Zingen is plezier

Coaching voor leerkrachten

Een uitspraak in het onderwijs is dat na de herfstvakantie de sfeer in de groep beter wordt. Eerst de gouden weken en dan raken de kinderen langzaam gewend aan elkaar en aan de leerkracht. Maar wat doe je als de sfeer niet beter wordt of zelfs juist slechter wordt?

Een interventie met tekenen is een manier om het klimaat in de klas te verbeteren. Tekenen is een manier die we in de school heel goed kunnen gebruiken om kinderen de dagelijkse beslommeringen te laten verwerken en om voor zichzelf een veilige plek te creëren.

Wat gaan we doen

Linda Walinga geeft samen met de leerkracht een tekenles die aansluit op de hulpvraag. Observatie is daarbij een belangrijk onderdeel. De opdrachten brengen creativiteit en fantasie tot leven. Door dit samen als groep te doen krijg je inzichten. Met tekenen kun je vanuit je binnenste oplossingen creëren, plannen maken of simpelweg uitbeelden wat er bij jou speelt. Het kind is wat hij tekent. Een tekening liegt niet.

Kindertekeningen begrijpen

Na het teken uur gaan de kinderen naar huis en blijven de leerkracht en Linda over om te evalueren. Op tafel liggen de tekeningen. Linda zal vragen stellen en samen met de leerkracht sparren om de kindertekeningen te vertalen. Hierdoor zal een duidelijker beeld van de groep ontstaan waardoor er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de klas en wat dat van de leerkracht vraagt. Dit evaluatie-uur biedt een mooie kans om de leerKRACHT  in zijn of haar  kracht te zetten. Dit gebeurt op creatieve ongedwongen wijze.

Aan het einde van het traject 

De kindertekeningen laten zien waar de kracht en de ‘klacht’ van de klas zit. Daardoor:

 • Ben jij je bewust van wat er speelt in jouw klas en jouw rol daarin
 • Kan jij de leiding nemen in jouw klas op een manier die bij jou past en waar de kinderen wel bij varen
 • Kan er een positieve omslag plaatsvinden wat betreft de sfeer in de groep
Voor wie:

Voor leerkrachten die:

 • Het welbevinden van het kind hoog in het vaandel hebben staan
 • Pestgedrag willen voorkomen
 • Open staan voor een andere aanpak van pestgedrag
 • Op creatieve wijze de sfeer in de groep willen verbeteren
 • Respectvol in de spiegel durven te kijken om zo weer op krachtige en inspirerende wijze de groep te kunnen begeleiden
Duur van het traject: 
 • Start met een intake van een uur op locatie.
 • Meestal zijn de trajecten tussen de 2 en 5 bijeenkomsten.
Trainer
Linda Walinga
Linda Walinga

Linda Walinga is specialist Creatieve communicatie. Ze kan beeldtaal zoals kindertekeningen lezen. Linda geeft trainingen en worskhops ‘Kindertekeningen lezen’ (basiscursus en de vervolgcursus). Daarnaast is Linda coach. Ze kan leerkrachten helpen om de sfeer in de klas positief te veranderen door het lezen van beeldtaal. Linda heeft een eigen praktijk zodat ze ouders en kinderen individueel kan helpen. Linda heeft een achtergrond in het basisonderwijs.

Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over de coaching: de juiste lijn uitzetten

 • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen

Wist u dat we werelddocenten hebben. Dit zijn docenten die vol passie een dag komen lesgeven wanneer juf of meester er niet is. Deze werelddocenten nemen graag een dag over.


Deze vorm van coaching staat geregistreerd in het lerarenportfolio. De punten die bij deze scholing horen worden bijgeschreven wanneer de leerkrachten de scholing hebben doorlopen. Het registratienummer kan worden doorgegeven via de mail naar info@semko.nl


CRKBO logo