Assessments voor Leerkrachten in het Primair Onderwijs met psychodiagnostiek

Waarom een assessment?

Soms is het goed om eens even de ‘thermometer’ in de ontwikkeling van leerkrachten te steken. Het geeft mogelijkheid tot reflectie en doorontwikkeling van de professional. Een onafhankelijk en objectief assessment geeft hiervoor goede handvatten voor de medewerker en de leidinggevende.

Een assessment kan voor diverse doelen ingezet worden:

 • Het is als hulpmiddel bij ontwikkeling van een medewerker
 • Het kan een startpunt zijn voor het Integraal Personeelsbeleid (op teamniveau)
 • Als bepaling van geschiktheid bij aanname van nieuw personeel
 • Als objectieve maatstaf voor bepaling van de functiemix
 • Het kan als start dienen bij het invullen voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (nul- en/of eindmeting);
 • Als invulling voor het Bekwaamheidsdossier of als handig uitgangspunt
 • Voor coaching

Het volwaardige assessment Leerkracht PO zoals ik die afneem, wordt dus ingezet bij alle aspecten van het personeelsbeleid in de organisatie; instroom, doorstroom en uitstroom. Het zorgt in alle gevallen voor ontwikkeling en groei. En dit is van meerwaarde voor iedere professional.

Assessment, wat is dat?

Tijdens een assessment worden drie bekwaamheden onderzocht.

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van lesobservaties en documentenanalyse. Ook hoort daarbij een interview en 360° feedback. Een volledig assessment duurt een dag, inclusief nagesprek. De rapportage wordt aangevuld met het volledige repertoire aan psychodiagnostiek. Dit zijn een capaciteitentest, interessevragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst. De capaciteitentest wordt tijdens het assessment gemaakt op de IPad van de assessor. Het geeft de mogelijkheid om samen met de deelnemer op zoek te gaan naar de zone van de naaste ontwikkeling. Het geeft inzicht in waar de mogelijkheid tot groei ligt en geeft de deelnemer gericht handvatten om de volgende dag gelijk aan de slag te gaan.

Hoe ziet de voorbereiding eruit?

Vooraf neemt de assessor altijd contact op met de deelnemer. De assessor legt de gang van zaken uit en de deelnemer kan vragen stellen. De deelnemer ontvangt een email met daarin de uitleg van de dag en de linkjes naar de verschillende testen en 360 graden feedback.

De interessevragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst worden door de deelnemer vooraf thuis ingevuld.

Hoe ziet de afname dag eruit?

De dag begint met de lesobservatie. De observatie bestaat uit drie onderdelen; een kring- of klassengesprek, een les (reken- of taalles) en een projectles.

-Tijdens de projectles kan de deelnemer zijn of haar talent laten zien. Een creatieve leerkracht kan zijn of haar creativiteit tonen, een muzikale leerkracht geeft een muziekles enz.

-Tijdens de documentenanalyse maakt de deelnemer de capaciteitentest op de IPad van de assessor. De assessor onderzoekt ondertussen de diverse documenten zoals het curriculum vitae van de leerkracht en de registratie waaronder de weekplanning en groepsplannen. 

-Tijdens het interview krijgt de deelnemer de gelegenheid om uitleg te geven over de bevindingen van de assessor.

– Voor de 360 graden feedback ontvangt de direct leidinggevende een uitnodiging. Ook kan de deelnemer zelf nog collega’s vragen om de feedback in te vullen.

-Na afloop van het assessment wordt er een conceptrapportage gegenereerd. Omdat er gewerkt wordt op de IPad kan dit direct na de afname plaatsvinden. De assessor werkt het conceptrapport uit, gebaseerd op alle onderdelen van het assessment en bespreekt de scores aan het eind van de dag met de deelnemer. Eventueel is er dan nog ruimte voor aanvulling of correctie, met uitzondering van de scores op de lesobservatie. Deze zijn objectief en staan niet ter discussie. Tot slot wordt de bevindingen van de assessor besproken met de direct leidinggevende.

Assessment rapportage

Van de verzamelde data van de deelnemer op de bekwaamheden wordt een definitief rapport gegenereerd. Er wordt gerapporteerd in de vorm van volledige alinea’s met volwaardige teksten en scorebalken met gearceerde benchmarks per bekwaamheid. De digitale rapporten worden toegezonden aan de deelnemer, de opdrachtgever en de direct leidinggevende. Daarnaast ontvangt de deelnemer een gebonden exemplaar van het rapport.

De scores worden uitgedrukt op de niveaus start-, basis- en vakbekwaam, conform de cao Primair Onderwijs. De vergelijkingsgroep in het rapport (de benchmark) drukt het niveau ‘’basisbekwaam’’ uit.

De assessor is Alie Rienks

Waarom wilt u mij als assessor?

Als gecertificeerd assessor heb ik reeds tientallen assessments afgenomen. Dit naar volle tevredenheid van de deelnemers, leidinggevenden en opdrachtgevers.

Naast mijn jarenlange ervaring en expertise ben ik in staat om samen met de deelnemer op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Om een assessment objectief af te kunnen nemen heb ik een meerdaagse training gevolgd.

Het door mij gebruikte instrument is door de PO-Raad opgenomen in de lijst met observatie-instrumenten in de handreiking “Wijzer over Zien en Kijken”. Het observatie-instrument is een stevige bouwsteen in het professionaliseringsbeleid.

Naast objectief ben ik open, vriendelijk, spontaan en toegankelijk. Het is belangrijk dat de deelnemer zich op zijn/haar gemak voelt bij mij. Dat begint met ‘weten waar je aan toe bent’. We maken kennis met elkaar en ik informeer de deelnemer over de inhoud en het verloop van het assessment. Daardoor zal deze beter kunnen laten zien wat hij/zij aan competenties en talenten in zich heeft om zo optimaal te presteren tijdens de afname. Dat geeft het beste uitgangspunt voor het bepalen van de ontwikkelpunten van de deelnemer wat weer leidt tot groei. 


Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over Assessments voor Leerkrachten in het Primair Onderwijs met psychodiagnostiek

 • U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen