Coaching directeur

Coaching directeur

Heldere en effectieve (web)teksten voor de basisschool

De concurrentie tussen basisscholen neemt toe. Ouders zijn kritische consumenten die bovendien steeds hogere eisen aan heldere communicatie. Veel scholen timmeren aan de weg om hun zichtbaarheid als school te vergroten en hun communicatie te versterken. Goede teksten zijn daarbij cruciaal. Teksten voor de website, de schoolgids, nieuwsbrieven, e-mails naar ouders en persberichten.

Klik hier om verder te lezen.


Startende directeuren en ABC-traject

Jan Oudeboon wordt vaak gevraagd startende directeuren te begeleiden. Lastige zaken worden geanalyseerd. Naast coachen kan tussentijds altijd advies of begeleiding worden gevraagd.

Het ABC-traject is zeer geschikt voor startende directeuren die door ‘de waan van de dag’ niet meer aan hun wezenlijke onderwijstaken toekomen. Hoe geef je leiding aan een team in een transitieproces en hoe zet je je teamleden in hun kracht?  Wat is je visie op onderwijs en hoe krijg je de missie van je school helder en concreet voor het voetlicht van je team?

ABC-begeleider is Jan Oudeboon. Klik hier om verder te lezen.


Scholingen voor het team. De scholing kan verspreid worden over meerdere momenten in het jaar. We bieden ook workshops voor leerkrachten aan.