zelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode  die de school gebruikt of een andere methode die bij het kind past.

Leerproblemen kunnen zich op ieder gebied voordoen, spelling, lezen, rekenen, klokkijken, aardrijkskunde en geografie of met andere vakken die in het onderwijs worden gegeven.

“Ik geloof in de kracht die in iedereen aanwezig is. Door kinderen en volwassenen aan te spreken in hun sterke kanten kunnen zij zich ontwikkelen en ontplooien. Zo krijgen ze weer zelfvertrouwen. Dit is het startpunt om dát te leren wat nog moeilijk is en om weer in balans te komen.”

Wil je meer weten over deze methode kijk dan op www.kernvisie-methode.nl Je mag altijd met mij contact opnemen om te kijken naar de mogelijkheden. Ook leerkrachten, IB-ers mogen natuurlijk contact opnemen zodat ik uitleg kan geven over deze manier van leren.

De kernvisie bijles kan bij u thuis, op school of bij Wieke in de praktijk worden gegeven. De praktijk is in Oudega (Smallingerland)

Wieke van der Veen is Kernvisie docent.
Wieke van der Veen

Coach kernvisie

Ik ben Wieke van der Veen, gediplomeerd MO orthopedagoog, trainer, coach, gecertificeerd begeleider in verlies en rouw.

In de praktijk Z-O-Wel ondersteun ik kinderen, jongeren,  ouders, gezinnen, leerkrachten en opvoeders. Daarnaast geef ik scholing in de vorm van workshops en trainingen en lezingen. Jarenlange ervaring zorgt voor professionele begeleiding.

Het is voor mij belangrijk dat ik met hart en ziel betrokken ben bij het werk wat ik doe. Mijn aandacht is altijd uitgegaan naar kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. 

Door te werken met onverdeelde aandacht voor de ander, lukt het mij om je echt te zien en te horen. Op deze manier kan ik er zijn voor jou.

Mijn begeleiding is professioneel en betrokken, creatief, oplossingsgericht, ondernemend en flexibel. Ik bied veiligheid en vertrouwen waar ook humor belangrijk kan zijn.


Ik wil graag mijn kind aanmelden voor kernvisie