Assessment in het basisonderwijs

Assessment in het basisonderwijs. Waar sta ik als professional en waar zou ik in kunnen groeien? Dat is de kernvraag bij een meetmoment. Meetmoment is een ander woord voor een assessment. Groei is het doel van het meetmomentkijken en de feedback wordt altijd gegeven vanuit het waarderende kader.

Wat voor beroep je ook hebt, het kan altijd beter. In het onderwijs is dat zeker van belang omdat je als leerkracht het beste onderwijs wilt voor de kinderen. En… goed onderwijs start bij de man/vrouw voor de groep!

Zelf bepalen waar je staat is best moeilijk. Je ziet jezelf namelijk niet lesgeven. Een groeimoment creëren kan zorgen voor feedback, reflectie en voor richting. We kijken waar je al goed in bent, wat je sterke punten zijn en dat geeft rust. Daarnaast kijken we wat je nog verder kunt ontwikkelen. Want het gaat uiteindelijk om groeien.

Tijdens het meetmoment worden drie bekwaamheden onderzocht:

 1. Vakinhoudelijk bekwaam
 2. Vakdidactisch bekwaam
 3. Pedagogisch bekwaam.

Hoe ziet de voorbereiding eruit?

Vooraf is er altijd contact tussen de deelnemer en de onderzoekster. Je kan dan vragen stellen. De deelnemer ontvangt een email met daarin uitleg van de dag en de linkjes naar de verschillende testen en 360 graden feedback.

Hoe ziet de onderzoeksdag eruit?

Een volledig assessment in het basisonderwijs duurt een dag. Vooraf vult de leerkracht digitaal, thuis, een interessevragenlijst en persoonlijkheidsvragenlijst in. De leerkracht vraagt tevens een aantal collega’s om 360° feedback te geven op het functioneren van de leerkracht.

Op de dag zelf starten we met een lesobservatie. (1,5 uur) Na een korte pauze maakt de leerkracht de capaciteitentest. Hier krijgt de leraar 40 minuten tijd voor. In die tijd bekijkt de assessor de aangeleverde documenten zoals een curriculum vitea maar ook de groepsadministratie. Aansluitend is er een interview. Tijdens die gesprek kan de leerkracht gemaakte keuze toelichten. Tot slot is er een nagesprek met de leerkracht en, indien van toepassing, een nagesprek de direct leidinggevende /opdrachtgever

Assessment in het basisonderwijs de rapportage

Van de verzamelde data van de deelnemer op de bekwaamheden wordt een rapport gegenereerd. Er wordt gerapporteerd in de vorm van teksten en scorebalken met gearceerde benchmarks per bekwaamheid. De digitale rapporten worden toegezonden aan de deelnemer, de opdrachtgever, indien aanwezig en de direct leidinggevende, indien gewenst. Daarnaast ontvangt de deelnemer een gebonden exemplaar van het rapport.

De scores worden uitgedrukt op de niveaus start-, basis- en vakbekwaam, conform de cao Primair Onderwijs. De vergelijkingsgroep in het rapport (de benchmark) drukt het niveau ‘’basisbekwaam’’ uit.

De assessor is Alie Rienks

Alie rienks en een Assessment in het basisonderwijs

Waarom wilt u mij als assessor?

Als gecertificeerd assessor heb ik al tientallen assessments afgenomen. Dit naar volle tevredenheid van de deelnemers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Het groeimoment wordt aangevlogen vanuit het waarderende kader. De nadruk ligt vooral op wat je al kan om van daaruit verder te ontwikkelen.

Naast mijn jarenlange ervaring en expertise ben ik in staat om samen met de deelnemer op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Om een assessment objectief af te kunnen nemen heb ik een meerdaagse training gevolgd.

Het door mij gebruikte instrument is door de PO-Raad opgenomen in de lijst met observatie-instrumenten in de handreiking “Wijzer over Zien en Kijken”. Het observatie-instrument is een stevige bouwsteen in het professionaliseringsbeleid.

Naast objectief ben ik open, vriendelijk, spontaan en toegankelijk. Het is belangrijk dat de deelnemer zich op zijn/haar gemak voelt bij mij. Dat begint met ‘weten waar je aan toe bent’. We maken kennis met elkaar en ik informeer de deelnemer over de inhoud en het verloop van het assessment. Daardoor zal deze beter kunnen laten zien wat hij/zij aan competenties en talenten in zich heeft om zo optimaal te presteren tijdens de afname. Dat geeft het beste uitgangspunt voor het bepalen van de ontwikkelpunten van de deelnemer wat zal leiden tot groei. 


Ik heb belangstelling voor een assessment

Vrolijk en leerzaam materiaal in de school?

Check onze webshop

3 Responses

 1. ” Ik heb de assessments die Alie uitvoerde op mijn school als een mooie ontwikkelkans voor mijn collega’s ervaren. Waar men vooraf best wel spanning voelde om deel te nemen, wordt het achteraf als erg positief ervaren. Alie werkt vanuit het waarderende perspectief en dit genereert goede ‘ontwikkelenergie’.

  ​Michiel Veenstra, directeur obs ‘t Holdersnêst te Harkema.

 2. ” Het assessment van Alie heb ik als zeer positief ervaren. Het interview is gericht op zelfreflectie en ze liet me goed nadenken over mijn manier van lesgeven. Haar reflectie is vooral gericht op je kracht, ze richt zich op de positieve punten. Daarna worden je verbeterpunten gesproken, veelal vraaggericht. Een fijne manier om naar jezelf te kijken en vandaar uit weer verder te werken aan je eigen ontwikkeling. Ik kan Alie zeker aanraden als assessor!!

  ​juf Ellis van de Meer, leerkracht basisonderwijs (PO 002 afgenomen)

 3. ” Alie is bij mij als assessor aanwezig geweest in de klas. Ik beschouw het assessment als zeer zinvol en heb er een hele fijne ervaring aan overgehouden. Tijdens het assessment heb ik Alie ervaren als een prettige en open assessor. Een bezoek van iemand brengt vaak wat zenuwen met zich mee, maar door de bemoedigende en geruststellende woorden voelde ik me erg op mijn gemak.
  Tijdens mijn lessen liep Alie bij de kinderen langs en was ze actief mee aan het doen met de georganiseerde activiteiten. Dit zorgde er voor mij voor dat ik ontspannen kon functioneren tijdens het assessment.
  Ik heb Alie ervaren als een prettige assessor die oog heeft voor mijn talenten en mij tips mee geeft waar ik iets aan heb in mijn verdere loopbaan als leerkracht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Hallo, heb je een vraag of een opmerking?
We gaan snel reageren, misschien wel direct.
Druk op de knop en je kan een whatsapp bericht sturen. Let op we zijn geen computer.