Berthea de Boer

Ik ben Berthea de Boer. Ik ben leerkracht basisonderwijs en ben opgeleid tot vakspecialist muziek. Ik heb op verschillende scholen het muziekonderwijs vorm gegeven; muzikale projecten ontworpen, blokfluitgroepen en schoolkoren geleid en dwarsfluitles gegeven. Muziek is mijn passie en het plezier in muziek maken wil ik doorgeven aan kinderen en leerkrachten.

Muziek verbindt mensen over de hele wereld. Samen muziek maken is samen communiceren, zelfs als je elkaars taal niet spreekt, want muziek is de taal die iedereen spreekt. Muziek geeft jong en oud een manier om gevoelens te uiten en ervaren. Muziek raakt: het doet je verwonderen en herinneren. Muziek is een heel sterk communicatiemiddel. Ritme, toonhoogte, maat, deze componenten begrijpen en gebruiken kinderen eerder dan daadwerkelijke woorden. Je zou kunnen zeggen dat er eerder gecommuniceerd kan worden via muziek dan met taal. Bij mensen die met muziek bezig zijn werken hun rechter en linker hersenhelft meer samen, zodat hun brein flexibeler wordt. En je hoeft er niet goed in te zijn, áls je er maar mee bezig bent.

Ik doe het volgende met heel veel plezier bij onderwijsbureau Semko.

Cursus/ teamscholing/ workshop voor leerkrachten

Cursus: Boomwhackers in je klas
In twee avonden leer je wat boomwhackers zijn en wat je er mee kan. We gaan aan de slag met verschillende werkvormen.

Teamscholing: Orff instrumenten bij kleuters
Elke school heeft ze en toch worden ze nauwelijks gebruikt. Wat zijn Orff instrumenten en wat kan je er mee doen.

Workshop met kinderen

Berthea de Boer geeft ook workshops aan kinderen. Deze workshops kunnen in een lessenserie of les aangeboden worden.

Leer de school zingen. (groep 1 tot 8)
Berthea komt een aantal keer langs om met de kinderen te zingen. Hoe leer je een lied aan en hoe krijg je de groep aan het zingen en dat alles met heel veel plezier. De leerkracht is aanwezig bij de lessen en kan de werkwijze makkelijk overnemen Het aantal lessen wat nodig is hangt van de groep af. Maatwerk is mogelijk.

Ocarina spelen (groep 4 tot en met 6)
Berthea heeft een aantal ocarina’s waar ze de kinderen op leert spelen. Het is een eerste stap om kinderen geïnteresseerd te krijgen voor een muziekinstrument. Een ocarina is een laagdrempelig instrument waarbij succes verzekerd is. Het spelen van ocarina kan verspreid worden over een aantal lessen of het is een workshop.

Meespeel partituren (groep 4 tot en met 8)
Wil je een groot feest in de klas waarbij muziek en plezier naar voren komt dan is de meespeel partituur een geweldige workshop. Met alledaagse voorwerpen wordt muziek gemaakt. Een voorwerp alleen is niets, maar verschillende voorwerpen met verschillende ritmes geeft een samenspel wat ongehoord is. Het is een metafoor voor het samenzijn in de klas.

Boomwhackers in de klas (groep 6 tot en met 8)
Een praktische les waarbij de boomwhackers worden ingezet op verschillende manieren. De kleurrijke buizen zorgen voor heel veel plezier in de klas. Tijdens de workshop leren de kinderen hoe ze de boomwhackers moeten gebruiken.


Berthea de Boer is specialist muziek. Wilt u in contact met haar komen stuur een mail naar info@semko.nl. Wie zijn de andere specialisten van Semko?