Bijles en huiswerkbegeleiding

Een kind dat met plezier naar school gaat en zelfvertrouwen heeft, dat is wat ouders en leerkrachten willen. Als het op school niet goed gaat zal het kind signalen afgeven. Het kan te maken hebben met de sfeer in de klas of omdat het kind een achterstand heeft met leren. Een kind dat merkt dat er een achterstand is heeft meer last van onzekerheid. De reactie op de onzekerheid is per kind verschillend. Het zelfvertrouwen kan een knauw krijgen en soms kan een kind er depressief van raken. Ouders proberen vaak te helpen met alle gevolgen van dien. Voor een kind is het vreselijk om dagelijks aan zijn of haar ouders te moeten tonen dat ze niet goed mee kunnen komen. De gevolgen zijn vaak dat er spanningen en ruzie’s ontstaan. Bijles van een gekwalificeerde docent is de oplossing, het zorgt voor ontspanning bij ouders en kind. 

Wat bieden wij aan: 

Door middel van bijles werk je achterstanden weg. Daarnaast kan er aan preteaching gedaan worden, preteaching betekent dat lessen van school vooraf gegeven worden. Wanneer de les op school aan de orde is herkent het kind de stof.  Dit geeft vaak zelfvertrouwen waardoor het kind de les beter tot zich kan nemen. Tijdens de bijles werken we aan studievaardigheden. We leren om meer rendement uit een les te halen. 

Verschil met collega’s 

Wij zijn geen landelijke bijlesorganisatie maar een onderwijsbureau.  Wanneer u via google ons heeft gevonden dan hebt u vast ook bij andere pagina’s gekeken. Wij gaan er vanuit dat u het verschil opmerkt. Wij hebben geen advertenties en docenten kunnen zich niet zomaar inschrijven zonder screening. Onze docenten komen uit ons eigen netwerk en zijn geselecteerd. Er zijn gesprekken mee gevoerd en docenten kunnen terugvallen op collega’s. 

Zelfvertrouwen teruggeven is het belangrijkste doel. We oefenen niet om beter te worden in CITO. 

We kijken naar wat het kind nodig heeft, met welk vak gaat het mis. Is dat lezen, rekenen of wat anders. Tijdens een kennismakingsgesprek zal dit helder worden. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor begeleiding er wordt aangeboden, wat het startpunt is en wat de vorderingen zijn. Het startpunt wordt soms bepaald met kleine deelonderzoekjes. Het verslag wordt besproken met de ouders en het kind.

In overleg met de ouders zoeken we contact met de leerkracht. Dankzij dit contact weten we van elkaar wat er speelt en waar aan geoefend moet worden. Ook is het mogelijk dat de begeleiding op school wordt aangeboden.

Wij bieden bijles aan voor verschillende vakken. De basisvakken zijn rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De bijles zal op een oplossingsgerichte manier ingezet worden. Elke bijlesdocent zorgt ervoor dat de sfeer dusdanig is dat er optimaal geleerd kan worden. 

We zetten niet alleen op bijles maar we werken ook aan de leerhouding. We bespreken hoe je kan plannen, wat je eerst doet en wat je laatst doet. Tijdens de bijles zijn we in gesprek met uw kind. Ongemerkt zijn we aan het leren en werken we aan het zelfvertrouwen.

Klik ook op: een assistent in de klas.

Praktische informatie

De locatie van de bijles bepalen we in overleg. De begeleider kan bij u thuis komen of de leerling komt bij de begeleider. Het is ook mogelijk om op school bijles te geven. Dit kan tijdens of na schooltijd. Dit is altijd in overleg met de school. Een bijles duurt drie kwartier tot een uur.

Bijles en huiswerkbegeleiding kan vergoed worden wanneer er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB), een WMO indicatie en of ZIN (zorg in natura). U kunt er ook voor kiezen wanneer het niet vergoed wordt om zelf in de bijles te investeren.

Een kennismakingsgesprek kan gemakkelijk geregeld worden. Dit eerste gesprek is vrijblijvend. Stuur een mail naar info@semko.nl of vul het contactformulier in. 

Bijles: Een les is €39,00 (deze prijs is inclusief BTW en inclusief reiskosten)

1 kind €39,00 per les
2 kinderen €49,50 per les
3 kinderen €69,50 per les

Er is een kernvisie docent. Deze manier van bijles wordt vergoed.

Waar zijn we actief?

Onderwijsbureau Semko biedt bijles aan in de volgende dorpen en steden: Balk, Bolsward, Drachten, Drogeham, Easterein, Harkema, Haskerhorne, Heerenveen, Joure, Koudum, Lemmer, Oudega (Smallingerland), Oudehaske, Nijehaske, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Sneek, Surhuisterveen, Wommels en Workum. 

Onze docenten zijn ook actief in de omstreken van bovengenoemde dorpen en steden. 

Staat uw woonplaats er niet bij? Stuur toch een mail. Er zijn ook docenten die willen reizen.

Interactie en reflectie

Al onze bijlesdocenten hebben de nodige diploma’s en zijn geselecteerd om pedagogisch en didactische goede lessen te verzorgen. Lessen met veel interactie en mogelijkheden tot reflectie. 

In overleg is het mogelijk dat studenten van het voortgezet onderwijs, VMBO, MBO en HBO bijles en huiswerkbegeleiding krijgen. De meeste mensen vragen informatie aan door te mailen naar info@semko.nl

Wie zijn onze bijlesdocenten?


Aanmelden

Na het aanmelden zal een medewerker van onderwijsbureau Semko contact met u zoeken via de telefoon. Al pratende komen we tot de beste bijles en begeleiding. Wij gaan voor een persoonlijk contact. Mocht u vragen hebben. Mailen (info@semko.nl of Appen behoort tot de mogelijkheden)

Ik wil graag mijn kind aanmelden voor bijles


CRKBO_Instelling
CRKBO registratie

Onderwijsbureau Semko is opgenomen in het register CRKBO. Deze toekenning is verkregen naar aanleiding van een audit, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (CPION).


Onderwijsbureau Semko biedt bijles aan in de volgende dorpen en steden: Balk, Bolsward, Drachten, Drogeham, Easterein, Gytsjerk, Harkema, Haskerhorne, Heerenveen, Hurdagaryp, Joure, Koudum, Lemmer, Oantsjerk, Oudehaske, Oudega (Smallingerland), Nijehaske, Ryptsjerk, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Sneek, Surhuisterveen, Tietjerk, Wommels en Workum.