Een kind is aan het tekenen

ESpressivo Sneek, Ella Slump.

Problemen thuis of op school kunnen er toe leiden dat je niet lekker in je vel zit en je je draai niet meer kan vinden. Faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, verdriet, angst, boosheid…. Er over praten is niet altijd even gemakkelijk.

Met Beeldende Therapie krijg je de ruimte om gevoelens te uiten en te verwerken. Beeldende Therapie kan hulp bieden bij het onderkennen, overwinnen, verminderen en accepteren van lichamelijke, emotionele, cognitieve, psychische en sociale problemen.

Met Beeldende Therapie zet je creativiteit in, om problemen vorm te geven en om ze onder ogen te zien. Door beeldend bezig te zijn, kom je letterlijk en figuurlijk in beweging waardoor er verwerking en verandering kan plaatsvinden. Woorden zijn niet altijd nodig om uit te drukken wat er in je omgaat.

Niet het product maar het proces, daar gaat het om

Je hoeft geen kunstenaar te zijn. Het gaat niet om het product maar om het proces. Tijdens het werken kun je andere, soms nieuwe ervaringen opdoen. Bij Beeldende Therapie krijg je de ruimte jouw wereld opnieuw te ontdekken.

Door middel van gerichte oefeningen en technieken als tekenen, schilderen en /of boetseren (denken, voelen, willen) gaan we aan de slag.

De Werkwijze

1. Kennismaking / Intake

Voor de therapie kan starten is er een kennismaking waarin de reden voor aanmelding kan worden toegelicht en waarin het verloop van de therapie kan worden besproken. De intake is met de ouder(s) / verzorgers en indien gewenst is het kind hier ook bij aanwezig.

2. Observatieperiode

De eerste sessies zijn er om elkaar te leren kennen, kunnen we goed door één deur? Voelt de Therapie veilig en vertrouwd, kan het een positieve bijdrage leveren? En natuurlijk om te ontdekken waar de knelpunten precies zitten en hoe we daar aan kunnen gaan werken.

Middels een evaluatie gesprek na deze periode, kijken we naar het verdere verloop en de doelen van de therapie.

3. Werkperiode

In deze periode gaan we aan de slag met de hulpvraag en gestelde doelen. Hoe lang deze periode duurt is afhankelijk van de problematiek en verloop van de Therapie.

Gemiddeld duurt de Therapie tussen de 12 en de 15 keer, maar alles in overleg en afhankelijk van de problematiek.

We werken 1 keer per week 45 minuten tot een uur.

4. Afsluiting

Aan het einde van de werkperiode blikken we terug op de therapie.

Investering

Aan de kennismaking / intake zijn geen kosten verbonden. Tarief voor één therapiesessie als ook voor een evaluatiegesprek is €60,00 Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Zo niet, dan worden de kosten in rekening gebracht.

Therapeut

Ella Slump, is naast therapeut beeldende therapie trainer bij onderwijsbureau Semko. Ella geeft teamscholing en cursussen over expressie en beeldend werken. Ella heeft een achtergrond in het onderwijs. Ze heeft lesgegeven op een vrije school en in het speciaal onderwijs. Ella werkt als vrijwilliger in een hospice. E

Locatie van de therapie: Sneek of op locatie. Dit bepalen we in overleg. Een school komt bijvoorbeeld ook voor.

Mocht u vragen hebben of u wilt uw kind aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar info@semko.nl